Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Valtatie 3:n parantaminen on myös ympäristöteko

Pirkanmaan maakunta on valinnut kiireellisimmäksi valtatieinvestoinniksi kolmostien ja erityisesti Hämeenkyrön ohitustien rakentamisen. Pirkanmaan lisäksi Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnat tavoittelevat yhdessä investointeja VT3:lle Tampere–Vaasa välille. Onhan kyseessä Suomen ruokatie ja viennin valtaväylä, jolla kulkee 10 miljardin euron arvosta tavaraa. Kysymys on kansainvälisen Eurooppatien kuljetuskyvstä, elinkeinoelämän kilpailukyvystä ja siten myös työllisyydestä. VT3:n kehittäminen on myös ympäristöteko. Yleensä lisääntyvä ajonopeus lisää päästöjä, mutta kolmostiellä raskas liikenne kohtaa taajamaliikenteen ja joutuu usein jopa pysähtymään Hämeenkyrön kiertoliittymissä. Jatkuvat ja toistuvat kiihdytykset lisäävät huomattavasti sekä pakokaasupäästöjä että liikenteen melua. Jos 11 000 ajoneuvon suuruinen vuorokausiliikenne etenisi tasaista nopeutta, päästöt olisivat huomattavasti nykyistä pienemmät. Uusi tielinjaus kulkee taajamarakenteemme keskeltä ja saa aikaan sujuvasti etenevän valtatieliikenteen, eikä taajaman sisäinen liikenne enää sekoitu siihen. Yhdyskuntarakenne pääsee tiivistymään ja eritasoliittymät ja kevyen liikenteen yhteydet mahdollistavat turvallisen liikkumisen. Melusuojaukset, energiatehokas valaistus ja pohjavesisuojaukset parantavat ympäristön tasoa. Hämeenkyrön suurin hiilidioksidipäästöjen lähde on tieliikenne, joka aiheuttaa 41 prosenttia kunnan kokonaispäästöistä. Se on 7 prosenttiyksikköä enemmän kuin kunnissa keskimäärin. Hinku-foorumiin liittyneenä kuntana olemme asettaneet tavoitteeksi 80 prosentin päästövähennyksen vuoden 2007 tasolta vuoteen 2030 mennessä. Hämeenkyrön päästöt ovat vähentyneet asukasta kohden laskettuna 21 prosenttia vuodesta 2007 alkaen, mutta tavoitteeseen emme pääse, jos tieliikenteen päästöjen vähenemistä ei saada aikaan muilla kuin kunnan omilla toimilla. Kun päätös vuosikymmenten odotuksen jälkeen nyt saataisiin, se mahdollistaisi myös sähköautojen ja kaasuautojen tankkausaseman suunnittelun ja siten päästöjen vähentämisen koko tien vaikutusalueella. Yhdessä bussiliikenteen liityntäpysäköinnin kanssa nämä palvelut ohjaisivat ohittavaa liikennettä edelleenkin asioimaan Hämeenkyrössä. Hämeenkyrön ja Tampereen välinen bussiliikenne olisi mahdollista saada lähes päästöttömäksi, jopa ilman kalliita raideinvestointeja. Nesteen jalostama kierrätysdiesel olisi jo nyt käyttöön otettavissa. On mahdollista, että vuoteen 2030 mennessä myös sähköbussit ovat jo realismia tällaisilla välimatkoilla. Hämeenkyrö kuuluu Tampereen työssäkäyntialueeseen, jossa kotona ladattava sähköauto tai pidemmän toimintasäteen kaasuauto ovat yleistyvä mahdollisuus moniin kulkemistarpeisiin. Investointi kolmostiehen olisi liikkeelle paneva voima monille uusille ympäristöhyödyille. Remonttia on tavoiteltu vuosikymmeniä mutta nyt sen aikaansaama potentiaali on ajankohtaisempi kuin koskaan aiemmin. Kirjoittaja on neljän maakunnan valtatie 3 -ohjausryhmän puheenjohtaja ja Hämeenkyrön kunnanjohtaja