Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Yli 70-vuotiaiden tilanne huolettaa – Rajoitukset eivät yksin riitä, tarvitaan myös ohjeita palveluiden käytöstä

Koronavirusrajoitukset ovat tarpeen epidemian hillitsemiseksi, mutta vähennettiinkö ikääntyvien sotepalveluita liikaa ja liian nopeasti? Kuntoutusalan ammattilaisina olemme huolissamme rajoitusten vaikutuksista ikääntyvien toimintakykyyn, yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemiseen sekä henkisten voimavarojen riittävyyteen. Toimintakyvyn heikentyminen näkyy hyvin nopeasti sairastuvuuden lisääntymisenä ja riski raskaiden palveluiden käyttöön kasvaa. Ikääntyvien kuntoutuspalveluiden käyttö oli jo ennen koronaa riittämätöntä tarpeeseen nähden. Rajoitusten poistuttua meillä on edessä valtava tarve kuntoutuspalveluiden käyttöön. Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole määrännyt sotesektoria peruspalveluiden alasajoon. Yli 70-vuotiaidenkaan ei kannata siirtää kipeän polven vuoksi varattua fysioterapeutin vastaanottoaikaa, jos kipu vähentää liikkumista ja huonontaa toimintakykyä. Ulkona liikkumista ei ole kielletty ja se tulee mahdollistaa kaikille. Valtionhallinnon on kannustettava ja rohkaistava sotesektoria palauttamaan muun muassa fysio- ja toimintaterapeuttien kotikuntoutus- ja avokuntoutuspalvelut yli 70-vuotiaille. Hoivakotien asukkaiden toimintakykykuntoutuksesta tulee erityisesti pitää huolta nyt, kun liikkuminen on mahdollisesti rajoitettu omaan huoneeseen. Tarvitsemme valtion ohjeistuksen toimintakykyä tukevien palveluiden käytöstä koronan aikana. Pelkät ohjeet koronarajoituksista eivät ole riittäviä. Mikäli yli 70-vuotiaiden koronarajoitukset ovat voimassa vielä kuukausia, meillä on edessä mittava sosiaali- ja terveysjärjestelmän kuormitus. Ikääntyvän kotona-asumista tulee tukea kaikin mahdollisin keinoin, jotta tehostettu palveluasuminen ja sairaalajaksot eivät lisäänny. Toimintakykyä tukevat palvelut tulee ottaa laajamittaiseen käyttöön. Toimintakykyä tukevan ja pärjäämistä edistävän kuntoutuksen tulee käynnistyä aina, kun ikääntyvän toimintakyvyssä havaitaan rajoitteita. Sairaalajakson jälkeen käynnistetään terapeuttivetoinen tehostettu kotikuntoutus. Liikkumisen rajoituksiin aloitetaan avofysioterapia fyysisen toimintakyvyn lisääntymiseksi. Muistisairaat saavat moniammatillista muistikuntoutusta. Yksinäiset osallistuvat päivä- tai ryhmätoimintaan varhaisessa vaiheessa. Liian moni ikääntyvä joutuu pärjäämään esimerkiksi liikkumisen haasteiden kanssa itsenäisesti, vaikka toimintakykyä tukevia palveluita on olemassa. Tarvitaan rohkeita päätöksiä ja valtionohjausta kunnille, jotta voimme turvata ikääntyvien pärjäämistä. Kuntien on uskallettava hankkia ikääntyneiden kuntoutuspalveluita asiantuntijoilta. Palvelusetelijärjestelmä taipuu moneen ja henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisestä on hyviä tuloksia. Näin me välitämme ikäihmisistä! Kirjoittajat ovat varapuheenjohtaja Suomen Fysioterapeutit ry:ssä ja puheenjohtaja Suomen Gerontologis-Geriatrinen Fysioterapiayhdistys ry:ssä.