Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Tähtijutut Moro Näköislehti Mielipiteet

Selvitimme, miten Tampereen tekosaari käytännössä rakennettaisiin Näsijärveen – Animaatio näyttää, kuinka massiivinen siitä tulisi

Tampereen Vaitinaron täyttösaaren rakentaminen on tarkoitus aloittaa heti, kun aluehallintoviraston myöntämä vesistötäytön lupa on saanut lainvoiman. Saaren rakentaminen Näsijärveen liittyy kiinteästi raitiotiehankkeen kakkosvaiheeseen. Miten rakennetaan tekosaari, joka kantaa raitiotien ja mahdollisesti joskus tulevaisuudessa kerrostaloja? Kokosimme Vaitinaron saaren rakentamisen vaiheet kymmeneen askeleeseen. Animaatio näyttää saaren koon: 1. Alue eristetään suojaverholla Ensimmäisenä alue eristetään muusta vesialueesta suojaverholla. Suodatinkangasta olevalla suojaverholla estetään, ettei louheen kippaamisessa syntyvä veden samentuminen leviä muualle järveen, ja erityisesti estetään samenneen järviveden kulkeutuminen pohjaveden muodostumisvyöhykkeelle. Suojaverho myös estää esimerkiksi louheessa mahdollisesti olevien käytettyjen räjähdelankojen tai muun roskan karkaamisen järveen. 2. Uppotukit poistetaan Sen jälkeen täyttöalueelta poistetaan uppotukit ja mahdolliset muut vedenalaiset löydökset. Pölkkylänniemen edustalla sijainnut hinaajan hylky on jo siirretty pois täyttöalueelta keskemmälle järveen. Myös täyttöalueen lounaisosassa sijaitsevat Lielahden voimalaitoksen jäähdytysveden imu- ja ottoputket siirretään ennen täytön aloittamista. 3. Molemmista päistä aloitetaan Varsinainen vesistötäyttö on suunniteltu aloitettavan täyttöalueen molemmista päistä eli uittotunnelin suunnasta ja Hiedanrannan suunnasta. Ensin pengerretään siltojen kohdat ja suunnittelussa oleva raitiotielinja ylipenkereellä niin, että raitiotien linja saadaan esikuormittumaan täyttöpenkereillä. Tällä tarkoitetaan sitä, että varsinaisen täytön päälle kasataan ylimääräistä louhetta, joka nopeuttaa täytön ja maapohjan painumista ja tiivistymistä. Tulevien siltojen kohdalle asennetaan työnaikaiset teräsputkisillat varmistamaan veden vaihtuvuutta työn aikana. Teräsputkisillat ja niiden yhteyteen tehdyt työpenkereet ovat käytössä noin vuoden, kunnes täyttö on painunut, ja pohja on vakaa lopullisen sillan rakentamiselle. 4. Sitten kipataan ja työnnetään Täyttö etenee päätypengerryksenä, eli käytännössä louhetta kuljetetaan paikalle, se kipataan tehdyn penkereen päälle ja työnnetään puskukoneella eteenpäin. Päätypengerryksessä tavallaan tehdään koko ajan tietä itselle kauemmas rannasta. – Louhe pitää kipata penkereen päälle, josta se työnnetään puskukoneella eteenpäin. Silloin isot lohkareet vierivät pohjalle ja pienempi louhe jää pintaan, jolloin pinnasta tulee tiivis, kertoo rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen Tampereen kaupungilta. Saaresta rakennetaan ensin se kohta, jolle raitiotie tulee. Noin 30 metriä leveä alue toimii samalla työmaatienä. Ratikkaa varten tehtävä alue on laajuudeltaan noin kolme hehtaaria ja siihen käytetään arviolta 300 000 kuutiota louhetta. Raitiotien linjaukselle rakennetaan myös esikuormituspenger eli ylimääräistä louhetta nopeuttamaan täytön ja sen alla olevan maapohjan tiivistymistä. Raitiotien kohta näyttää tässä vaiheessa muutaman metrin korkeammalta kuin millainen siitä lopulta tulee. – Kun mittauksin varmistetaan, että penger ja maapohja eivät enää painu, ylipenger poistetaan. Se todennäköisesti käytetään saaren reunojen täyttöön myönnetyn vesiluvan mukaisesti, Tietäväinen sanoo. Esikuormituspenkereet puretaan puolen vuoden tai vuoden kuluttua niiden rakentamisesta. 5. Saarta levitetään kohti kanavaa ja järveä Kun noin 30 metriä leveä raitiotien osuus on tehty, saarta aletaan levittää kohti kanavan reunaa ja toisella puolella kohti Näsijärven selkää. Tietäväisen mukaan raitiotien kohta on kuitenkin tärkein saada kuntoon. – Kaikkein tärkeintä on saada raitiotien kohta riittävän leveäksi ja kuormitettua, että radan rakentamisen edellytykset ovat kunnossa. Saaren täyteen mittaan saattaminen ei ole kiireisin tai kriittisin asia. 6. Vesi pysyy laadukkaana pumppujen avulla Täyttötyön aikana penkereisiin tulee työnaikaiset siltarummut ja pumpuin huolehditaan siitä, että vesi rannassa pysyy hyvälaatuisena. – On käyty keskustelua siitä, imeytyykö sieltä järvivettä pohjavesimuodostumaan vai ei. Tällä varmistetaan, että jos imeytyy, niin se on puhdasta järvivettä eikä samentunutta vettä, Tietäväinen sanoo. Myös valmiissa kanavassa on varauduttu siihen, että jos vesi ei luontaisesti vaihdu riittävästi ja veden laatu ei ole hyvä, sitä teknisin ratkaisuin hapetetaan ja pumpataan niin, että vesi kiertää kanavassa. Vesistötäyttö rakennetaan siten, että täyttöalueen kohdalla pohjassa oleva heikosti vettä läpäisevä savikerros säilytetään. On laskettu, ettei täytön aiheuttama pystyjännitys ylitä saven tai siltin murtolujuutta. Savikerroksen päällä olevaa pehmeää pintasedimenttiä kuitenkin syrjäytyy, ja sitä poistetaan työn aikana, ettei se joudu kanavaan. 7. Niemeke poistetaan uittotunnelin edustalta Kanavan tekemiseksi nykyistä rantaviivaa uittotunnelin edustalla muotoillaan. Lisäksi uittotunnelin kohdalla oleva, vesistötäyttönä rakennettu niemeke poistetaan kaivamalla maata ympäröivän järven pohjan tasoon saakka. Niemeke poistetaan, jotta se ei estä veden kulkua kanavassa. Pölkkylänniemen luonnonrantaan saaren rakentamisessa ei kajota. 8. Molempiin päihin sillat Väliaikaiset työsillat ovat käytössä noin vuoden. Lopullisessa tilanteessa vesistötäytön itäpäähän Pölkkylänniemen ja täytön välille rakennetaan raitiotiesilta sekä kevyenliikenteen silta. Täyttöalueen länsipäähän täyttöalueen ja Lielahden tehdasalueen väliin rakennetaan raitiotiesilta sekä yhdistetty ajoneuvo- ja kevyenliikenteen silta. Sillat perustetaan teräsputkipaaluille. 9. Luiskaan tulee eroosiosuojaus Lopuksi louhetäytön luiskaan rakennetaan eroosiosuojaus, jolla estetään aallokon aiheuttama luiskan eroosio sekä täytön huuhtoutuminen veden mukana. Käytännössä eroosiosuojaus tarkoittaa niin järeiden lohkareiden asettamista vesirajaan, ettei aallokko saa niitä liikkeelle, ja ne suojaavat täyttöaluetta. 10. Lopulta rakennetaan saaren päälle Uudelle vesistöön rakennettavalle maa-alueelle tulee virkistysalue, merkittävä kevyen liikenteen reitti ja raitiotie. Tulevina vuosikymmeninä saarelle saatetaan rakentaa myös taloja.