Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Piispa antoi kirjallisen huomautuksen Ali Kulhialle – Kulhia piti nimittää historiankirjoittajaksi Akaassa, mutta esitys vedettiin pois

Akaan seurakunnan työyhteisössä paljastuneiden työilmapiiriongelmien takia vuorotteluvapaalla ja nyt lomalla oleva johtajapappi (kirkkoherra) Ali Kulhia piti torstaisessa kirkkoneuvoston kokouksessa nimittää Viialan seurakunnan 70-vuotisjuhlajulkaisun kirjoittajaksi, mutta esitys vedettiin pois esityslistalta. Kokouksen työjärjestyksen hyväksymistä koskevassa asiakohdassa Akaan seurakunnan vs. johtajapappi Kukka-Maaria Salmiovirta veti esityksensä pois Kulhian nimittämiseksi historiakirjoituksen tekijäksi. Salmiovirran mukaan Kulhian nimittämisestä käytiin neuvostossa keskustelua, mutta nyt päätettiin ottaa pieni aikalisä ja palata asiaan hieman myöhemmin. – Ali Kulhia on keväästä lähtien ollut ensin vuorotteluvapaalla, ja hän on nyt lomalla ja lomarahavapaalla 12. heinäkuuta saakka. Hän palaa töihin 13. heinäkuuta. ”Näyttöä jyrkempien toimien käytölle ei ole” Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli siirsi keväällä Ali Kulhian toiminnasta seurakunnan johtajana tehdyt tutkimuspyynnöt piispa Matti Revon ratkaistaviksi. Repo antoi perjantaina kirjallisen huomautuksen Ali Kulhialle hänen toiminnastaan seurakunnan johtavana viranhaltijana. – Työryhmän laatimassa selvitysraportissa 10. maaliskuuta 2020 on tuotu esille moitittavia seikkoja toiminnastasi Akaan seurakunnan kirkkoherrana. Erityisesti huomiota on kiinnitetty ennakoimattomiin ja tilanteisiin sopimattomiin toiminta- ja vuorovaikutustapoihin huomioon ottaen johtavan papin asema esimiehenä ja seurakunnan johtavana viranhaltijana. Kulhiaa on kuultu asiassa 26. toukokuuta 2020. – Olet kuvatulla menettelyllä rikkonut kirkkolain 6 luvun 26 pykälän 2 momentin mukaisia velvollisuuksiasi Akaan seurakunnan kirkkoherrana, jonka johdosta annan sinulle kirjallisen huomautuksen, piispan päätöksessä lukee. Piispa Repo totesi perjantaina lisäksi Aamulehdelle , ”että jyrkempien toimien käyttö edellyttäisi näyttöä, jota nyt ei ole. Seuraava mahdollinen askel on varoitus”. Alkuperäisellä kirkkoneuvoston esityslistalla olleessa ehdotuksessa todetaan, että Viialan kirkko täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Kirkon juhlamessu valokuvanäyttelyineen oli suunniteltu keväälle, mutta jouduttiin perumaan koronapandemian kokoontumisrajoitusten tultua voimaan. Kirkolla erityissuhde tehdasyhteisössä Viialan kirkolla ja seurakunnalla on aikojen kuluessa ollut hyvin erityislaatuinen suhde tehdas- ja työläisvaltaisen paikkakunnan historiassa. Tehdaspaikkakunnan työväki ja isännät ovat muodostaneet esityslistan tekstin mukaan seurakunnan asemoitumisessa omaleimaisen ja Suomen historian kannalta mielenkiintoisen asetelman aina 1900-luvun alkuvuosilta 2000-luvun alkuvuosille saakka. Viialan kirkon 70-vuotisjuhlan kunniaksi Viilan kirkon ja seurakunnan historia ansaitsee tulla esittelytekstin mukaan tutkituksi. – Sadan vuoden aikajänne Viialan tehdaspaikkakunnan, kirkon ja seurakuntaelämän historiassa olisi tärkeää tulla tutkituksi, jotta paikkakunnan kulttuuriperintö seurakunnan osalta sekä työväen, isäntien ja tehdaspatruunoiden näkökulmasta säilyisi jälkipolville. Kirkon tutkimuskeskuksen olisi mahdollista ottaa Viialan kirkon 70-vuotisjuhlatutkimus työlistalleen elokuusta 2020 elokuuhun 2021, mikäli Akaan seurakunta päättää sen tutkimuskeskukselta tilata. Ali Kulhia on myös kirkkohistorioitsija Kirkkoneuvoston alkuperäisen esityslistan mukaan seurakunnan johtava pappi Ali Kulhia on kirkkohistorioitsija ja tehnyt jo paljon taustatyötä tutkimuksen pohjaksi. Tutkimuksen ajankohta olisi otollinen, sillä materiaalia on käytettävissä runsaasti ja ajanjaksoa tuntevia, mahdollisesti haastateltavia henkilöitä on elossa vielä useita. Tutkimuksen rahoitus voitaisiin toteuttaa Viialan seurakunnalle suunnatun Hiekin sisarusten testamentin varoilla. Tarkoitus ostaa 70 000 euron tutkimus Rahaston varoja käytettäisiin seurakunnallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävään tutkimukseen. – Käytännössä Akaan seurakunta voi ostaa tutkimuksen Kirkon tutkimuskeskukselta. Seurakunta vastaa tällöin tutkimushankkeen kustannuksista tutkijan palkkauksen sekä tutkijan ja tutkimuksen mahdollisen ohjausryhmän kohtuullisten kulujen osalta tutkimusajalla 10.8.2020–10.8.2021. Näitä varten tulisi varata rahastosta 70 000 euroa tutkimuksen ostamista varten, esityslistalla todetaan. Mikäli tutkimus päätetään hankkia, on kirkkoneuvostolle laaditun alkuperäisen esityksen mukaan luontevaa, että johtajapappi Kulhia toimii tutkimuksessa tutkijana. Hän on kirkkohistorioitsijana aiheeseen perehtynyt asiantuntija ja tehnyt alustavan tutkimussuunnitelman. Lisäksi hän on toiminut jo aiemmin hyvässä yhteistyössä tutkimusprojektissa Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa. Mahdollista tutkimusprojektia varten Kulhia on anonut virkavapaata ehdollisena eli jos tutkimus päätetään tilata, hän jää virkavapaalle seurakunnan johtajan virasta ajalle 10.8.2020–10.8.2021. Aamulehti käyttää jutuissaan tasa-arvoisia ammattinimikkeitä, joten teksteissämme saattaa esiintyä tavallisuudesta poikkeavia tehtävänimikkeitä. Lue myös: Akaan seurakunnan työyhteisössä epäillään laajaa työilmapiiriongelmaa – ”Jos erottamisen tielle lähdetään, niin silloinhan täältä pitäisi erottaa kolmannes henkilöstöstä” Kehotti surevaa leskeä naimaan ”käskyjä tottelevan, kiltin ja tyhmän puudelimiehen” – Akaan seurakuntaa johtavan Ali Kulhian käytöstä selvitetty useasti: ”Minut yritetään savustaa virastani Tampereen piispa Matti Repo joutuu pohtimaan Akaan johtajapapin Ali Kulhian käytöstä: ”Toimintatavat eivät ole kaikilta osin muuttuneet”