Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Uusi koronatuki tarjotaan kaikille yrityksille, ravintolat voivat hakea sitä muista tuista vähennettynä – Yrittäjät: Hahmoteltu malli hyvä, kriteerien oltava reilut

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) esitteli torstaiaamun tiedotustilaisuudessa toimialariippumattoman kustannustuen, jota yritykset voivat saada koronaviruksen aiheuttamiin tulonmenetyksiin. Tukea voisi saada tämän hetken arvion mukaan kahdestatuhannesta eurosta aina sataantuhanteen tai kahteensataantuhanteen euroon asti. Maksimisumma on vielä linjaamatta. Valmistelu jatkuu vielä myös sen kannalta, pitääkö liikevaihdon pudota 20 vai 30 prosenttia tuen saamiseksi. Tukea voisi Lintilän arvion mukaan hakea kesäkuun alusta asti. Tuet myöntää Valtiokonttori sähköisten hakemusten perusteella. Tuki perustuu yrittäjän omaan ilmoitukseen ja verohallinnon tietoihin. Tukea saa ainoastaan kiinteisiin kuluihin, kuten palkkoihin ja toimitiloihin. Sitä voivat saada myös yhdistykset ja säätiöt, joilla on liiketoimintaa. Tukea saa enintään kahdeksi kuukaudeksi. Suomen Yrittäjät: Kriisituelle valtava tarve Suomen Yrittäjät on tyytyväinen hallituksen torstaina kertomaan kustannustukeen. – Hahmoteltu malli, siltä osin kuin se tuli selväksi, on hyvä. Nyt vain pitää turvata se, että näillä kriteereillä ja parametreilla tukea on tarjolla riittävästi. Tarve on miljardiluokkaa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikänen sanoo. Hallituksen linjaama yritysten kustannustuki on Yrittäjien mielestä erittäin tärkeä lisä yritysten koronatukipakettiin. – Yleiselle kriisituelle on valtava tarve. Lähes kymmenen prosenttia yrityksistä on menettänyt koko myyntinsä ja lähes 30 prosenttia vähintään puolet. Moni yritys on syvässä ahdingossa. Kriisituki tuo näille yrityksille helpotusta, Pentikäinen sanoo. Yrittäjäjärjestö on arvioinut kriisin alusta lähtien, että suoraa tukea tarvitaan viitisen miljardia. Toistaiseksi hallitus on päättänyt noin kahden miljardin euron suorista tuista. Tuleva kustannustuki on tähän merkittävä lisä. – Hahmoteltu malli on hyvä, mutta ongelmat ovat usein yksityiskohdissa. On tärkeä katsoa, että kustannustuen kriteerit ja laskentamallit ovat reilut, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo. Hänestä olennaista on, että vertailuajankohdan valinta tuen laskemiselle on joustava. Ravintolatuet vähennetään kokonaan Jos ravintola on saanut tukea ravintolatukien kautta ja on oikeutettu suurempaan kustannustukeen, kustannustukea saa vain erotuksen verran. – EU-lainsäädännöstä tulee ylikompensointikielto. Ei voida kompensoida yli kulujen, sanoo Lintilä. Business Finlandin kehittämistuista vähennetään vain 70 prosenttia laajaa yritystukea maksettaessa. Tämä perustuu siihen, että osa kehittämistuista on sijoitettu yritysten ulkopuolelle. Uuden kustannustuen ei ole tarkoitus korvata täyttä määrää yrityksen menetyksistä. – Omavastuuosuus tulee olemaan. Se ei voi olla täysin sataprosenttinen. Tuen maksimimääräkin vaikuttaa, sanoo Lintilä. Tämä tuki ei ratkaise suurten yritysten koronaongelmia. Suuryritysten tukemistapoja hallitus valmistelee vielä erikseen. Varauduttu pitkään tuen tarpeeseen Lintilän mukaan kustannustuesta on suunniteltu sellaista, että se voidaan tarvittaessa ottaa uudelleen käyttöön syksyllä, jos koronavirus yhä heikentää taloutta. Lintilä kertoo Business Finlandin ja ely-keskusten lisäbudjetin olleen koronan alkuvaiheessa kymmenien miljoonien luokkaa. – Täytyy todeta valitettavasti, että pilkun paikka on muuttunut. Ely-keskusten ja Business Finlandin erityiset koronatuet ajetaan alas uuden tukimuodon valmistelun jälkeen. Sisällä olevat hakemukset käsitellään, mutta uusia ei oteta vastaan. Tämän jälkeen ely-keskukset ja Business Finland käyttävät tavallisia rahoitustapojaan. Ravintoloiden avaamisneuvottelut kesken Hallituksen neuvottelut ravintoloiden avaamisen ehdoista jäivät keskiviikkoillalla kesken. Hallitus ilmoitti jatkavansa valmistelua tartuntatautilain pohjalta. Uudelleen asiaan on tarkoitus palata tiistaina 19. toukokuuta. Perustuslakivaliokunnan mukaan ravintoloita voitaisiin avata maan eri osissa porrastetusti. Ravintoloita on tämänhetkisen tiedon mukaan tarkoitus avata 1. kesäkuuta alkaen. Ravintoloiden tilanne on poikennut muista toimialoista siten, että ne ovat olleet erillisellä lailla suljettuina. Perustuslakivaliokunnan mukaan ravintoloiden menetyksiä on tämän vuoksi korvattava. Tekstiseuranta tiedotustilaisuudesta: Kello 9.29: Yritysten määrä tulee Lintilän mukaan ratkeamaan vasta kriteeristön määrittelemisen yhteydessä, esimerkiksi siinä vaiheessa, kun myös liikevaihdon putoamisen määritelmä on selvillä. Puhutaan kuitenkin kymmenistätuhansista, kertoo Lintilä. Tiedotustilaisuus päättyy. Kello 9.28: Tuessa tulee olemaan ala- ja yläraja, pyörivät 2 000 euron ja 200 000 euron välillä. Kello 9.27: Lintilä: Syksyllä saatetaan tarvita ehkä lisää tukea, mekanismi nyt valmiiksi. Vielä täsmentyy esimerkiksi se, paljonko liikevaihdon on täytynyt pudota. Kriteeristö täsmentyy. Kello 9.21: MTV Uutiset kysyy siitä, miksi Business Finlandin ja ely-keskusten myöntämä tuki huomioidaan. Lintilän mukaan huomioidaan 70 prosenttia, ja vertailuluku johtuu siitä, että keskimääräiset yritysten ostopalvelut ovat 25 prosentin paikkeilla. Se jätetään huomioimatta. Kaikkia ei jätetä huomioimatta, koska EU-lainsäädäntökin kieltää ylikompensoinnin. Kello 9.16: Kokonaispotissa jäädään varmaan jonkin verran alle miljardin, arvioi Lintilä vastauksena median esittämään kysymykseen. Kello 9.14: Tuen enin määrä on 100 000–200 000 euron välillä. Päätökset tehdään kriteeristöllä, jolla ne on haettu. Kokonaispotti tulee olemaan merkittävä, sanoo Lintilä. Lintilälle esitettiin kysymys siitä, koska yrittäjät voisivat alkaa anoa tukia. Tarkoituksena on Lintilän mukaan se, että se voisi olla jo kuun vaihteessa voimassa. Kello 9.13: Tukea voi hakea, vaikka olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa. Suorat tuet vähennetään kustannustuista. Ely-keskusten ja Business Finlandin myöntämistä tuista huomioon otetaan 70 prosenttia, kertoo elinkeinoministeri Lintilä. Kello 9.12: Toinen tuen saamisen kriteeri liikevaihdon putoamisen lisäksi liittyy Lintilän mukaan kiinteisiin kustannuksiin, esimerkiksi palkkakuluihin. Tarkoituksena on, että tuesta tulee sellainen, jonka voi ottaa tarvittaessa nopeastikin käyttöön. Jatkovalmisteluissa määritellään esimerkiksi se, kuinka paljon liikevaihdon tulee tipahtaa. Keskusteluissa on ollut esimerkiksi 30 prosenttia, mitä Vesa Vihriälän työryhmä esitti. Tuen myöntämiseen liittyvänä tahona on Valtiokonttori. Yrittäjä hakee tukea itse ja ilmoittaa tällöin esimerkiksi kustannukset, jotka sitten päätyvät Valtiokonttorin tietoon. Kello 9.10: Hallitus on eilen antanut siunauksen linjauksille uudesta yritystukimallista, jota on valmisteltu viime viikkoina, kertoo elinkeinoministeri Mika Lintilä. Malli tulee vielä täsmentymään. Yrityksen, jolle tukea voi myöntää, liikevaihdon tulee olla pudonnut merkittävästi. Toimialariippumaton kustannustuki kohdistuu nimenomaan koronasta kärsineisiin yrityksiin. Tarkoituksena on turvata työpaikat, kertoo Lintilä. Tukea voisi saada kahdelta kuukaudelta. Tuen piirissä ovat yritysten lisäksi liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset. Päivitys 14.5. kello 10.29: Korvattu jutussa ennakkotiedot torstaina tiedotustilaisuudessa kerrotuilla tiedoilla.