Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Antti Rinne kuittaa 2 470 euroa enemmän kuukaudessa kuin Juha Sipilä – Porvarihallituksen palkkaleikkaus jäi historiaan

Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajien palkkaukseen osoitetaan ensi vuodelle enemmän rahaa kuin tänä vuonna. Korotus on noin 5 miljoonaa euroa, ja yhteensä valtioneuvoston kanslian ensi vuoden palkkapotti on 11,5 miljoonaa euroa. Talousyksikön päällikkö Lauri Taro selventää, mistä summan kasvaminen johtuu. –  Palkkoja on korotettu ja sieltä on poistettu Sipilän hallituksen omiin palkkoihinsa kohdentama 7 prosentin määräaikainen säästö. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudella valtioneuvoston jäsenille maksettavaa palkkiota pienennettiin yhteensä 7 prosentilla. Sipilän hallitus ilmoitti vuonna 2015, että valtioneuvoston jäsenet tekevät vuodessa viikon ajan töitä ilman palkkaa koko hallituskauden ajan. Asiasta annetussa tiedotteessa todetaan, että valtioneuvoston jäsenten vuosipalkkioista vähennetään viikon palkkiot, joka on kaksi prosenttia vuosipalkkioista. Lisäksi Sipilän hallitus sopi edellisten hallitusten tavoin, että valtioneuvoston jäsenelle tehtävänsä hoitamisesta maksettavaa palkkiota alennetaan viidellä prosentilla hallituskauden ajaksi. Yhteen laskettu säästö oli siis seitsemän prosenttia. Rinteen hallitukselta vastaavaa leikkauslinjausta ei ole tullut. Palkkoja leikannut laki tuli voimaan vuoden 2016 alusta. Laki kaatui, kun Sipilä ilmoitti hallituksensa erosta maaliskuussa 2019. –  Se on voimassa 31.5.2019 saakka, enintään kuitenkin sen kuukauden loppuun, jonka aikana tasavallan presidentti myöntää eron tämän lain voimaan tullessa nimitettynä olevalle valtioneuvostolle, Sipilä n hallituksen esityksessä todetti in. Nyt myös valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkausta on tarkistettu. Ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien lukumäärä kasvaa, mikä myös osaltaan nostaa kokonaismäärärahaa. Taustalla puheenjohtajiston palkat Rinteen hallituksen ministerien palkkio on ollut hallituskauden alusta saakka 10 441 euroa kuukaudessa ja pääministerin palkkio 13 390 euroa kuukaudessa. Taron mukaan palkkasummiin ei ole tiedossa muutoksia. – Sen pohjalta on budjetoitu ensi vuosi. Sinne ei ole oletettu mitään palkkatarkistuksia enää. Sipilän hallituksen kaudella vastaavat palkkasummat olivat leikkauksen tullessa voimaan vuoden 2016 alusta ministereillä 9102 euroa ja pääministerillä 10 920 euroa kuukaudessa. Lain voimassaolo lakkasi Sipilän hallituksen kaaduttua, ja kuluvan vuoden huhtikuun alusta lähtien palkkasummat nousivat. Sipilän hallituksen ministerit saivat loppukauden ajan 10 147 euroa kuukausipalkkion ja pääministeri 12 173 euron kuukausipalkkion. Sipilän kuukausipalkkio oli siis suurimman osan hallituskaudesta 2 470 euroa pienempi kuin Rinteen palkkio. Lisäksi valtioneuvoston jäseniksi kutsutut kansanedustajat saavat puolet kansanedustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta. Puolikas kansanedustajapalkkio koskee myös pääministeriä eli aikanaan Sipilää ja nyt Rinnettä. Pääministeri Rinteen kokonaistienestit nousevat siis yli 16 500 euroon kuukaudessa. Kansanedustajan palkkio on alkaneella kaudella 6 614–7 408 euroa kuukaudessa eduskuntavuosista riippuen. Rinteen hallituksen palkkioiden nousun taustalla ovat puheenjohtajiston korotetut palkkiot, joihin valtioneuvoston palkkiot on sidottu. Edustajanpalkkiosta annetun lain mukaan valtioneuvoston jäsenille maksetaan saman verran palkkiota kuin varapuheenjohtajille paitsi pääministerille yhtä paljon kuin eduskunnan puheenjohtajalle. Päätökset tekee palkkiotoimikunta Kansanedustajien palkkioista päättää eduskunnan palkkiotoimikunta, johon kuuluvat puheenjohtajana varatuomari Jouni Ekuri , OTL Riitta-Leena Paunio ja pääsihteeri emeritus Seppo Junttila . Nykyisen palkkiotoimikunnan toimikausi päättyy ensi vuoden lopussa. Toimikunta tarkisti puheenjohtajiston palkkioita ja otti huomioon puheenjohtajien aseman ja tehtävien vaativuuden. Palkkiotoimikunnan päätös tuli voimaan uuden eduskunnan toimikauden alkaessa. Toimikunta viittaa lisäksi Tilastokeskuksen aineistoon, jonka perusteella kansanedustajien palkkiot ovat jääneet jälkeen kaikkien palkansaajien ansiokehityksestä. Takamatka on toimikunnan mukaan 4,3 prosenttia verrattuna kaikkien palkansaajien ansiokehitykseen vuodesta 2013 vuoden 2018 loppuun mennessä. Yhteensä palkkioiden kehitys 2000-luvun alusta on jäänyt noin 11 prosenttia pienemmäksi yleiseen ansiokehitykseen verrattuna. – Palkkiotoimikunnan tavoitteena on toimikaudellaan se, että kansanedustajien palkkioiden kehitys ja taso olisivat tasapainossa yleisen ansiokehityksen kanssa. Palkkioiden tulee osaltaan luoda riittävät edellytykset perustuslaissa tarkoitetulle kansanedustajien riippumattomuudelle. Perustuslakivaliokunta on todennut, että valtiosääntöoikeuden kannalta on tärkeää nähdä edustajanpalkkio yhtenä takeena kansanedustajan riippumattomuuden toteutumiselle, toimikunt a totesi tiedotteessaan huhtikuus sa. Avustajien määrä lähes tuplaantui Rinteen hallitus on halunnut lisätä ministereiden avustajiston kokoa vedoten lainvalmistelun laadun parantamiseen sekä Suomen EU-puheenjohtajakauteen. Rinne on kertonut, että avustajamäärää tarkastellaan uudelleen EU-puheenjohtajuuden päättyessä vuodenvaihteessa. Asiasta ryöpsähti kiivas keskustelu kesällä. Rinteen hallituksella on lähes tuplasti avustajia Sipilän hallitukseen nähden. Erityisavustajia on valtioneuvoston nettisivujen mukaan 65 ja valtiosihteereitä 15, eli ministerien avustajia kaikkiaan 80. Sipilän hallituksella valtiosihteereitä oli vain neljä ja erityisavustajia 42.