Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Tästä tontista on väännetty jo yhdeksän vuotta Tampereen Pispalassa – rakentamiselle tiukat vaatimukset: ”Talon sijasta pitäisi tehdä pieni mummon mökki”

Pirkanmaan ely-keskus ei hyväksy Tampereen yhdyskuntalautakunnan linjaamaa korkeampaa tonttitehokkuutta Pispalan eteläosan asemakaavaan Pulkkasaarenkadun varressa. Lautakunnan viime elokuussa tekemästä kaavan hyväksymispäätöksestä on järjestetty jo kaksi viranomaisneuvottelua lokakuussa ja joulukuussa elyn ja Tampereen kaavoitusosaston kesken. Ely perustelee näkemystään sillä, että Pispala on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö eli se on merkitty kaavaan RKY-alueena. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät elyn mukaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen arvojen turvaamista kaavoituksessa. – Tampere on valmistellut Nekalan ja Käpylän RKY-alueille ely-keskuksen näkökulmasta onnistuneet suojeluasemakaavat, ely toteaa 15. lokakuuta antamassaan lausunnossa asemakaavan 8310 ehdotuksesta. ”Linjasta poikettu Pulkkasaarenkadulla” Alueen arvojen turvaamiseksi osalla asemakaavamuutosaluetta tontti- ja korttelikohtaisia rakennusoikeuksia on laskettu 0,5:stä 0,3:een. – Suurempi rakennustehokkuus olisi tuottanut alueelle merkittävässä määrin uudisrakentamista niin, että alueen RKY-arvot olisivat vaarantuneet. Tästä linjasta on kuitenkin poikettu korttelin 1088 länsipuolen tonttien osalta. Siellä on käytetty tonttitehokuutta 0,4 ja rakennusaloja on viety entisen tukkitien alueelle, lausunnossa mainitaan. Menettely on elyn näkemyksen mukaan ristiriidassa kaavan keskeisen lähtökohdan eli RKY-alueen arvojen turvaamisen kanssa. ”Rakennusalamerkinnät on poistettava” – Rakennusalamerkinnät, jotka sallivat uudisrakentamista Punaisen tukkitien alueelle, tulee poistaa kaavasta. Koko korttelissa tulee siten olla sama tonttitehokkuus ja rakennusoikeus tulee erotella asuinrakennukseen ja muihin rakennuksiin niin, että kullakin tontilla on varaus vain yhdelle asuinrakennukselle, ely linjaa. Kaavassa ei ole myöskään määritelty erikseen asuinrakennuksen ja talousrakennusten rakennusaloja. – Asuinrakennusten rakennusala ja muiden rakennusten rakennusalat tulee Nekalan ja Käpylän RKY-alueiden asemakaavojen tapaan erottaa kaavamerkinnöillä selkeästi toisistaan. RKY-alueen arvojen turvaamisen varmistamiseksi ely-keskus katsoo, että uusia täydentäviä asuinrakennuksia voi alueella olla vain yksittäisiä. Tonttien rakennusoikeudesta tulisi asuinrakentamiseen osoittaa tonttitehokkuutta noin 0,25–0,30 vastaava määrä. Muu rakennusoikeus tulisi osoittaa piharakennuksiin. Asiaa esitellään lautakunnalle tiistaina Ely-keskuksen lausunnon valmistelleen ylitarkastaja Pekka Kinasen mukaan Punaisen tukkitien uoman suojelutarpeesta on samanlainen näkemys elyn lisäksi myös maakuntamuseolla ja Pirkanmaan liitolla. Projektiarkkitehti Minna Kiviluoto esittelee asemakaavan 8310 tilannetta tiistaina 14. tammikuuta pidettävässä Tampereen yhdyskuntalautakunnan kokouksessa. Johtava asiantuntija Samuli Alppi ely-keskuksesta sanoo, että pallo on nyt kaupungilla ja tilanne on auki niin kauan kuin kaava on virallisesti hyväksytty. ”Pienellä tehokkuudella vain mummon mökki” Uutta asuinrakennusta omistamalleen Pispalan tontille havitteleva Pirkanmaan vuokratalojen toimitusjohtaja Ari Helminen on tyytymätön elyn linjaan. – Tontista on väännetty nyt jo yhdeksän vuotta. Olen pyrkinyt tekemään asioita kaavoittajan ja päättäjien toiveiden mukaisesti, mutta kaikki on pitänyt tehdä aina uusiksi. Ely-keskuksen vaatima pieni, 0,3:n tonttitehokkuus merkitsee sitä, että tontille voisi tehdä talon sijasta pienen mummon mökin, sanoo Helminen. Lue myös: Kiistaa aiheuttaneen Tampereen Punaisen tukkitien tulevaisuudesta päätös – alue on valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö