Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

”Mitään uusia palveluja tai palvelujen laajentamisia ei saa valmistella tai käynnistää” – Tampereen kaupungin talous painui alkuvuonna odotettuakin heikommaksi

Tammi-maaliskuun tilikauden tulos oli 14,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alkuvuoden toimintakate toteutui 13,2 miljoonaa euroa (4,5 %) edellisen vuoden tammi-maaliskuuta heikompana. Maaliskuun tilanteen perusteella laadittu koko vuoden tulosennuste on 36,3 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä on 7,4 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Syynä vuosisuunnitelmaa heikompaan tulokseen on toimintakatteen ennustettu toteutuminen 18,9 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa heikompana, talouskatsauksessa todetaan. Sote-puoli ylittää taas menonsa Suurimmat talousarvion ylityspaineet ovat sosiaali- ja terveyslautakunnalla, jonka toimintakate-ennuste on 11,9 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa huonompi. Suurimmat ylitykset ovat palvelujen ostoissa, mikä aiheutuu muun muassa asiakasmäärän, palvelujen kysynnän ja palvelutarpeen kasvusta lastensuojelun sijaishuollossa, vammaispalveluissa ja kotihoidossa. Erikoissairaanhoidon palvelutilauksen ylitys johtuu kuluvan vuoden palvelutilauksen alhaisesta tasosta edellisvuoden toteumaan verrattuna. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan ylitysennuste on 1,8 miljoonaa euroa. Ylityksen syinä ovat mm. varhaiskasvatuksen henkilöstökulut, työterveyden kustannukset, oppilaskuljetuskustannukset sekä palvelusetelipäivähoidon laajentaminen. Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate-ennuste on yhteensä 3,8 miljoonaa euroa budjetoitua heikompi, mikä aiheutuu työmarkkinatuen kuntaosuuden 2 miljoonan euron ja ammatillisen koulutuksen 2,3 miljoonan euron ylityksistä. Verotuloja kertyy hyvin Verorahoituksen ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman tason 8,4 miljoonalla eurolla. Ylityksestä noin 7,8 miljoonaa euroa aiheutuu verotulojen ennusteen kasvusta ja noin 0,6 miljoonaa euroa valtionosuuksien ennusteen kasvusta. Kaupungin lainakannan ennuste on 790,3 miljoonaa euroa, mikä on 119,7 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Asukaskohtaisen lainamäärän ennuste on 3 305 euroa. Vuoden 2019 talousarvioon sisältyy talousohjelman toimenpiteitä eli säästösuunnitelmia yhteensä noin 26,7 miljoonan euron edestä. Talousohjelman vuodelle 2019 kohdennettujen toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan huhtikuun toiminnan ja talouden katsauksessa. Talouskatsaus patistaa, että ylityksiä ennustavien yksiköiden on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin ylitysten estämiseksi ja toimenpiteistä on raportoitava kaupunginhallitukselle talousraportoinnin yhteydessä. Vuoden 2020 talousarviovalmistelussa on jatkettava toiminnan ja talouden yhteensovittamista, mikä on tammi-maaliskuun toteuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen perusteella hyvin vaikeaa. –  Kaikkien toimintayksiköiden tulee tehostaa talouden tasapainottamistoimenpiteitä ja mitään uusia palveluja tai palvelujen laajentamisia ei saa valmistella tai käynnistää, talouskatsauksessa kirjoitetaan.