Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

THL: Rangaistukset eivät ole ratkaisseet huumeongelmaa – Rangaistavuudesta luopuminen vähentää tutkimusten mukaan huumekuolemia ja käyttäjien tartuntatautiriskiä

Ankarista rajoitustoimista huolimatta huumeiden käyttö on lisääntynyt eri puolilla maailmaa jo vuosikymmeniä. Ankara rangaistuspolitiikka ei ole vähentänyt huumeiden käyttöä ja sen aiheuttamia haittoja Suomessakaan. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) katsauksesta. THL:n mukaan esimerkiksi huumekuolemat ovat lisääntyneet voimakkaasti Suomessa viime vuosina. Yhdeksi ratkaisuksi on esitetty, että huumausaineiden käytön ja hallussapidon rangaistavuudesta luovutaan. THL:n tutkijat ovat koonneet tietoja huumeiden käytön dekriminalisoinnin eli rangaistavuuden poistamisen toteuttamismalleista ja vaikutuksista eri puolilla maailmaa. Tutkijoiden katsauksessa vedetään yhteen kansainvälisten raporttien, vertaisarvioitujen artikkeleiden ja muiden julkaisujen tuloksia. Tutkimusten mukaan perinteinen rikoslainsäädäntöön perustuva huumepolitiikka syventää sosiaalista eriarvoisuutta ja lisää kansanterveysongelmia ja sosiaalisia kustannuksia. Käyttö ollut pitkään rikosoikeudellinen asia THL:n katsauksen mukaan rangaistavuuden poistamiseen tähtäävät politiikkatoimet vaativat päätöksentekijöiltä näkökulman muutosta huumeongelmaan. Huumeiden käyttö on määritelty rikosoikeudelliseksi asiaksi vuosikymmenien ajan. Nykyisin tunnustetaan, etteivät rangaistukset ratkaise huumeongelmaa. – Tutkimukset maailmalta kertovat, että parempia ratkaisuja voidaan saada sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpitein. Viranomaisten välisellä yhteistyöllä ja keskinäisellä työjaolla on tässä merkittävä rooli, tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen sanoo tiedotteessa. Rangaistavuuden poistaminen vähentää tutkimusten mukaan käyttäjien tartuntatautiriskiä ja yliannostuskuolemia. Jos huumeiden käytöstä ei rangaistaisi, käyttäjien olisi myös helpompi hakea apua ja hoitoa. Hoitoa tarvitaan lisää Tutkimusohjelmajohtajan Tuukka Tammen mukaan huumeongelmaisten hoitoa ja tukea pitää lisätä, jos tavoitteena on ehkäistä huumekuolemia. – Pelkkä käyttöön ja hallussapitoon liittyvä lainmuutos ei ole riittävä toimi huumekuolemien vähentämisessä. Tämä on syytä ottaa huomioon dekriminalisoinnin tulosten ja vaikutusten arvioinnissa, Tammi sanoo tiedotteessa. Huumeiden käytön rangaistavuuden poistaminen parantaa huumeiden käyttäjien opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia ja osallistumista muuhun yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi huumerikollisuuden poliisia, oikeusistuimia ja vankiloita kuormittava vaikutus ja kustannukset vähenevät. Suurin este rangaistavuuden poistamiselle on pelko huumeiden käytön nopeasta lisääntymisestä. Tutkimukset osoittavat, että pitkällä aikavälillä merkittävää kasvua ei ole tapahtunut. – Huumeiden lainsäädännöllinen asema ei ole ainoa käytön yleisyyttä ennustava tekijä. Tarkastelussa on otettava laajemmin huomioon kansalliset ja kansainväliset sosiaaliset, kulttuuriset ja nuorisokulttuuriset tekijät, tutkimusprofessori Hakkarainen sanoo. Tutkijat painottavat, että dekriminalisointi on yleinen käsite. Jokaisen maan pitää löytää omiin tavoitteisiinsa, arvoihinsa ja olosuhteisiinsa sopiva kansallinen malli. Jokaisessa maassa tilanne on erilainen.