Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Näköislehti Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Tähtijutut

Nokia luopuu omalääkärijärjestelmästä – ”Työ on voinut olla kohtuuttoman rankkaa ilman työaikaa tehtävää työtä”

Nokian kaupunki suunnittelee luopuvansa omalääkärijärjestelmästä tämän vuoden loppuun mennessä. Avohoidon ylilääkäri, vs. johtava ylilääkäri Katja Ylitolva sanoo, että asiasta neuvotellaan parhaillaan. Tavoite on, että muutos tapahtuisi vuoden loppuun mennessä. Omalääkärijärjestelmän tilalle tulee jaettu yhteinen hoitovastuu, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että terveyskeskuksen asiakas asioi sillä lääkärillä, jolla on vapaita aikoja. Joillekin pitkäaikaissairaille saattaa tulla niin sanottu vastuulääkäri. Päätöksiä ei asiasta vielä ole. Pohditaan vaikuttaa harkinta siitä, mitkä potilasryhmät hyötyvät vastuulääkärijärjestelmästä eniten. Myös kriteerien on oltava yhdenvertaiset, eikä vastuulääkärillä käyvien potilaiden joukko voi Ylitolvan mukaan olla kovin suuri. Nokialla työskentelee tällä hetkellä 19,5 lääkäriä väestövastuullisena omalääkärinä. Terveyskeskuksen käyttäjälle isoin muutos on, että isolta osalta omalääkäri poistuu. Myös jonot saattavat pidentyä. – Enemmän asiakkaalle näkyy se, mitä muita uudistuksia tehdään. Pohdimme muun muassa kiirevastaanoton perustamista hieman toisentyyppisenä. Väestövastuussa ei työaikaa Terveyskeskuslääkärin näkökulmasta isoin ero on siinä, että väestövastuussa lääkärillä on ollut hoidettavanaan tietty joukko kunnan asukkaista ilman määriteltyä työaikaa. – Työ on voinut olla kohtuuttoman rankkaa ilman työaikaa tehtävää työtä. On koettu ettei järjestelmä toimi sillä ajatuksella kuin se on aikanaan luotu, Ylitolva perustelee muutosta. Nokian terveyskeskuksessa on suunnitteilla muitakin muutoksia vastaanottohenkilökunnan työhön, kuten se, voidaanko selkeästi toimistotyön tyyppistä tehdä eri tavoin kuin nyt. Ylitolva sanoo, että muutoksilla haetaan tehokuutta ja työn entistä parempaa organisointia. Entistä enemmän yhä vaativampia potilaita Lääkäriliiton tutkimuspäällikön Jukka Vänskän mukaan vuoden 2018 lokakuussa terveyskeskusten lääkäreistä 13 prosenttia työskenteli väestövastuullisina omalääkäreinä. Muutos on ollut iso. Parhaimmillaan järjestelmän piirissä on ollut 60–70 prosenttia lääkäreistä. Esimerkiksi Tampere on luopunut väestövastuullisesta omalääkärijärjestelmästä pari vuotta sitten. Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki kokee, että omalääkärijärjestelmä sinänsä on hyvä. Ongelmaksi koitui se, että lääkäreitä ei lisätty samassa suhteessa väestönkasvun kanssa. Lisäksi entistä iäkkäämpien, monisairaiden potilaiden hoitoon kuluu paljon aikaa. – Urakan koko pitäisi olla sellainen, että se sallii joustot, mutta viikkotyöaika pysyy suurin piirtein normaalissa tuntimäärässä. Kun lausunnot ja reseptien uusinnat tehdään ilta-aikaan tai kotona viikonloppuisin, niin se ei ole kestävää. Jokainen venyy silloin tällöin, mutta kun normiarki muuttuu sellaiseksi, että joka päivä on ylitöitä, niin porukka ei suostu siihen. Vänskä sanoo, että Lääkäriliittoon kentältä tulleiden viestien mukaan siellä, missä henkilöstön määrä on ollut kunnossa lääkärit ovat olleet varsin tyytyväisiä järjestelmään. Vänskän mukaan terveyskeskuslääkäreiden työ on muuttunut muutenkin entistä kuormittavammaksi. – Työn kuvaan on tullut uusia tehtäviä, erilaisia seurantavelvoitteita ja myös erilaista tietojärjestelmiin liittyvää kirjaamista ja tilastointia. Lääkäriltä pitäisi karsia pois kaikki sellaiset tehtävät, jotka eivät vaadi lääketieteellistä koulutusta. Myös muuttuva työaikalaki pakottaa luopumaan työajattomasta omalääkärijärjestelmästä. Sinänsä väestövastuullinen omalääkärijärjestelmä voisi jatkua, mutta ei ilman määriteltyä työaikaa. Muutos voi lisätä työn houkuttelevuutta Ylitolva uskoo, että työajattomasta omalääkärijärjestelmästä luopuminen lisää osaltaan terveyskeskustyön houkuttelevuutta. – Omalääkärimalli on nuorelle lääkärille raskas, haastava ja siihen on hankala sitoutua. Varmasti tällä saamme vetovoimaa työnantajana lisättyä, Ylitolva sanoo. Nokialla on avoinna kolme lääkärin virkaa. Sinänsä Ylitolvan mukaan virkoja ei ole ollut vaikea saada täytettyä ja nytkin tilanne näyttää valoisalta.