Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Tässä on hallituksen kriittisten alojen pitkä lista – katso kaikki ammatit

Valtioneuvosto julkaisi tiistai-iltana pitkän listan ammatteja, jotka se määrittelee yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiksi aloiksi. Listaus liittyy esiopetuksen sekä 1.–3.-luokkalaisten lasten opetukseen. Lähiopetus lopetetaan keskiviikon alusta kaikkialla muualla, paitsi näissä ryhmissä niiden kohdalla, joiden vanhemmat ja huoltajat kuuluvat kriittisille aloille. Valtioneuvosto tiedotti illalla, että opetus- ja kulttuuriministeriö antaa ohjeet koulutuksen järjestäjille ohjeistuksen soveltamisesta. Listaa voidaan myös vielä täydentää. Lista täydentyy ja on yksityiskohtineen täällä . Näin opetusministeri Li Andersson (vas.) kommentoi tilannetta maanantai-iltana: Valtioneuvosto ja valtiojohto Tasavallan presidentin kanslian, eduskunnan ja valtioneuvoston (ministeriöiden) työntekijät Oikeuskanslerinviraston ja oikeusasiamiehen toimiston työntekijät Hallinnonalojen valmiushenkilöt Valtiovarainministeriön hallinnonala Rahoitusjärjestelmän turvaaminen; rahoitusmarkkinatoimijoiden (pankit, sijoituspalveluyritykset, infrastruktuurit jne.) taloudellinen ja operatiivinen vakaus sekä yhteiskunnan kannalta olennaisten rahoitusmarkkinapalveluiden tarjonnan jatkuvuus sekä - valtion velan- ja varainhallinnan sekä takaustoimintojen jatkuvuus Taloudellisten voimavarojen hankkiminen ja kohdentaminen; Valtion maksuliike mukaan lukien vastikkeettomien menojen käsittely (esim. kuntien valtionavut), palkkojen ja etuuksien maksaminen, kansalaisten jatkuvien ensisijaisten korvausten maksatus (lakisääteisten vakuutusten lääkkeiden, elinkorkojen ja huoltoeläkkeiden) Verohallinnosta, veronkannosta ja tilityksistä vastaavat Toimitusketjujen turvallisuuden ja tavaraturvallisuuden varmistaminen; Tullin operatiiviset tehtävät Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvät valtion, kuntien ja kuntayhtyminen ICT-palveluiden tuotanto ml. tätä tukevat kaupalliset ICT-alihankkijat Henkilöstövoimavarojen turvaaminen; Valtion- ja kunta työmarkkinalaitosten toimintakyvyn turvaaminen, henkilöstön käyttöön liittyvän päätöksenteon turvaaminen julkisella sektorilla Kuntien tehtävät joilla turvataan kansalaisten hyvinvointi ja peruspalvelut Julkisen vallankäytön ja kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeiset valtion ja kuntasektorin viranomaistehtävät Oikeusministeriön hallinnonala Vankeinhoito ja rikosseuraamuslaitoksen laitoshenkilöstö Ahvenanmaan maakunnan välttämättömät toiminnot Sisäministeriön hallinnonala Pelastustoimi: palomiehet, ensihoitajat, hätäkeskuspäivystäjät Rajaturvallisuus ja meripelastus: rajavartiomiehet kuten raja-/merivartijat, rajatarkastajat, pintapelastajat, ohjaajat, operaattorit Poliisitoimi: poliisimiehet kuten päällystöön, alipäällystöön ja miehistöön kuuluvat. Edellä mainittujen organisaatioiden työnjohto ja johtokeskushenkilöstö, sekä linjaorganisaation ja hallinnon avaintehtävät (tietohallinto, hr-tuki, viestintä, kv jne) Hätäkeskukset Suojelupoliisi Vastaanottokeskukset ja säilöönottoyksiköt Puolustusministeriön hallinnonala Puolustusvoimien henkilökunta ainakin seuraavien tehtävien osalta Valmius Alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen Virka-apu Perustaminen Koulutus Vartiointi- ja turvallisuustoiminta Lisäksi yleisesti johtamisen ja ennakoivan päätöksenteon sekä tilannekuvan ja tilanteenarvioinnin edellyttämä henkilöstön saatavuus tulee varmistaa (liittyy kaikkiin edm. toimialoihin/vast.) Huolto ja ylläpito ml. alihankintana tuleva palvelusuorite Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala Varhaiskasvatuksen henkilöstö Opetushenkilöstö laajasti kaikilla koulutusasteilla Muistiorganisaatioiden henkilökunta osin Henkisen kriisinkestävyyden kannalta kirkon ja seurakuntien työntekijät osin Nuorisotyöntekijät Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala Elintarvikehuollon henkilöstö, ml. alkutuotanto, elintarviketeollisuus ja –jakelu Kauppa, kaupan logistiikkakeskukset ja kuljetus, Food Service tukkukauppa ja laitoskeittiöt Vesihuollon turvaamisen tehtävät, ml. vesihuoltolaitokset, vesikemikaalituotanto ja -logistiikka Tulvariskien hallinta ja patoturvallisuuden valvonta Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom, ml. kuljettajantutkinnot ja ammattipätevyyksien asiakaspalvelu, Ajovarma Oy Väylävirasto Ilmatieteen laitos ELY-liikennevastuualueen henkilöstö: TMF-konserni (Traffic Management Finland) Yleisradio Oy ja kaupallinen päämedia Joukkoliikenteen operoinnin kannalta olennainen henkilöstö Tavaraliikenteen operoinnin kannalta olennainen henkilöstö Jakeluliikenne ja postitoiminta liikenteenohjausyhtiön toiminnan turvaaminen (mukana ANS/lentopalvelut, VTS/meriliikenne, raide/tieliikenne) Varustamot ja merenkulku (ml. jäänmurto ja Arctia Oy) Ilmailu Raideliikenne Tietoliikennepalvelut Luokitus- ja arviointilaitokset Ajoneuvokatsastus Muut yhteiskunnan olennaiset ja välttämättömät tehtävät, jotka vaikuttavat ihmisten liikkumiseen ja viestimiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala Sähkö-, lämpö- ja polttoainehuolto, ml. siirto ja jakelu Ydin- ja säteilyturvallisuus Yritysrahoitus Palkkahallinto TE-toimistot, ELY-keskukset (hankinnat, TE-palvelujen johtaminen, yrityspalvelut), KEHA-keskus (henkilöstöpalvelut, digipalvelut, maksatukset),TE-Asiakaspalvelukeskus (puhelinpalveluja). Kilpailu- ja kuluttajaviraston yrityskauppavalvontaan liittyvät tehtävät Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin vastuulla oleva sellaisiin kohteisiin kohdistuva lupavalvonta, jotka aiheuttavat suuronnettomuuksien vaaraa (esimerkiksi kemianlaitokset, kaivokset) Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) rekisteröintitehtävät Huoltovarmuuskeskus ja huoltovarmuusorganisaation poolisihteerit ja vast. Huoltovarmuuden kannalta kriittiset toiminnot esim. logistiikka ja kemian-, öljy-, muovi- ja pakakkausteollisuus, lääkehuolto, elintarvikehuolto ja energiahuolto, metsä-, teknologia- ja rakennusteollisuus Yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisten järjestelmien valvontaan, huoltoon ja ylläpitoon liittyvät tehtävät Maahanmuuttoviraston henkilöstö Kuntien maahanmuuttajapalvelut ja yleisneuvonta Edellä mainittujen tehtävien ja toimintojen käynnissä pitämiseksi välttämättömät tukitoiminnot. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, ml. tutkimus Fimea STUK Valviran johto ja kriittisten toimintojen ohjaus ja valvonta THL:n johtaminen ja tartuntatautiasiantuntemus tukitoimintoineen, laboratorio THL:n valtion palvelut (oikeuslääketiede, vankimielisairaalat valtion koulukodit, valtion mielisairaalat) Työterveyslaitoksen tartuntatauteihin sekä niiden terveys- ja työsuojeluvaikutuksiin liittyvä osaaminen Turvakotipalvelut sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta ja muut vakuutusalan muutoksenhakulautakunnat Vammaisten henkilöiden henkilökohtaiset avustajat Ympäri vuorokauden auki oleva väkivaltaa kohtaaville tarkoitettu puhelinpalvelu, Nollalinja AVIen POL ja TS-vastuualueiden johtaminen ja kriittisten toimintojen ohjaus ja valvonta Lääkehuolto sisältäen lääkehuollon toimijat ja lääkehuollon toimintaan liittyvät logistiikkaketjut Ympäristöterveydenhuollon henkilöstö Kela ja työttömyyskassojen etuustoiminta, muut sosiaaliturvan toimeenpanijat Siivous- ja puhdistuspalvelut SPR veripalvelu ja logistiikka Ympäristöministeriön hallinnonala Jätehuolto Yhdyskuntien vesihuoltoon kuuluvan jätevedenpuhdistamoiden toiminta ja niiden jätehuolto Ympäristölupavalvonnassa varautuminen vahinkojen varalta SYKEssä ympäristötietorekisterien toimintaa ylläpitävä henkilöstön SYKEn varalla oloa ylläpitävä henkilöstö Ulkoministeriön hallinnonala konsulipalvelut Ulkomaankaupan edellytysten turvaaminen Vientivalvonta ja lupamenettelyt EU:n kauppapolitiikka Turvallisuuspolitiikka, UTVA Muut toiminnot Kriittiset toiminnot ja etätyöt mahdollistavat välttämättömät tietohallinnon palvelut kaikilla aloilla Hautaustoimi