Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Asukkaiden pitää nyt itse huolehtia, että nuohous tulee hoidettua – lue tästä, mitä nuohoojaa tilatessa kannattaa ottaa huomioon

Nuohouksen hinnat ovat olleet nousussa sen jälkeen, kun viimeisetkin piirinuohoussopimukset päättyivät kesäkuun lopussa. Vanhan piirinuohousjärjestelmän aikana pelastustoimi määritteli nuohouksen yksikköhinnat, nyt yrittäjät päättävät hinnoista itsenäisesti. Omakotiliiton valtakunnallisen kyselyn perusteella yli puolet omakotiasujista ja mökkiläisistä käyttää yhä samaa nuohoojaa kuin piirinuohousjärjestelmän aikaan, sillä entiset nuohoojat ovat useimmiten jatkaneet vanhoilla alueillaan. Kyselyn vastaajista 23 prosenttia tilasi nuohouksen postilaatikkoon tulleen mainoksen perusteella. Ainakin joka neljäs siis näyttäisi vaihtaneen nuohoojaa. Nuohousalan keskusliitolla on tätä nykyä noin 300 jäsentä. Syyskuuhun mennessä alalle oli tänä vuonna tullut 40 uutta yrittäjää, joista 30 on entisiä nuohousyritysten työntekijöitä, jotka ovat aloittaneet oman yritystoiminnan. – Syyskuun jälkeen uusia jäseniä on tullut vielä noin kymmenkunta, sanoo viestintä- ja koulutussuunnittelija Kaisa Hannula Nuohousalan keskusliitosta. Liiton jäsenillä on nuohoojan ammattipätevyys ja he noudattavat nuohoustyöohjetta eli hyvää nuohoustapaa. Isompia yrityksiä Toimitusjohtaja Jyri Sihvo Pirkanmaan nuohouspalvelusta myöntää, että hinnat ovat muutoksen jälkeen jonkin verran nousseet. Eniten siihen hänen mukaansa vaikuttavat matkat. Ennen piirinuohooja työskenteli vierekkäisissä taloissa, eikä työmatkoihin päivän aikana juuri kulunut aikaa eikä polttoainetta. Rajojen poistuttua nuohousalan yrityksen alueena voi olla koko maa. Samalla yritysten koko voi kasvaa. Esimerkiksi Pirkanmaan nuohouspalvelu on juuri yhdistynyt hämeenlinnalaisen Nokiboysin kanssa. Alueen laajenemisen on kokenut myös 12 vuotta nuohoojana työskennellyt Jouni Tunturivuori . Työmäärä on niinikään lisääntynyt. Sihvon mukaan pientalon tulisijojen ja hormien nuohouksesta peritään nykyisin suurin piirtein 50–60 euroa. Hinta nousee, kun tulisijojen määrä lisääntyy. Hänen mielestään hintojen nousu on luonnollista. – Jos tilaat minkä tahansa muun huoltomiehen kotiisi, alle 50 euron ei häntä saa edes kynnyksen yli, Sihvo vertaa. Ei saa kallistua liikaa Hintojen nousu oli yksi Omakotiliiton peloista, kun liitto vaati yrittäjävetoisen nuohousjärjestelmän seurantaa. – Laki vaatii asukkaita huolehtimaan paloturvallisuudesta ja nuohouksesta, joten hintojen on oltava sellaisia, että asukkaat pystyvät ne maksamaan, Omakotiliiton talous- ja kehityspäällikkö Katja Keränen sanoo. Keränen kuuluu sisäministeriön seurantaryhmään, jonka tehtävänä on ensi vuoden loppuun asti seurata, mitä piirinuohousjärjestelmän lopettamisesta seuraa. Omakotiliiton valtakunnalliseen kyselyyn vastanneista omakotiasukkaista ja mökkiläisistä 57 prosenttia arvioi, että nuohouksen hinta on pysynyt ennallaan. Noin joka neljäs kertoi kustannusten nousseen hieman ja viisi prosenttia reilusti. Neljän prosentin mukaan kustannukset ovat laskeneet. – On itsestäänselvää, että hintoihin tulee hajontaa, kun hintasääntelystä luovutaan, sanoo yli-insinööri Jaana Rajakko sisäministeriön pelastusosastolta. Suurin epäkohta nykyjärjestelmässä kyselyn mukaan on, ettei hintatietoa ollut saatavilla palvelua tilattaessa. 43 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi, että hinta selvisi vasta, kun työ oli tehty. – Hintatiedot pitäisi ehdottomasti olla saatavilla jo palvelua tilattaessa, jotta kuluttajat voivat vertailla yrityksiä, Katja Keränen sanoo. Toimii myös maaseudulla Yksi Omakotiliiton peloista oli, että haja-asutusalueilla nuohoojan saaminen vaikeutuisi uudistuksen jälkeen. Näin ei kuitenkaan kyselyn mukaan ole käynyt, vaan vastaukset ovat haja-asutusalueilla samantapaiset kuin taajamissakin. Kolme neljästä on sitä mieltä, että nuohouksen saa nykyisin kotiinsa yhtä helposti kuin ennen. Noin joka kymmenennen mukaan nuohouksen saa jopa aiempaa helpommin. Kuusi prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo, että palvelun saatavuus on heikentynyt. Piirinuohousjärjestelmän aikana asukkaat saivat postilaatikkoonsa lapun, jossa kerrottiin, mihin aikaan nuohooja on tulossa. Asukas joko yritti sopeuttaa menonsa nuohoojan aikataulun mukaan tai vaihtoi aikaa. Neljä viidestä arvioi, ettei nuohouksen tilaaminen nykyisin ole sen vaikeampaa kuin aiemminkaan, kahdeksan prosentin mielestä tilaaminen on vaikeampaa ja yhtä monen mielestä helpompaa kuin ennen. Paloturvallisuus Asunnon paloturvallisuus on entistä enemmän asukkaan vastuulla Viranomaisten palotarkastukset ovat nykyisin riskiperusteisia. Riskitietoa kerryttävät muun muassa asukkaiden omatoimiset ”palotarkastukset”. Vastuu asunnon paloturvallisuudesta on piirinuohousjärjestelmän päättymisen jälkeen siirtynyt entistä enemmän asukkaiden harteille. Tämän vuosikymmenen alkupuolelle asti erilaisten kiinteistöjen määräaikaiset palotarkastusvälit oli säädetty asetuksella. Tätä nykyä valvonta on riskiperusteista. Siksi pelastuslaitos ei välttämättä enää käy jokaisessa asuinrakennuksessa palotarkastuksella. Yli-insinööri Jaana Rajakko sisäministeriön pelastusosastolta kertoo, että riskitietoa kerryttävät muun muassa asukkaiden palauttamat ja palauttamatta jääneet lomakkeet, joita pelastuslaitos lähettää oppaan kera koteihin. Niiden avulla asukkaat tekevät omatoimisen "palotarkastuksen". Jokainen palautettu lomake arvioidaan ja päätetään, onko viranomaiskäyntiin tarvetta. Jos lomaketta ei palauteta, kiinteistöön tehdään palotarkastus. Myös lomakkeen palauttaneisiin kiinteistöihin voidaan tehdä "pistokokeita". Puutteet määrätään korjattavaksi. Koska valvonta on riskiperusteista, joillakin alueilla pyyntö paloturvallisuuden itsearviointiin voi tulla useammin kuin toisella alueella. Vaikka lomakkeen joutuisi täyttämään harvoin, Rajakko muistuttaa, että asukkailla on joka päivä velvollisuus huolehtia asuntonsa paloturvallisuudesta. Palovaroittimien ja sen patterien sekä poistumisteiden ja -tikkaiden on oltava aina käyttökunnossa. Talonnumeron pitää olla valaistu paitsi pitsakuskia, myös ambulanssia ja pelastuslaitosta varten. Rajakko korostaa, että palovaroitinkin vanhenee ja on vaihdettava tietyin väliajoin. Laitteeseen on merkitty sen viimeinen käyttöpäivä.