Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Keskuspuhdistamon louhinnasta aiheutuvat paineaallot tuntuvat nyt kaukana Tampereella: ”Häiritsee eniten niitä, jotka ovat paineaallon linjalla”

Tampereen Sulkavuoren keskuspuhdistamon louhintatyöt ovat edenneet yli 200 metriä kallion sisään, ja lähes kaikki puhdistamotyömaan räjäytystyöt ovat nyt tunnelilouhintaa. Avolouhinnat ovat lähes valmiita niin varsinaisen puhdistamotyömaan kuin huoltotunnelinkin osalta. Räjäytysten paineaalto- ja äänivaikutukset kantautuvat tällä hetkellä kauas, sillä työtä tehdään lähellä suuaukkoa. Asiasta on tullut keskuspuhdistamolle loppukevään aikana useita kyselyitä. ‒ Kyseessä on normaali tunnelilouhinnan alkuvaiheen ilmiö. Paineaalto suuntautuu tunneliaukon suuntaisesti ja häiritsee eniten niitä, jotka ovat paineaallon linjalla. Myös tärinää ilmenee räjäytysten yhteydessä, mutta mittaukset ovat osoittaneet sen voimakkuuden olevan hyvin vähäistä raja-arvoihin verrattuna, Tampereen seudun keskuspuhdistamon toimitusjohtaja Timo Heinonen sanoo. Suurhanke: Tampereen Sulkavuoreen kallion sisälle rakennettava jätevedenpuhdistamo, jossa puhdistetaan Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet. Hinta: Rahoitustarve on 318 miljoonaa euroa. Euroopan investointipankki myöntänyt hankkeelle enintään 150 miljoonan euron lainan. Aikataulu: Rakentaminen alkoi huhtikuussa 2018, ja louhinta loka-marraskuussa 2018. Laitos valmistuu vuonna 2024. Louhinta: Rakentamisen aikana louhitaan kalliota noin 128 000 kuorma-autollista. Kiintokuutioina vertailtuna: Puhdistamo noin 910 000 kuutiota, josta 84 000 kuutiota on tunnelien (tuloviemäritunneli ja purkutunneli) osuus välillä Sulkavuori-Vihilahti, Rantatunneli noin 650 000, Hämpin parkki noin 230 000. Kiviaines: Kuljetetaan useisiin kohteisiin. Ympäristölupa: Ympäristölupakokonaisuus on Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyssä purkuputken Pyhäjärveen asentamista koskevalta osalta. Pirkanmaan ely-keskuksen valitus koskee rannalla olevien PCB-pitoisten lietteiden käsittelyä. Työpaikat: Hankkeen arvioidaan tuovan työtä kaikkiaan 3 250 henkilötyövuotta. Eniten työvoimaa tarvitaan vuosina 2021–2023. Vertailun vuoksi: Rantatunnelin rakentaminen teetti noin tuhat henkilötyövuotta. Kotimaisuusaste: Laskelmien mukaan 87 prosenttia. Louhinnan suuri osuus vaikuttaa, koska se on paikallista työtä. Muun muassa joitakin koneita ja raaka-aineita tuodaan ulkomailta. Omistus: Tampereen kaupunki (71,2 prosenttia), Ylöjärven Vesi oy (8,5 %), Kangasalan kaupunki (7,6 %), Lempäälän kunta (7,1 %), Pirkkalan kunta (5,1 %) ja Vesilahden kunta (0,5 %). Tulevaisuus: Vuonna 2040 puhdistamossa käsitellään arviolta 430 000 asukkaan jätevedet. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman mukaan kaupunkiseudulla asuu tuolloin 480 000 asukasta, mutta kaupunkiseudun kunnista Nokia ja Orivesi eivät ole mukana keskuspuhdistamossa. Lietteenkäsittely: Puhdistamon lietteenkäsittelyratkaisuksi valittiin anaerobinen käsittely eli mädätys ja biokaasun hyödyntäminen omassa energiantuotannossa. Syntyvän biokaasun avulla puhdistamo on lämmön suhteen täysin omavarainen ja sähkön suhteen noin 60-prosenttisesti omavarainen. Biokaasulaitosta suunnitellaan. Suunnitelmat valmistuvat syksyllä 2019.