Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Koulutuksen uudistaminen edellyttää opettajien arvostamista

Euroopan komissio on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa luonut vankan perustan todelliselle eurooppalaiselle koulutusalueelle: sillä edistetään ulkomailla tapahtuvaa oppimista ja vahvistetaan avaintaitoja, kuten yrittäjä- ja digitaalisia taitoja, edistetään tutkintojen vastavuoroista tunnustamista, vieraiden kielten oppimista ja varhaiskasvatusta sekä vahvistetaan yhteisiä arvoja ja osallisuutta. Uusi Eurooppalaiset yliopistot -aloite luo uusia mahdollisuuksia opiskelijoille ja korkea-asteen oppilaitoksille. Eurooppalainen koulutusalue on sellainen harppaus eteenpäin, jota EU tarvitsee vastatakseen 2000-luvun haasteisiin, avatakseen mahdollisuuksia kaikille ja hyödyntääkseen arvokkainta omaisuuttaan eli väestönsä osaamista. Olen ylpeä oltuani osaltani muokkaamassa sitä. Onnistuminen riippuu opettajista, heidän motivaatiostaan ja heidän käsityksestään itsestään. Ilman arvostettuja ja itsestään varmoja opettajia eurooppalainen koulutusalue ei tuota niitä tuloksia, joita siltä odotamme. Meidän on tiedettävä, mitä opettajat ajattelevat ja mitä he tarvitsevat, jotta voimme toteuttaa vaikuttavia toimenpiteitä heidän kohtaamiensa haasteiden voittamiseksi. Vuoden 2019 koulutuksen seurantakatsaus toimii hyvänä oppaana. Tässä EU:n keskeisessä vuotuisessa julkaisussa, joka antaa kuvan koulutuksen tilasta jäsenvaltioissa, käsitellään tänä vuonna opettajan ammattia. Seurantakatsauksessa analysoidaan OECD:n tekemän opettajia ja oppimista koskevan kansainvälisen tutkimuksen tuloksia ja esitetään arvokasta tietoa siitä, miten opettajat arvioivat nykyisen tilanteensa ja tulevaisuutensa. Opettajat haluavat enemmän ja parempaa koulutusta vastatakseen yhteiskunnallisiin ja teknologisiin haasteisiin. Yksi niistä on uuden teknologian hyödyntäminen siten, että samalla tiedostetaan sen haitalliset vaikutukset. Haasteena on myös auttaa opettajia selviytymään opettamiseen liittyvistä vaikeuksista kulttuurisesti monimuotoisissa luokissa. Opettajat haluavat myös tunnustusta. Tutkimuksen mukaan vain 18 prosenttia opettajista on sitä mieltä, että muu yhteiskunta arvostaa heidän ammattiaan. Palkat ovat yleisesti ottaen alhaiset, mutta niiden nostamisen lisäksi opettajien arvostuksen ja arvovallan kasvattaminen on ehdottoman välttämätöntä. Seurantakatsauksessa tuodaan esiin myös opettajapula useissa jäsenvaltioissa, erityisesti luonnontieteiden, teknologian, tekniikan ja matematiikan aloilla. Ja sosiaaliset kysymykset: Millainen opettajien ja oppilaiden välisen suhdeluvun pitäisi tulevaisuudessa olla? Koulutuksen seurantakatsauksella on kahdeksan vuoden ajan ollut merkittävä rooli koulutusuudistuksen alullepanijana eri jäsenvaltioissa. Tämänvuotisessa katsauksessa esitetään selkeä viesti: itseensä luottavat ja arvostetut opettajat ovat kunnianhimoisten uudistusten ennakkoedellytys. Meidän velvollisuutemme on tehdä heistä eurooppalaisen koulutusalueen kulmakivi.