Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Tähtijutut Moro Näköislehti Mielipiteet

Turpeesta eroon oikeudenmukaisesti ja hallitusti jo 2020-luvulla

Suomessa kivihiilen poltto on päätetty lopettaa 2020-luvulla. Uuden hallituksen tulee päättää myös siitä, että turpeen poltosta ja uusien turvekenttien avaamisesta luovutaan. Se olisi vastaus ilmaston, luonnon uhanalaistumisen ja monien vesistöjen ongelmiin. On kuitenkin tärkeää tehdä muutos hallitusti ja oikeudenmukaisesti. Se on onneksi mahdollista nykyisiä ja EU-rahoja uudelleen kohdentamalla. Mallia Espanjasta ja Saksasta Suomella on erityisvastuu suoluonnosta. Suot ovat suurin hiilivarastomme. Niiden säilyttäminen on välttämätöntä ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Yli neljännes kaikista Suomen ilmastopäästöistä syntyy turpeen hajoamisesta. Vaikka soiden hiilivarastoa pitäisi suojella, sitä puretaan energiaturpeen kaivuulla, raivaamalla soita karjan lannan levitysalueeksi sekä ojittamalla ja muokkaamalla turvemetsiä. Turpeen polttaminen tulee lopettaa vuonna 2025. Turpeen polton verotuista ja muista haitallisista tuista luopuminen mahdollistaisi kuitenkin jo siirtymäaikana samojen varojen käyttämisen turvetuotannon hallittuun ja oikeudenmukaiseen alasajoon sekä soiden suojeluun ja ennallistamiseen. Muutosta voidaan tukea myös EU:n varoilla. Turpeesta luopuminen voitaisiin ottaa yhdeksi kärjeksi Suomen rakennerahasto-ohjelmaan vuosille 2021–2027. EU-tukia on käytetty jo nyt esimerkiksi Espanjan ja Saksan hiilikaivosalueilla. Espanjassa valtio, teollisuus ja ammattiyhdistysliike yhdistivät voimansa kivihiilikaivosten sulkemiseksi, niiden ympäristön kunnostamiseksi ja korvaavien työpaikkojen luomiseksi. Saksassa perustettiin hiilikomissio, joka ohjaa varoja koulutukseen ja uusiin työpaikkoihin. Suomessa keskustapuolue on puhunut turvekomissiosta. Tukia suunnattava uudella tavalla Maataloudessa uusien lannanlevitysalojen raivaamisen sijasta lannasta kannattaa jalostaa biokaasua. Tukia voidaan ohjata myös turvepeltojen hiiltä sitoviin viljelymuotoihin. Myös metsätalouden tukia voidaan siirtää kunnostusojituksista soiden ennallistamiseen. Uuden hallituksen on rakennettava fossiilivapaa Suomi, jossa ihmiset ja luonto voivat hyvin. Tarvitsemme tulevaisuuden työpaikkoja, jotka eivät heikennä ympäristöä. Turpeen käytöstä luopuminen on mahdollista tehdä alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti kotimaisia ja EU-rahoja uudelleen suuntaamalla. Kirjoittaja on Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija.