Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Oriveden kultakaivoksen viimeiset kultamalmikuormat on kuljetettu pois – Yhdistys: ”Yhtiö on valituksillaan kaikin mahdollisin keinoin viivästyttänyt ympäristöasioiden kuntoon saattamista”

Viimeiset kultamalmikuormat Dragon Miningin Oriveden kultakaivokselta Sastamalan rikastamoon kuljetettiin heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Dragon Mining lopetti kultamalmin louhinnan kaivoksessa kesäkuun alussa ja toimitti viimeiset malmit kaivoksesta maan pinnalle kesäkuun puolivälissä. Korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi 6. kesäkuuta kaivoksen ympäristölupaa koskevat, Vaasan hallinto-oikeuteen jätetyt valitukset. KHO:n päätöksen myötä voimaan jäi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2015 tekemä päätös, jolla australialaiselle kaivosyhtiölle ei myönnetty ympäristölupaa toiminnan jatkamiseen Oriveden Kutemajärven kultakaivoksella. Kaivosyhtiön on toimitettava kaivoksen sulkemissuunnitelma Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston hyväksyttäväksi viimeistään kuusi kuukautta KHO:n päätöksen antopäivästä eli 6. joulukuuta 2019. ”Riittävätkö vakuusrahastot?” Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtajan Pekka Heikuran mielestä Oriveden kultakaivos on ”hyvä huono esimerkki” siitä, miten nykyinen kaivoslainsäädäntö ei toimi. – On hienoa, että Kaivoslaki nyt -kansalaisaloite on kerännyt 50 000 allekirjoitusta ja etenee eduskunnan käsittelyyn. Kaivosyhtiö on toiminnallaan pilannut Orivedellä Ala-Jalkajärven ja Peräjärven kalaston, mutta riittävätkö haittojen korjaamiseen tarkoitetut vakuusrahastot palauttamaan järvien tilan ennalleen, kysyy Heikura. Heikuran mielestä kaivostoiminnan luvitus ja valvonta vaativat uudistamista ja paikallisella yhteisöllä pitäisi hänen mielestään olla enemmän vaikutusvaltaa, kun kaivosyhtiöt hakevat lupaa toimintansa käynnistämiseen. – Esimerkiksi Orivedellä on muodostunut selkeästi kuva, että kaivosyhtiö on valituksillaan kaikin mahdollisin keinoin viivästyttänyt kaivoksen ympäristöasioiden kuntoon saattamista ja jatkanut ympäristölle haitallista toimintaa vuosien ajan, sanoo Heikura. Työkoneetkin kuljetettu jo pois Dragon Mining on toimittanut Pirkanmaan ely-keskukselle suunnitelman kaivostoiminnan lopettamisesta. Yhtiö ilmoittaa aloittaneensa varustelujen purkamisen kaivoksen syvemmistä osista jo alkuvuodesta. – Alustavan suunnitelman mukaan oli tarkoitus purkaa varusteluja 860 metrin syvyyteen, mutta nyt varustelujen purkua jatketaan. Kaivoksen raitisilma- ja poistoilmapuhaltimia pidetään päällä toistaiseksi. Kaivokseen puhallettavaa raitisilmaa ei ole tarkoitus lämmittää talvella, mutta lämmityslaitos jää alueelle toistaiseksi, ilmoittaa Dragon Mining. Kaivoksella toiminut urakoitsija on yhtiön mukaan purkanut oman sosiaalitilansa ja vienyt pois käyttämänsä työkoneet ja ajoneuvot kaivosalueelta. Selkeytysallas ruopataan heinäkuussa Urakoitsijan huoltohalli jää toistaiseksi paikoilleen. Toiminnanharjoittajan eli kaivosyhtiön tilat jäävät alueelle toistaiseksi. Kaivosalueella sijainnut kemiallisten aineiden ja räjähteiden emulsiovarasto on puhdistettu ja jäljelle jääneet räjähdysaineet viedään Huittisten Jokisivun kaivokselle heinäkuun aikana. Kaivoksen oma henkilökunta ruoppaa maanpinnan ison selkeytysaltaan heinäkuun aikana. Altaassa oleva liete pumpataan viereiseen lietteenkuivatusaltaaseen. Vedenpinta noussut 50 metriä vuodessa Vesien pumppaus kaivoksesta maanpinnan selkeytysaltaille on lopetettu. Vedenpinnan taso oli ennen pumppausten lopettamista 1 155 metrin syvyydessä. Pumppausten ollessa vielä käynnissä kaivoksen ylemmissä osissa, on vedenpinta noussut kaivoksen pohjalta noin 50 metriä reilun vuoden aikana. Kaivosalueelle kertyvät pintavedet kerätään alueella oleviin selkeytysaltaisiin joko pumppaamalla tai painovoimaisesti, ja kertynyt vesi johdetaan takaisin kaivokseen. Mittakaivolta ei vettä Ala-Jalkajärveen Viimeiseltä mittakaivolta ei yhtiön mukaan juoksuteta vettä kohti Ala-Jalkajärveä. – Mikäli vettä jostakin syystä juoksutettaisiin, tehdään juoksutus valvotusti ja vedestä otetaan kuormitusnäyte. Tätä ennen varmistetaan happamuus- eli pH-antureiden sekä betonialtaalle jäävän pH-säätöyksikön toimivuus, yhtiö toteaa suunnitelmassaan. Säädöllä pyritään Dragon Miningin mukaan siihen, että alueelta juoksutettava vesi vastaa Länsi- ja Sisä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen määräyksiä päästöistä vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi. Mahdollinen vesien neutralointi tehdään lipeällä.