Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Nokia löysi yllättäen kokonaan uuden paikan jätevedenpuhdistamolle – Rahaa säästyy jopa 20 miljoonaa: "Tämä vaihtoehto minimoi riskit"

Nokian kaupunki ei rakennakaan uutta jätevedenpuhdistamoaan Nokian Koukkujärvelle, vaan on kaikessa hiljaisuudessa etsinyt sille uuden paikan. Uusi paikka säästää kaupungin rahoja mojovan summan, ja sisältää Nokian Veden johdon mukaan myös merkittävästi vähemmän riskejä. Nokian kaupungin omistama Nokian Vesi oy ja pehmopaperia Nokialla valmistava ruotsalainen Essity-yhtiö ovat allekirjoittaneet asiasta esisopimuksen tänään perjantaina. Nokian Vesi ostaa Essity-yhtiöltä yhdeksän hehtaarin maa-alueen Nokian keskustan tuntumasta, paperitehtaan vierestä Nokianvirran rannasta. Maa-alue sijaitsee paperitehtaan oman jätevedenpuhdistamon vieressä. On todennäköistä, että myös paperitehtaan jätevedet aletaan käsitellä uudessa puhdistamossa. Jopa 20 miljoonaa säästyy viemäreistä Kyseessä on nokialaisten kannalta iso ratkaisu. Puhdistamo rakennetaan uudelle paikalle ainakin 30 prosenttia halvemmalla verrattuna siihen, että se tehtäisiin Koukkujärvelle. Säästö syntyy siitä, että jätevesien kuljettamista varten ei tarvitse rakentaa yli kuutta kilometriä siirtoviemäriputkistoa Nokian keskustasta Koukkujärvelle, ja rakentaa sitä varten matkan varrelle 3–4:ää pumppaamoa. Tämä olisi maksanut 18–20 miljoonaa, ellei enemmän. – Sen sijaan, että vedettäisiin yli kuusi kilometriä viemärilinjaa molempiin suuntiin läpi asuttujen alueiden ja kuljetettaisiin linjastossa ihan sitä itseään ylämäkeen Koukkujärvelle, nyt selvitään 300 metrin matkalla, kertoo Nokian Veden hallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Jarmo Kork (kok.). Nokian Veden toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen kertoo Koukkujärven vaihtoehdosta tehdyn ympäristövaikutusten arvioinnin osoittaneen, että siinä lisähintaa olisi tullut muun muassa Laajanojan taimenpuron ja muiden luontokohteiden kiertämisestä. Riskit vähenevät Säästyvää rahaakin tärkeämpänä Kork ja Laukkanen pitävät sitä, että jätevedenpuhdistuksen häiriötilanteiden riski vähenee ja käyttövarmuus paranee. – Kun pitkää viemärilinjastoa ei tehdäkään, jää pois riski siitä, että linjastolta särkyisi pumppaamo ja jätevettä jouduttaisiin ohijuoksuttamaan puhdistamattomana Nokianvirtaan. Tämä vaihtoehto minimoi riskit, Kork sanoo. Uusi vaihtoehto ei tuo muutosta purkuputken sijaintiin. Molemmissa vaihtoehdoissa puhdistettujen jätevesien purkuputki tulee Nokianvirtaan, Kuloveden yläpuolelle. Nokia aikoo käyttää uudessa puhdistamossaan nykyaikaisinta tekniikkaa. Korkin mukaan puhdistustuloksen voi odottaa olevan fosforin ja typen osalta jopa parempi kuin Sulkavuoreen valmistuvassa Tampereen seudun keskuspuhdistamossa. Laukkanen kertoo, että käytettävän tekniikan valinta on vielä osin kesken, mutta on mahdollista, että Nokialla päädytään tekniikkaan, jolla jätevedestä saadaan puhdistettua myös lääkejäämät. Halvempaa kuin jäsenyys Tampereen puhdistamossa Nokia joutuu rakentamaan uuden jätevedenpuhdistamon, koska sen nykyinen Kullaanvuoren puhdistamo ei täytä tulevia vaatimuksia, ja sen ympäristölupa on jo jatkoajalla. Hankkeen taustana on se, että Nokian kaupunki ei 2000-luvulla lähtenyt mukaan Tampereen seudun yhteiseen suurpuhdistamohankkeeseen, koska puhdistamo silloin aiottiin rakentaa Koukkujärvelle Nokialle. Kaupungissa suhtauduttiin epäillen ajatukseen siitä, että Tampereen seudun satojentuhansien asukkaiden jätevedet olisi johdettu puhdistettavaksi Nokialle ja puhdistamon purkuputki sijoitettu Nokianvirtaan. Kun Tampereen seudun keskusjätevedenpuhdistamo päätettiin rakentaa Tampereen Sulkavuoreen, Nokia ei lähtenyt myöskään siihen mukaan, koska laski tekevänsä oman puhdistamon edullisemmin. Nokian Veden toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen sanoo, että Nokian kaupungin oman arvion mukaan osakkuus Sulkavuoren puhdistamossa olisi maksanut Nokialle 42 miljoonaa, ellei enemmän. Oman puhdistamon hinta Koukkujärvellä siirtoviemäreineen olisi noin 50 miljoonaa. Paperitehtaan vieressä puhdistamon hinnan lasketaan asettuvan noin 25 miljoonaan. –Lisäksi joudumme tekemään muutostöitä nykyiseen verkostoon, mutta ne eivät ole lähelläkään kustannuksia, joita siirtoviemärin teosta koituisi. Nämä kulut tarkentuvat suunnittelun edetessä. Tehdaskin ehkä mukaan Uusi jätevedenpuhdistamo rakennetaan suljetuksi laitokseksi. Ilkka Laukkanen sanoo, että silloin siitä ei leviä hajuhaittoja ympäristöön. Laitos pystyy puhdistamaan 40 000 asukkaan jätevedet. Nokialla on nyt vajaat 34  000 asukasta. – Kasvunvaraa siis on, ja laitosta on helppo laajentaa. Seuraavaksi Nokian Vesi hakee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta ympäristölupaa hankkeelleen ja anoo kaupungilta kaavamuutosta. Nyt alue on kaavassa merkitty paperitehtaan jätevedenpuhdistamolle. Jos hanke etenee viivytyksettä, Laukkasen mukaan koekäyttöön päästään vuonna 2023. Esseltyn kanssa allekirjoitettuun sopimukseen sisältyy se mahdollisuus, että Nokian Vesi alkaa puhdistaa myös paperitehtaan jätevedet. Sopimuksen mukaan Nokian Veden on ilmoitettava tälle palvelulle hinta kuuden kuukauden aikana. Siinä tapauksessa paperitehtaalta jää ainakin yksi selkiytysallas vaille käyttöä, ja Nokian Vesi aikoo hyödyntää sitä vara-altaana häiriötilanteiden varalta. – Jätevedet voidaan säilöä altaaseen vuorokaudeksi, jotta ohijuoksutukseen ei tarvitse ryhtyä, Kork sanoo. Seisokkia ei tarvita Essity Finlandin laatu- ja turvallisuuspäällikkö Jenni Vainio kutsuu tehtyä sopimusta hyväksi uutiseksi. Jos Nokian paperitehdas neuvottelujen jälkeen liittyy mukaan kaupungin uuteen puhdistamoon, tehtaan jätevedenpuhdistus tehostuu. – Tehtaan omassa puhdistamossa on nyt vain yksi linja, joten kunnostustöiden aikaan puhdistamolla tarvitaan seisokki. Uusi puhdistamo on monilinjainen, joten puhdistamo voidaan pitää käynnissä myös kunnostustöiden aikana. Tehtaan oma puhdistamo pitäisi uusia muutaman vuoden kuluessa. ”Toimintavarmuus parempi” Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksen erityisasiantuntija Harri Perälä ei näe erityisiä riskejä siinä, että Nokian uuden jätevedenpuhdistamon paikka vaihtuu Nokianvirran varteen. – Puhdistetut jätevedet johdettaisiin Koukkujärveltäkin Nokianvirtaan. Alajuoksulla Kulovedessä ja Rautavedessä tilanne ei muutu: nykyinen puhdistamo on Nokianvirran lähellä, ja uuden puhdistamon purkuputki tulisi molemmissa paikkavaihtoehdoissa Nokianvirtaan. – Uuden puhdistamon toimintavarmuus on parempi kuin vanhan puhdistamon. Nokian Veden mukaan puhdistamosta tehdään suljettu laitos eikä se siksi haise ympäristöönsä. Tätä väitettä Perälä ei kiellä eikä vahvista. Perälä pitää hyvänä, jos Nokian uusi laitos onnistuu poistamaan jätevesistä lääkejäämätkin. – Nyt esimerkiksi Pyhäjärvestä löytyy lääkejäämiä. Täydennys 18.9.2020 kello 13.23: Artikkeliin on lisätty Nokia Essetyn laatu- ja turvallisuuspäällikön Jenni Vainion kommentit. Täydennys 18.9.2020 kello 14.22: Lisätty Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksen erityisasiantuntijan Harri Perälän kommentit.