Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Kangasala vastustaa jyrkästi tekopohjavesilaitosta Vehoniemenharjulle

Kangasalan kaupungin kaavoitusyksikkö ja kaupunginhallitus vastustavat tuoreen lausuntoehdotuksen mukaan jyrkästi tekopohjavesilaitoksen rakenteiden sijoittamista arvokkaalle harjualueelle. Kangasalan elinympäristölautakunta käsittelee maanantaina 27. toukokuuta lausuntoehdotusta Tavase oy:n hakemukseen tekopohjavesilaitoksen rakentamiseksi Kangasalle. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Kangasalan kaupunginhallitukselta, ympäristönsuojeluviranomaiselta, terveydensuojeluviranomaiselta sekä kaavoitusviranomaiselta lausuntoa tekopohjavesilaitoksen rakentamista ja valmistelulupaa koskevasta hakemuksesta. Tavase Oy:n lupahakemus koskee tekopohjavesilaitoksen rakentamista, jonka tuotantoalueet on suunniteltu Kangasalan kaupungin ja Pälkäneen kunnan alueelle. Jo aiemmin on hylätty Tavasen hakemus yhden tuotantoalueen osalta Pälkäneelle, missä hanke vaarantaisi arvokkaan Keiniänrannan Natura-alueen. ”Vehoniemi keskeinen matkailun kehittämiskohde” Tekopohjavesilaitoksen suunnitelmassa on esitetty Kangasalan harjualueelle ja sen tuntumaan Vehoniemelle ja Pälkäneen rajan läheisyyteen johtolinjoja, vedenottamoita, imeytysalueita, kaivoalueita, raakavesipumppaamo ja siirtovesipumppaamo. Kaivo- ja imeytysalueet sijoittuvat pääasiassa Vehoniemen harjualueen oikeusvaikutteisen yleiskaavan luonnonsuojelu- tai retkeily- ja ulkoilualueille. Vuonna 2017 valmistunut Kangasalan strateginen yleiskaava linjaa Vehoniemen yhdeksi Kangasalan virkistyksen ja matkailun keskeiseksi kehityskohteeksi, tavoitteena alueen toiminnallinen monipuolistaminen. Vehoniemeen on viime vuosina tehty erilaisia ympäristön laatuun ja virkistystoimintaan liittyviä parannuksia. Tekeillä maisemointi- ja virkistyskäyttösuunnitelma Parhaillaan laaditaan maisemointi- ja virkistyskäyttösuunnitelmaa tekopohjavesilaitoksen suunnitelmassa esitettyjen rakenteiden keskiöön entiselle maa-ainesten ottoalueelle. – Vehoniemen merkitys osana Kangasalan virkistyksen ja matkailun verkostoa on keskeinen, ja kaupunki on sitoutunut alueen kehittämistavoitteisiin, lausuntoehdotuksessa todetaan. Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 Vehoniemeen on osoitettu tekopohjaveden muodostamista varten laaja teknisen huollon kohdealue. Maakuntakaavamääräyksessä todetaan, että Vehoniemenharjun alueella tulee varautua mahdolliseen tekopohjaveden muodostamiseen ja että alueiden käyttöönoton valmistelusta päätetään erikseen yksityiskohtaisemman suunnittelun, kuten kunnan kaavoituksen yhteydessä. ”Alueen arvot ja laitos ilmeisessä ristiriidassa” – Tekopohjavesilaitoksen rakentaminen ja alueen arvot ovat kuitenkin ilmeisessä ristiriidassa. Myös maakuntakaavan laatimisen yhteydessä Kangasalan kunta lausui, että maakuntakaavan määräyksiin sisältyvä varaus tekopohjavesilaitoksen sijoittamisesta Vehoniemeen on poistettava., lausuntoehdotuksessa mainitaan. Luonnon ja maiseman arvot ovat alueen kehittämisen lähtökohta Vehoniemen kehittämisessä virkistyksen ja matkailun kohdealueena luonnon ja maiseman arvot ovat kaupungin mukaan keskeinen vetovoimatekijä sekä alueen toiminnallisen kehittämisen voimavara. Rakenteet arvokkaaseen harjumaisemaan Tekopohjavesilaitoksen rakenteet sijoittuvat pääosin statukseltaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaaseen harjumaisemaan. – Harjujaksolla on runsaasti merkittäviä luonnonarvoja, joiden muodostaman kokonaisuuden eheys on alueen toiminnallisen kehittämisen kannalta tärkeää. Erityisen herkkä paikka on suunnitelmassa esitettyjen rakenteiden ympäröimä Punamultalukko, joka on yksi pohjoismaiden suurimpia suppia. Kangasalan lausuntoehdotuksessa vaaditaan, ettei hakijalle eli Tavase oy:lle myönnetä lupaa laitokselle.