Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Ensihoito siirtymässä yksityisiltä sairaanhoitopiirille kahdessa kunnassa Pirkanmaalla – Katso ambulanssien määrät kunnittain

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto päättää maanantaina, miten ensihoito maakunnassa ensi vuonna järjestetään. Suurimmat muutokset ovat tulossa Ruovedelle, Virroille ja Urjalaan. Ruovedellä ja Virroilla alkaa ensi vuonna kokeilu, jossa ensihoito siirtyy yksityisiltä palveluntuottajilta sairaanhoitopiirin eli PSHP:n hoidettavaksi. Urjalassa kokeillaan moniviranomaisyksikköä, niin sanottua hybridiyksikköä, Pirkanmaan pelastuslaitoksen tuottamana. Pirkanmaan ensihoitoa uhkasivat vielä vuoden alussa leikkaukset, mutta muun muassa koronavirus muutti kaavailtuja säästötoimia. Sairaanhoitopiirin hallitus tyrmäsi helmikuussa ambulanssien vähentämisen Mänttä-Vilppulasta ja Tampereelta, ja asia palautettiin valmisteluun osana sairaanhoitopiirin säästöohjelman kokonaisratkaisua. Valtuusto saa maanantaina eteensä esityksen, jossa ambulansseja on ensi vuonna jokaisessa Pirkanmaan kunnassa yhtä paljon kuin nytkin ja joiden valmiusaika on sama kuin tänäkin vuonna. Heikkoa yhteydenpitoa Urjalan hybridimalli tarkoittaa, että ambulanssissa on hoidon osaajan lisäksi pelastustoimen osaaja. Ensihoitopalvelujen vastaava lääkäri Kaius Kaartinen PSHP:stä kertoo, että hybridiyksiköillä pyritään turvaamaan sekä ensihoidon että pelastustoimen valmius hiljaisissa kunnissa. Tilastollisesti yhdeksän kymmenestä tehtävästä on ensihoidon tehtäviä ja yksi pelastustoimen tehtäviä, kuten tulipaloja tai rajuja onnettomuuksia. Urjalan kunnanjohtaja Hannu Maijala on kokenut, ettei kunnan edustajien kanssa ole millään tavalla keskusteltu suunnitelmista. – En ole koskaan kuullut kuntalaisten valittavan nykyisestä yksityisestä palveluntuottajasta, Maijala sanoo. Koska Urjala on tyytyväinen nykyiseen ensihoidon palveluun, Maijala ei näe tarvetta muutoksille. Hänen mukaansa oleellista olisi, että palveluntuottajan vaihdoksesta kertyisi säästöjä. Kaartinen myöntää, että yhteydenpito Urjalan kanssa olisi tänä keväänä voinut olla vahvempaa, mutta toisaalta asialla ei vielä ole kiirettä. – Jos pilotointi saa 25. toukokuuta sairaanhoitopiirin valtuuston tuen, kunnan kanssa on vielä hyvin aikaa suunnitella sitä. Ensihoidon ja Urjalan näkökulmasta pilotti ei tuo oleellisia muutoksia toimintaan. Kunnassa säilyy 24 tunnin hoitotason ensihoitovalmius, Kaartinen sanoo. Myönteisellä mielellä Sen sijaan Ruovedellä ja Virroilla sekä Keiturin sote oy:ssä pilottia odotetaan myönteisellä mielellä. Virtain kaupungin 100-prosenttisesti omistama Keiturin sote oy järjestää Ruoveden ja Virtain sosiaali- ja terveyspalvelut. Molemmissa kunnissa ensihoidon palvelutaso säilyy Keiturin sote oy:n toimitusjohtajan Jari Kolkkisen mukaan vähintään ennallaan. Ensihoidon valmius on edelleen ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa. Kumpikin kunta saa pitää oman ensihoidon yksikön. Ambulanssien asemapaikat ovat jatkossa kuntien terveysasemien yhteydessä. Tulevissa ensihoidon yksiköissä voidaan Kolkkisen mukaan toteuttaa nykyistä laajempaa hoidon diagnostiikkaa ja antaa esimerkiksi suonensisäistä antibioottihoitoa sekä tehdä tiivistä yhteistyötä asiakkaan koko hoitoketjun kanssa. Tämä onkin Kolkkisen mukaan yksi suurimmista eduista pilotissa. Myös Ruoveden muutosjohtaja Heidi Tanhua ja Virtain kaupunginjohtaja Juha Viitasaari uskovat, että palvelun taso jopa paranee ensi vuonna. Ruovesi on maaseutumainen kunta, jonka haja-asutusalueiden palveluja pilotti todennäköisesti kohentaa. – Olen luottavainen. Pilotin tarkoitus on kerätä käyttäjäkokemuksia, joten uskon, että toimintaa on mahdollista myös korjata, jos epäkohtia löytyy, Heidi Tanhua sanoo. Virtain kaupunginjohtaja sanoo, että ambulanssin lisäpalvelut ovat tervetulleita pinta-alaltaan laajan ja vesistöjen halkoman kaupungin haja-asutusalueilla. Viitasaaren mukaan paljon riippuu siitä, kuinka hyvin yhteistyö muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa sujuu. Yhteistyötä tarvitaan muun muassa kotihoidon kanssa. Parannusta odotetaan Keiturin soten Kolkkinen uskoo, että potilaiden kuljetukset vähenevät, kun entistä laajempia tutkimuksia voidaan tehdä jo ensihoitoyksikössä, eikä niiden takia tarvitse kuljettaa ihmistä terveysasemalle tai iltaisin ja viikonloppuisin Tampereelle Acutaan. – Asiakkaita voidaan hoitaa kotona nykyistä pidempään, kun ensihoidon taso kohenee. Pelko siitä, että ambulanssi olisi entistä heikommin saatavilla hätätapauksissa, on Kolkkisen mukaan turha. Ensihoitoyksikön aikaa säästyy, kun potilaita ei tarvitse niin usein lähteä kuljettamaan Tampereelle. Edestakaiseen matkaan esimerkiksi Virroilta Acutaan kuluu kolmisen tuntia. Sen ajan ambulanssi on poissa valmiudesta Virroilla. Soraääniäkin kuuluu. Yksityiset ensihoitopalvelujen tarjoajat ovat olleet huolissaan kokeilusta. Ne epäilevät PSHP:n haluavan ajaa alas yksityiset palvelut. Kokemuksia kerätään PSHP:n Kaartisen mukaan Virtain ja Ruoveden tapauksessa aloite kokeiluun tuli kunnilta itseltään. – Virtain-Ruoveden pilotilla halutaan saada kokemuksia sairaanhoitopiirin omasta tuotannosta. Pilotissa toimintaa arvioidaan suhteessa muihin tuotantomalleihin niin kustannusten kuin koko toiminnallisen kokonaisuuden kannalta. PSHP:n omalla toiminnalla haetaan myös nykyistä vahvempaa yhteistyötä kunnan perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja ensihoitopalvelun välillä. Tavoitteena on kuntalaisten parempi palvelu ja yhteistyöllä saavutettavat säästöt kuntalaiselle, vaikka juuri ensihoidon laskutus ei Virroilla ja Ruovedellä muutukaan. PSHP:n valtuusto päättää aikanaan, onko piloteille tiedossa jatkoa tai onko mallia tarkoitus levittää muihin Pirkanmaan kuntiin. Pilotit eivät tuo säästöjä PSHP:lle eivätkä kuntien maksuihin. Henkilöstökulut ovat ensihoidon suurimmat menot ja koska henkilöstön määrä ja työaika pysyvät entisellään, säästöjä tähän vuoteen verrattuna ei synny. Ensihoitopalvelun kustannukset sairaanhoitopiirissä ovat nyt yhteensä 22 miljoonaa euroa. Summa jaetaan kuntien kesken siten, että kokonaissummasta 70 prosenttia jaetaan kuntien kesken tehtäviin käytetyn ajan perusteella ja 30 prosenttia kuntien asukasluvun perusteella. Valtuusto päättää, pysyvätkö maksuperusteet ennallaan. Täsmennys 23.5.2020 kello 9: Otsikossa väitettiin virheellisesti, että kolmen kunnan ensihoito siirtyisi Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. Tosiasiassa ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirille vain Ruovedellä ja Virroilla tehtävässä kokeilussa. Urjalassa kokeillaan moniviranomaisyksikköä, niin sanottua hybridiyksikköä. Sen tuottaa Pirkanmaan pelastuslaitos.