Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Pirkkalan Niemenmaan rantariidassa uusi käänne – Korkein oikeus poisti haitankorvauksen kokonaan neljältä kiinteistöltä, kunta säästää yli puoli miljoonaa euroa

Korkein oikeus on poistanut maaoikeuden määräämän haitankorvauksen neljältä Niemenmaan rannan kiinteistöltä Pirkkalassa. Kaikkiaan kiinteistöjä on 13. Korkeimman oikeuden päätös pienentää korvaussummaa, jonka Pirkkalan kunta joutuu maksamaan lunastamastaan rantakaistaleesta maanomistajille. Maapohjakorvausten ja haitankorvausten loppulasku putoaa 2,6 miljoonasta eurosta noin 2 miljoonaan euroon. Korkein oikeus katsoo, että kyseiset kiinteistöt ovat rantaan rajoittumattomia rakennuspaikkoja, joilla ei ole ollut oikeutta rantayhteyteen. Niille ei näin ollen aiheudu korvattavaa haittaa ranta-alueen lunastuksesta. Maaoikeuden määräämä haitankorvaus tulee siten poistaa. Arvioinnissaan korkein oikeus toteaa, että alueella ei ole ollut asuinrakennuksia ennen kaavan vahvistamista. Kaavan mukaan rakennuspaikat eivät ole ulottuneet rantaan saakka, vaan rakennuspaikkojen ja rannan väliin on jäänyt yhteiseen käyttöön tarkoitettu virkistysalue. Vaadittuja haitankorvauksia ei voida perustaa siihen, että samaan paikkaan olisi aikaisemmin voinut rakentaa omarantaisia pientaloja. Ratkaisussaan korkein oikeus toteaa, että maaoikeuden tuomio kumotaan siltä osin kuin kiinteistöjen omistajille on määrätty haitankorvauksia kiinteistön arvon alentumisesta ja haitankorvaukset poistetaan. Muilta osin maaoikeuden tuomiota ei muuteta. Vuosia jatkunut kiista Korkeimman oikeuden ratkaisu liittyy Pirkkalassa vuosia jatkuneeseen kiistaan Niemenmaan rantakaistaleen lunastuksesta. Pirkkalan kunta käynnisti Niemenmaan alueella vajaan hehtaarin rantakaistaleen lunastuksen vuonna 2013. Lunastus kohdistuu 47 kuntalaisen asuinkäytössä ja omistuksessa oleviin asuintalojen piha-alueisiin. Koska kyseessä on Pyhäjärven rannassa sijaitsevien asuttujen piha-alueiden lunastus rakennuksineen, niistä maksettavat korvaukset ovat nousseet maaoikeuden päätöksen mukaisesti kaikkiaan 2,6 miljoonaan euroon. Korkein oikeus myönsi kesäkuussa 2018 Pirkkalan kunnalle valitusluvan neljän alueella sijaitsevan kiinteistön haitankorvauksista, mutta maanomistajien valituslupahakemus hylättiin. Kansanäänestystä vaaditaan Pirkkalan kunnanvaltuuston käsittelyyn on tulossa kuntalaisaloite, jossa vaaditaan kansanäänestyksen järjestämistä siitä, pitäisikö Niemenmaan pakkolunastuksesta luopua. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 10. kesäkuuta. Kunnanhallituksen esitys valtuustolle on, että kansanäänestystä ei järjestetä. Kunnanhallituksen mukaan lunastusta ei voi enää perua, koska se on käytännössä saatettu loppuun ja lunastuskorvaukset suoritettu. Päätös lunastusoikeudesta on lainvoimainen. Lisäksi lunastus on luonteeltaan kunnan ja maanomistajien välinen asia. Aloitteen tekijät katsovat, että kunta voi käyttää tarveharkintaa ja halutessaan edelleen luopua lunastuksesta sopimalla. Pirkkalan valtuusto hyväksyi Niemenmaan asemakaavan 24.3.1982. Niemenmaan rantapuisto on tässä kaavassa. Kaavasta valitettiin oikeusasteisiin. Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoi lopullisessa päätöksessään, että rantapuisto on tarpeen ranta-alueelle suunniteltua asutusta ja kuntakeskuksen virkistyskäyttöä varten. KHO hylkäsi valitukset osittain. Niemenmaan asemakaava vahvistettiin 26.4.1984. Asemakaavaselosteeseen kuitenkin kirjattiin, ettei puistoa toteuteta pakkolunastuksella, vaan vapaaehtoisilla kaupoilla. Tämän lauseen juridinen pitävyys on kuitenkin myöhemmin kyseenalaistettu. Niemenmaan rantojen lunastustoimi aloitettiin alkuvuodesta 2013 ja saatiin päätökseen 14.4.2016. Maanmittauslaitos päätti lunastettavan maan hinnaksi 926 200 euroa. Sekä maanomistajat että Pirkkalan kunta valittivat maaoikeuteen. Maanomistajien mielestä esitetty korvaus oli liian alhainen, kunnan mielestä taas liian korkea. Maaoikeus päätti 24. marraskuuta 2017 antamassaan tuomiossa korottaa maapohjakorvauksia yhteensä noin 455 600 eurolla ja haitankorvauksia yhteensä 872 000 eurolla. Kaikkiaan maaoikeus korotti korvausten määrää noin 2,3 miljoonaan euroon. Oikeudenkäyntikulujen ja viivästyskorkojen kera summa nousi noin 2,6 miljoonaan euroon. Korkein oikeus myönsi kesäkuussa 2018 Pirkkalan kunnalle valitusluvan neljän alueella sijaitsevan kiinteistön haitankorvauksista, mutta maanomistajien valituslupahakemus hylättiin. Korkein oikeus antoi ratkaisunsa 24.5.2019.