Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Näitä reittejä ratikka voi kulkea Tampereelta naapurikuntiin – ratahaarojen vaihtoehdot karsitaan nyt kahteen

Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven suuntien mahdollisten ratikkareittien vaihtoehtoja on käyty läpi ja karsittu jatkosuunnittelua varten. Asiaa käsitellään maanantaina Tampereen kaupunginhallituksen kehittämiskokouksessa. Tampereen kaupunginhallituksessa pohjaesityksenä on, että jatkosuunnitteluun valitaan seuraavat vaihtoehdot: Koilliskeskuksen ja Kangasalan Lamminrahkan ratahaaralla Piettasenkatu ja Käpylehmänpuisto. Hervannan ja Kangasalan Saarenmaan ratahaaralla Kauhakorvenkatu ja Kehätie. Härmälän ja Pirkkalan suunnan ratahaaralla Hatanpään valtatie sekä Lahdenperänkadun ja Partolan välillä Nuolialantie Partolan kautta kulkevalla alavaihtoehdolla sekä Ilmailunkatu. Lielahden ja Ylöjärven suunnan ratahaaralla Lielahden ja Teivon välillä Ryydynpohja ja Radanvarsi. Ylöjärven kaupunginhallitukselle esitetään Lielahden ja Teivon välille samoin edellä mainittuja vaihtoehtoja. Teivon ja Soppeenmäen välille esitetään vaihtoehtoja Kantatie ja Mikkolantie sekä Soppeenmäen ja Kirkonseudun välille vaihtoehtoja Asemantie ja Kirkko. Esitetyt vaihtoehdot käyvät ilmi kaupunginhallitusten esityslistoista. Hallitukset voivat päätyä erilaiseen ratkaisuun kuin mitä esitetään. Pirkkalassa ja Kangasalla kunnan- ja kaupunginhallitus kokoontuu seuraavan kerran 18. marraskuuta, joten niiden esityslistat eivät ole vielä julki. Koilliskeskus ja Lamminrahka Koilliskeskuksen ja Kangasalan Lamminrahkan ratahaaralla raitiotie on linjattu Taysin päätepysäkiltä itään Tenniskatua pitkin Tenniskeskukselle ja edelleen Ruotulan golfkentän eteläpuolelta Teiskontien varressa Koilliskeskukseen. Koilliskeskukseen on tavoite muodostaa joukkoliikenteen vaihtoterminaali Mäentakusenkadulle. Koilliskeskuksesta Lamminrahkaan on tutkittu kolmea linjausvaihtoehtoa: Piettasenkatua, Käpylehmänpuistoa ja Mäentakusenkatua. Asukaskyselyssä eniten kannatusta saivat Mäentakusenkadun ja Käpylehmänpuiston vaihtoehdot. Jatkoon esitetään kuitenkin Piettasenkatua ja Käpylehmänpuistoa. Perusteluna on, että molemmat ovat suoria ja nopeita linjauksia. Mäentakusenkadun vaihtoehto esitetään hylättäväksi, koska se etenee kiertäen ja matka-aika on pisin. Lisäksi Mäentakusenkadun kautta tullaan jatkossakin liikennöimään bussilinjoilla Tampereen itäisistä kaupunginosista Koilliskeskuksen joukkoliikenneterminaaliin, joten kadulle jäisi siten raitiotien ja bussiliikenteen päällekkäistä tarjontaa. Hervanta ja Saarenmaa Päätösesitys Hervannan ja Kangasalan Saarenmaan välisellä ratahaaralla on, että jatkosuunnitteluun valitaan vaihtoehdot Kauhakorvenkatu ja Kehätie. Kauhakorvenkadun linjaus kulkee nykyisellä katualueella ja on luonnonympäristön säilymisen kannalta kestävin vaihtoehto. Kehätie-vaihtoehto on suora ja siinä on teknisen toteutettavuuden kannalta vähiten riskejä. Jatkosuunnittelusta hylättäväksi esitetään asukaskyselyssä eniten kannatusta saanut Juvankatu sekä Solkimäki ja Rusko. Perusteluna ovat merkittävät vaikutukset luonnonympäristöön. Lisäksi ne kaikki etenevät kiertävästi, pitkiä matkoja jopa keskeisintä kulkusuuntaa, eli Tampereen keskustaa, vastakkaiseen suuntaan. Juvankadun kautta kiertäminen pidentäisi merkittävästi matka-aikaa. Solkimäki-vaihtoehdon toteuttaminen on teknisesti hankalinta ja kalleinta. Rusko-vaihtoehdossa maankäytön kehittämispotentiaali on vähäinen, koska alue on teollisuusaluetta, eikä muutosta siihen ole näköpiirissä. Härmälä ja Pirkkala Härmälän ja Pirkkalan ratahaaran tarkastelu yleissuunnitelmassa alkaa Hatanpään valtatieltä linja-autoaseman kohdalta. Hatanpään kohdalla päätösesityksenä on, että jatkosuunnitteluun valitaan vaihtoehto Hatanpään valtatie, joka tukeutuu nykyiseen katualueeseen ja saavuttaa parhaimmin nykyiset palvelut ja asuinalueet. Hylättäväksi esitetään vaihtoehto Ratapiha, joka sijoittuu sivuun nykyisestä maankäytöstä. Lahdenperänkadun ja Pirkkalan Partolan välillä esitys on, että jatkosuunnitteluun valitaan vaihtoehdot Nuolialantie ja Ilmailunkatu. Asukaskyselyssä eniten kannatusta saanut Nuolialantie on matkaltaan lyhyin ja suoraviivaisimmin etenevä. Sen varrella on jo riittävä matkustajakysyntä raitiotieliikenteelle. Nuolialantien ratalinjaus esitetään alavaihtoehdon mukaisesti linjattavaksi Pirkkalan puolella Partolan aluekeskuksen kautta. Ilmailunkadun vaihtoehto saavuttaa parhaiten Messu- ja urheilukeskuksen ja on alustavan tarkastelun perusteella mahdollisesti vaihtoehdoista teknisesti helpoin toteuttaa. Hylättäväksi esitetään vaihtoehdot Perkiönkatu ja Puisto. Perkiönkatu-vaihtoehto aiheuttaa merkittävää haittaa nykyiselle pientalo- ja puistoalueelle ja on kapealla katualueella kulkiessaan hidas. Puisto-vaihtoehto kulkee luonnonsuojelualueen rajalla ja linjauksen varrella maankäytön kehittämispotentiaali on heikko. Pirkkalan kuntakeskuksessa raitiotien linjausvaihtoehtojen esikarsinnan päätöksenteosta vastaa Pirkkalan kunnanhallitus, joka kokoontuu 18. marraskuuta. Lielahti ja Ylöjärvi Lielahdenkadun ja Ylöjärven Teivon alueen välillä on tutkittu kahta raitiotien linjausvaihtoehtoa: Ryydynpohjan asuinalueen länsipuolelta kulkeva Ryydynpohja sekä Turvesuonkatua noudattava vaihtoehto Radanvarsi. Asukaskyselyssä Ylöjärven suunnan vastaajat pitivät parhaana Radanvarsi-vaihtoehtoa, muiden suuntien vastaajat Ryydynpohjaa. Molemmilla linjausvaihtoehdoilla on sekä etuja että riskejä, minkä vuoksi esityksenä on molempien linjausvaihtoehtojen valitseminen jatkosuunnitteluun. Sama esitys on sekä Tampereen että Ylöjärven hallituksille. Ylöjärven kaupunginhallitukselle esitetään lisäksi, että Teivon ja Soppeenmäen välille valitaan vaihtoehdot Kantatie ja Mikkolantie. Mikkolantietä pidettiin asukaskyselyssä parhaana vaihtoehtona ja se saavuttaa hyvin nykyiset asukkaat. Kantatie-vaihtoehto on suora ja nopea. Molemmat mahdollistavat lisäksi maankäytön kehittämistä, joten jatkoon esitetään molempia vaihtoehtoja. Soppeenmäen ja Kirkonseudun välille esitetään vaihtoehtoja Asemantie ja Kirkko. Ne saavuttavat nykyisen keskustan ja Asemantien-vaihtoehto lisäksi koulutuskeskuksen ja mahdollisen rautatieaseman. Asukaskyselyssä molemmat saivat eniten kannatusta. Vaihtoehto Asema esitetään hylättäväksi. Se ohittaa nykyisen keskustan, eikä tue sen kehittämistä. Kaksivaiheinen päätös Tampere, Pirkkala, Kangasala ja Ylöjärvi laativat parhaillaan yleissuunnitelmaa raitiotien laajentamiseksi. Työn tavoitteena on määrittää varaukset, jotka mahdollistavat raitiotien laajentamisen tulevaisuudessa. Yleissuunnitelma ei tähtää raitiotieratojen välittömään rakentamiseen. Päätöksenteko on kaksivaiheinen: marraskuussa 2019 tilaajakuntien kunnanhallitukset päättävät, mitkä alustavista linjausvaihtoehdoista valitaan jatkosuunnitteluun. Joulukuusta 2019 elokuuhun 2020 suunnitellaan, arvioidaan ja vertaillaan tarkemmin jatkoon valittuja ratalinjauksia. Jatkossa selvitetään tarkemmin muun muassa vaihtoehtojen maankäyttöpotentiaalia, matkustajakysyntää ja matka-aikoja, kulkutapajakaumia, pysäkkien saavutettavuutta ja esteettömyyttä, toteutettavuutta ja riskejä. Lisäksi laaditaan alustavat kustannusarviot. Ensi keväänä järjestetään yleisötilaisuuksia, karttapalautekysely kuntalaisille sekä työpajat ja lausuntokierros keskeisille sidosryhmille. Syksyllä 2020 tilaajakuntien valtuustojen on määrä tehdä päätökset yhdestä varaukseksi otettavasta ratalinjauksesta kutakin ratahaaraa kohden.