Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Nyt se on varmaa: Näsijärven rantaa ei täytetä raitiotietä varten Tampereella – tilalle tulossa 6 miljoonaa euroa kalliimpi vaihtoehto

Tampereen kaupunki ei valita Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla kiellettiin Vaitinaron vesialueen täyttö tulevaa raitiotietä varten. Näin todetaan Tampereen kaupunginhallitukselle ensi maanantaina annettavassa tilannekatsauksessa. Hallinto-oikeuden päätös on siten tulossa lainvoimaiseksi. Hallinto-oikeus kumosi joulukuussa 2019 päätöksellään Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lokakuussa 2018 tekemän lupapäätöksen, jolla aluehallintovirasto myönsi Tampereen kaupungille toistaiseksi voimassa olevan luvan noin 9 hehtaarin vesialueen täyttöön Näsijärven Hiedanrannassa. Aluehallintoviraston päätös täyttöön perustui Tampereen kaupungin kesäkuussa 2017 päivitettyyn lupahakemukseen, jossa täyttö olisi tapahtunut nykyistä ranta-aluetta jatkaen. Aluehallintoviraston päätöksestä hallinto-oikeuteen valittivat Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue sekä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry. Tampereen kaupunki ei valita Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä, joten päätös on tulossa lainvoimaiseksi. Kaupunki aikoo sen sijaan viedä eteenpäin ns. saarivaihtoehtoa. Sen lupahakemus on jätetty Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle maaliskuussa 2019. Saaritäytössä rannan ja täytön väliin jätetään kanava. Laadittujen vedenvirtausmallien mukaan 36 metrin levyinen kanava mahdollistaisi veden riittävän luontaisen virtauksen. Lisää kustannuksia Saaritäyttö lisää kustannuksia siten, että alustavien arvioiden mukaan raitiotien vaatimien siltojen lisäkustannus on viisi miljoonaa euroa ja kevyen liikenteen siltojen noin miljoona euroa. Muilta osin saaritäyttö ei arvioiden mukaan lisää merkittävästi täytön kustannuksia. Kooltaan nyt suunniteltu täyttöalue on noin 10 hehtaaria. Se merkitsee sitä, että kanavan takia täyttöalue ulottuu aiempia suunnitelmia pidemmälle Näsijärveen. Raitiotien rakentaminen Pyynikintorilta Lentävänniemeen on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2021, mutta ratikan kakkosvaiheen rakentamisesta ei ole vielä valtuuston päätöstä. Täyttömaalle on suunniteltu myös uutta pyöräilyn itä-länsisuuntaista pääyhteyttä. Saarivaihtoehtoon perustuvassa lupahakemuksessa lähtökohtana on, että Näsijärven veden laatu nykyisen rantaviivan ja täyttösaaren välisessä kanavassa turvataan. Tilannekatsauksen mukaan on todennäköistä, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa vireillä oleva saarivaihtoehtoa koskeva lupa-asia ratkaistaan alkuvuodesta 2020. Asia voidaan ratkaista, kun rantatäyttöä koskeva Vaasan hallinto-oikeuden päätös on tullut lainvoimaiseksi. Korjaus 9.1.2020 kello 17.45: korjattu tekstistä yksi KHO-lyhenne hallinto-oikeudeksi.