Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Pirkanmaan vanhat kultaesiintymät kiinnostavat sotkamolaista yhtiötä – Täältä he hakevat lupaa

Malminetsintälupaa maaliskuun alkupuolella Hämeenkyrön Pinsiöön hakenut Sotkamo Silver oy on nyt kiinnostunut myös Ylöjärven ja Hämeenkyrön rajalla sijaitsevan Lavajärven ja Järvenpään alueen kultaesiintymistä. Ylöjärven ympäristölautakunta saa 18. maaliskuuta käsiteltäväkseen kaksi yhtiön jättämää malminetsintälupahakemusta, joihin turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes pyytää kaupungin lausuntoa. Sekä Ylöjärven että Hämeenkyrön alueille sijoittuva etsintäalue on kooltaan reilut 81 hehtaaria ja toinen, Järvenpään alueella oleva kohde 17,4 hehtaaria. Lautakunnalle ehdotetaan, ettei kaupunki vastustaisi malminetsintää alueilla, mutta samalla huomautetaan, että reilun kahden kilometrin etäisyydellä tutkimusalueista sijaitsee Natura 2000 -ohjelmaan kuuluva Taaborinvuoren 60 hehtaarin alue. Taaborinvuoren suojelun perusteina ovat liito-orava ja isotorasammal. ”Hakemukset jätettiin jo vuonna 2016” Sotkamo Silverin toimitusjohtajan Erkki Kurosen mukaan Tampereen liuskejakson kultapotentiaali kiinnostaa, ja alue on yhtiön yksi tärkeimmistä jalometallimalmien tutkimuskohteista Suomessa. – Jätimme malminetsintälupahakemukset jo neljä vuotta sitten eli vuonna 2016, mutta Tukes on saanut ne vasta nyt lausuntovaiheeseen kuntiin. Päähankkeemme on kuitenkin viime vuoden maaliskuussa tuotantoon saatu Sotkamon hopeakaivos. Kurosen mukaan lähes kaikki alueet ovat sellaisia, joissa joko Geologian tutkimuskeskus GTK tai Outokumpu oy ovat aiemmin tehneet alustavaa tutkimusta. Alkuvaiheessa perehdytään vanhaan aineistoon Yhtiö ilmoittaa lupahakemuksessaan perehtyvänsä alkuvaiheessa vanhaan aineistoon ja jatkavansa työtä myöhemmin mahdollisesti maastotutkimuksilla. Tutkimukset sisältävät muun muassa kallioperäkartoituksia, lohkaretutkimuksia ja mahdollisesti syväkairausta. Geofysikaalisilla mittauksilla selvitetään kallioperässä ilmeneviä eroavaisuuksia. Moreeninäytteenottoa tehdään joko lapiolla tai kevyellä koneella. Maaperään voidaan tehdä myös kahden–kolmen metrin syvyisiä tutkimusojia, jotta päästään kallion pintaan. Uuden malminetsintäluvan enimmäisaika on alkuvaiheessa neljä vuotta, mutta lupaa voidaan jatkaa kolmen vuoden jaksoissa niin, että tutkinnan enimmäiskesto on enintään 15 vuotta. ”Hyvin alustavaa tutkintaa vielä” Toimitusjohtaja Erkki Kuronen korostaa, että kohteiden osalta kysymyksessä on ”vielä hyvin alustava tutkinta”. Hakemuksen mukaan malminetsintätyön ympäristön- ja luonnonsuojelulliset vaikutukset jäävät vähäisiksi, eikä toiminnalla ole vaikutusta vesistöihin tai pohjaveteen. Toiminnan vaikutukset maa- ja kallioperään sekä ihmisiin jäisivät myös vähäisiksi. Lavajärven kultaesiintymä on havaittu ensimmäisen kerran GTK:n toimesta vuonna 1940. Sen jälkeen GTK:n lisäksi alueella etsintöjä ovat suorittaneet Outokumpu, Lohja oy ja SES Finland oy. Sotkamo Silver oy on ruotsalaisen, vuonna 2010 perustetun pörssiyhtiön Sotkamo Silver ab:n tytäryhtiö. Yhtiö avasi vuonna 2019 hopeakaivoksen Sotkamossa. Yhtiö tuotti vuonna 2019 noin 340 000 tonnia malmia, josta hyödynnettiin 31 tonnia hopeaa, jonka keskipitoisuus on 120 grammaa tonnissa. Esiintymästä saadaan myös jossain määrin kultaa, sinkkiä ja lyijyä.