Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Tampereen yhdistynyt yliopisto täyttää kymmenen kuukautta – Mikä kampuksilla sujuu, mikä mättää?

1. Tampereen yliopiston provosti Jarmo Takala, mikä yliopistofuusiossa on tähän mennessä onnistunut erityisen hyvin? – Olemme erityisen ylpeitä siitä, että valtavan valmistelutyön tuloksena yliopiston perustoiminta tutkimuksen ja koulutuksen puolella jatkui kitkatta ja keskeytyksettä yli vuodenvaihteen, jolloin kahden vanhan yliopiston toiminta lakkasi. – Tietojärjestelmät ja tunnistautumiset toimivat niin opiskelijoille kuin henkilökunnallekin ja palkat maksettiin ajallaan. – Uusi yliopisto on onnistunut hienosti rahoitushauissa, ja esimerkiksi Horizon 2020 -puiteohjelman osalta olemme selkeästi Suomen neljänneksi eniten rahoitusta kerännyt organisaatio VTT:n, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston jälkeen. – Yliopiston tutkijat ovat menestyneet upeasti myös Suomen Akatemian rahoituksessa, josta hienona saavutuksena on se, että koordinoimme Tampereella yhtä kuudesta Suomen Akatemian lippulaivahankkeesta eli fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden PREIN-lippulaivaa. – Erinomaiset hakijamääräluvut heti ensimmäisenä vuonna kertovat, että uusi yliopisto ja korkeakouluyhteisö kiinnostavat ja niillä on hyvä maine. – Opiskelijoiden järjestäytyminen on onnistunut esimerkillisesti ja uusi tamperelainen ylioppilaskunta TREY järjesti heti ensimmäisenä vuotenaan Suomen suurin Vappu -tapahtumasarjan. Ylioppilaskunnan puheenjohtaja veti yliopistoyhteisön arvojen valmisteluprosessin. 2. Mikä Tampereen yliopistofuusiossa on onnistunut huonosti? – Laajimmin harmia liittyi opiskelijan oppaan uudistamiseen menneenä kesänä. – Keskustan ja Kaupin opiskelijoille suunnatun opiskelijan oppaan perustoiminnallisuuksien valmistuminen viivästyi keväällä eikä aikaa testaukseen jäänyt riittävästi. – Palautteeseen reagoitiin nopeasti, mutta kyllä tämä varmasti aiheutti opiskelijoille turhaa päänvaivaa. – Pääsääntöisesti lukuisat, fuusioihin tyypillisesti kuuluvat tietojärjestelmämuutokset ja niihin liittyvä toiminnan kehittäminen ovat kuitenkin edenneet suunnitelmien mukaan. – Julkisuudessa näkyvä keskustelu yliopistomme hallintomallista kertoo siitä, etteivät kaikki yhteisön jäsenet ole vielä sinut fuusion ja uudistuneen hallintomallin kanssa, ja näiden yksityiskohtia ja merkitystä tulee sisäisesti avata vielä paljon lisää. – On myös harmi, jos sisäisen hallintomallikeskustelun varjoon jää hienoa koulutuksen ja tutkimuksen puolella tehtävää työtä ja yhteiskunnallisesti merkittäviä uusia avauksia, jotka ansaitsevat näkyä julkisuudessa. 3. Kritiikin kärki on kohdistunut siihen, ettei yliopiston hallituksessa ole henkilökunnan edustusta. Onko nykyinen tilanne yliopistojen itsehallintoperiaatteen ja yliopistodemokratian vastainen? – Mielestäni ei ole. Yliopistolain mukaan säätiöyliopiston hallituksen on monipuolisesti edustettava säätiöyliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta. Yliopiston perustamiskirjan ja johtosäännön mukaan hallitus on strateginen ja riippumaton. – Lisäksi viime talvena eduskunnan oikeusasiamies totesi päätöksenään, että Tampereen yliopiston johtosääntö ei ole lainvastainen. – Säätiöyliopistona Tampereen yliopistolla on yliopistolakiin perustuva toimielinkokonaisuus, joka poikkeaa monille tutummasta julkisoikeudellisen yliopiston vastaavasta. – Säätiöyliopistossa strategia ja talous kuuluvat hallituksen tehtäviin ja akateemiset asiat konsistorin tehtäviin. Tampereen yliopistossa konsistorille on johtosäännössä asetettu lain säätämää laajemmat tehtävät. – Konsistori sekä tiedekuntaneuvostot koostuvat kokonaan professorien, henkilöstön ja opiskelijoiden edustajista, jotka valitaan tutulla kolmikantaperiaatteella. 4. Olette luultavasti joutunut muutamankin kerran vastaamaan kysymykseen ”mikä on provosti?”. Mikä on ytimekäs vastaus kysymykseen? – Yliopiston johtosäännön mukaan provosti toimii tutkimuksen ja koulutuksen akateemisena rehtorina ja konsistorin puheenjohtajana sekä dekaanien esimiehenä. – Suomessa provosti löytyy myös Aalto-yliopistosta ja Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta, mutta kaikilla kolmella provostilla on hieman erilaiset tehtävät. Nykyinen Tampereen yliopisto syntyi, kun aikaisempi Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät vuoden 2019 alussa. Yliopiston taustalla on Tampereen korkeakoulusäätiö. Sen perustivat valtio, Tampereen kaupunki, Tampereen kauppakamari, Kaupan liitto, Teknologiateollisuus, SAK ja suuri joukko säätiöitä ja järjestöjä. Termi Tampereen korkeakouluyhteisö tarkoittaa kokonaisuutta, johon kuuluvat Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK. Tampereen korkeakoulusäätiö omistaa 87 prosenttia TAMK:in osakkeista. Tampereen yliopistossa on noin 20 000 opiskelijaa eli toiseksi eniten Suomen yliopistoista. Tampereen lisäksi yliopistolla on toimintaa Porissa ja Seinäjoella. Koko Tampereen korkeakouluyhteisössä on noin 30 000 opiskelijaa. Hallitus, rehtori, provosti Tampereen yliopiston hallituksessa istuu viisi miestä ja kaksi naista: filosofian tohtori, Cargotecin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin, professori Jari Kinaret, emeritusprofessori Kimmo Kontula, Tampereen pormestari Lauri Lyly, kauppatieteiden tohtori Pekka Puustinen, professori Pirkko Liisa Raudaskoski ja kansanedustaja Iiris Suomela. Yliopiston rehtori on Mari Walls, provosti on Jarmo Takala ja vararehtorit Juha Teperi ja Marja Sutela. Provosti johtaa puhetta konsistorissa, jonka jäsenet provostia lukuun otaamatta valitaan yliopistoyhteisön keskuudesta vaaleilla. Tampereen korkeakouluyhteisön strategiaan on kirjattu kolme osaamiskärkeä: tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Yliopistossa suoritetaan vuosittain noin 4000 tutkintoa. Yliopiston kokonaisrahoitus vuonna 2017 oli 342,6 miljoonaa euroa. Tärkeimpiä tutkimusrahoittajia ovat Suomen Akatemia, Business Finland, ulkomaiset yritykset, EU-puiteohjelmarahoitus sekä kotimaiset yritykset. 1. Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC) koostuu neljästä yksiköstä: tietotekniikka, sähkötekniikka, viestintätieteet ja kielet. Täällä opiskellaan niin kyberturvallisuutta kuin teatteritiedettä. Tulevaisuuden diplomi-insinöörillä ja näyttelijällä voi olla taustallaan sama tiedekunta. 2. Johtamisen ja talouden tiedekunnassa (MAB) paneudutaan politiikkaan, talouteen, hallintoon, tietojohtamiseen ja tuotantotalouteen. 3. Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta (EDU) valmistuu kasvatusalan asiantuntijoita varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Harjoittelukouluna on Tampereen yliopiston normaalikoulu. 4. Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa (MET) yhdistyvät lääketieteen, biotieteiden ja tekniikan osaaminen. 5. Rakennetun ympäristön tiedekunnassa (BEN) tunnetaan muun muassa arkkitehtuuri, rakennustekniikka ja yhdyskuntasuunnittelu. 6. Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan (ENS) vahvoja aloja ovat esimerkiksi valoon perustuvat teknologiat, bio- ja kiertotalous sekä teollisten järjestelmien ja prosessien suunnittelu ja valmistus. 7. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa (SOC) opiskellaan yhteiskuntatieteitä ja terveystieteitä sekä humanistisia ja psykologisia aihepiirejä. Valikoimaan kuuluvat esimerkiksi filosofia, sosiologia, historia, kirjallisuustiede, logopedia ja sosiaalityö.