Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Muistio paljastaa: Neljä keskeistä perustetta Uudenmaan sulun purkamiselle – Pirkanmaan osuus tartunnoista viikon aikana vain alle kolme prosenttia

Hallitus kertoi keskiviikkona, että Uudenmaan eristys puretaan jo tänään, koska sille ei ollut enää oikeudellisia perusteita. Alun perin sulun piti kestää sunnuntaihin 19. huhtikuuta saakka. Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi, että hallitus on tehnyt päätöksen yksimielisesti. Marin painotti, että koronavirusta esiintyy jo eri puolilla Suomea, joten välttämätöntä vaadetta liikkumisen rajoitukselle Uudenmaan rajalla ei ole. Valtioneuvosto on nyt julkaissut muistion , josta selviää Uudenmaan sulun purkamisen tarkemmat perustelut. Hallitus sai tiistaina kokouksessaan käsiinsä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) muistiot tämän hetkisestä tilannekuvasta. Lisäksi hallitus kuuli sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoita tiistaina. THL:n osuudessa todetaan muun muassa, että ilmaantuvuus oli alkujaan suurinta Pirkanmaan, Etelä-Savon, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireissä. Pirkanmaalla osuus tartunnoista oli 14. huhtikuuta mennessä oli 5,31 prosenttia ja ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden 32,39. Viimeisen viikon aikana Pirkanmaan osuus oli vain 2,66 prosenttia ja ilmaantuvuus asukasta kohden 3,34. Rajoitustoimet ovat vaikuttaneet muistion mukaan hyvin, eikä tehohoitopaikoista ole ollut toistaiseksi pulaa vielä minkään sairaanhoitopiirin alueella. 1. Ei enää välttämätöntä STM yhtyi THL:n näkemykseen, jonka mukaan liikkumisen rajoittaminen Uudenmaan maakunnan rajalla ei ole 19. huhtikuuta jälkeen enää siinä määrin välttämätöntä kuin valmiuslain 118 pykälässä on säädetty. Muistion mukaan erillistä Uudenmaan liikkumisrajoitusta voidaan pitää edelleen sinänsä tarpeellisena ja toimivana osana rajoitustoimenpiteitä. Valmiuslaki kuitenkin edellyttää, että rajoituksen on oltava ehdottomasti välttämätön ja ainoa keino. Muistion mukaan epidemiatilanne on jo tällä hetkellä muuttunut, eikä toimien välttämättömyysvaade enää täyty. – Epidemian leviämistä ja sen aiheuttamaa palvelujärjestelmän kuormitusta voidaan samassa tarkoituksessa nyt hallita myös muilla toimenpiteillä, muistiossa todetaan. THL:n mukaan kertyneen seurantatiedon perusteella uusien tautitapausten lisääntymistä voidaan rajoittaa käytössä olevilla keinoilla ja niitä tarvittaessa tehostaen. THL arvioi, että epidemian leviämistä hidastavia ja tartuntariskiä pienentäviä hygieniatoimenpiteitä, kuten käsienpesua ja käsidesin käyttöä, voidaan edelleen merkittävästi tehostaa. Myös koronavirustestauksen kapasiteettia tulee edelleen nostaa nopeasti. Eduskunnan perustuslakivaliokunta oli todennut jo Uudenmaan määräaikaisen eristämisen hyväksyessään, että epidemiatilanteen muuttuessa niin, että liikkumisrajoitukselle ei ole enää oikeudellisia perusteita, rajoitus ja asetus tulee kumota. 2. Tehohoitokapasiteetti todennäköisesti riittää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) arvioi STM:n pyynnöstä tehohoidon kapasiteettia. Tähänastisen kehityksen ja tämänhetkisen todennäköisimmän ennusteen mukaan Husin vuodeosasto- ja tehohoitokapasiteetti todennäköisesti riittävät. THL:n alustavan mallinnustyön perusteella todennäköisin tartuntahuippu Uudellamaalla sijoittuu ajalle 26.4.–25.5.2020, vuodeosastojen huippu ajalle 6.5.–4.6.2020 ja tehohoidon huippu ajalle 12.5.–10.6.2020. Muistiossa huomautetaan, että nykyisiin Husin ja THL:n ennusteisiin tehohoidon tarpeesta sisältyy merkittäviä oletuksia ja epävarmuustekijöitä. STM on myös pyytänyt Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä koordinoimaan valtakunnallista tehohoidon kapasiteettia, seuraamaan hoidon tarpeen kehittymistä ja organisoimaan tarvittaessa logistisia toimenpiteitä yhdessä muiden sairaanhoitopiirien kanssa. Tämän COVID 19-tehohoitokonsortion johdon arvion mukaan aivan viime päivinä tehohoidossa olevien potilaiden määrä on kehittynyt hyvin maltillisesti. Tehohoitokonsortion johto katsoo, että valtakunnallisesti arvioituna tehohoitokapasiteetti riittänee, jos epidemian huippu ei osu samanaikaisesti maan eri osiin, mikä nykytiedon valossa näyttääkin toteutuvan. Myös THL toteaa, että sairaalassa ja teho-osastoilla hoidettujen COVID-19 potilaiden määrä on noussut maltillisesti. Tehohoidon resurssien vajausta ei ole toistaiseksi ilmennyt minkään sairaanhoitopiirin alueella. 3. Rajoitukset hidastaneet leviämistä Muistiossa huomautetaan, että liikkumisen rajoitustoimet Uudenmaan rajalla otettiin käyttöön vaiheessa, jolloin epidemia oli selvästi käynnissä Uudenmaan maakunnassa ja uusien positiivisten viruslöydösten määrä noin nelinkertainen muuhun Suomeen verrattuna. – Epidemian kulusta oli hyvin vähän ennakointitietoa käytettävissä. Suomen seurantatiedot viittaavat siihen, että jo käyttöön otetut rajoitustoimet mukaan lukien Uudenmaan liikkumisrajoitukset ovat merkittävästi hidastaneet epidemian leviämistä. Samalla sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujärjestelmä on ehtinyt varautua epidemian aiheuttamaan kuormitukseen, muistiossa todetaan. THL:n muistiossa todetaan, että rajoitustoimet ovat selvästi hidastaneet uusien tautitapausten ilmaantumista. Ravitsemusliikkeiden sulkemisen vaikutus ei todennäköisesti näy seurantatiedoissa vielä täysimääräisesti. Myös COVID 19-tehohoitokonsortion johto arvioi, että toimet epidemian hidastamiseksi ovat purreet jopa odotettua paremmin. 4. Uudenmaan ero muuhun maahan ei enää merkittävä STM ja THL täsmensivät suullisesti hallitukselle tiistaina, että tällä hetkellä Uudellamaalla on edelleen selvästi eniten tautitapauksia, mutta taudin leviämisen ero Uudellamaalla suhteessa muuhun maahan on supistunut ja ero ei ole enää merkittävä. Tautitapausten kuntakohtaiset erot ovat myös varsin suuria, eivätkä ne erityisesti heijasta maakuntien rajoja. – Viimeisen viikon aikana tautitapausten määrä on ollut joissain sairaanhoitopiireissä suhteellisesti yhtä suurta tai suurempaa kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, muistiossa todetaan. Korjaus 15.4.2020 kello 19.39: Korjattu kirjoitusvirhe jutun alkupuolella.