Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

KHO palautti Kuljun Asemakylän murskausluvan uuteen käsittelyyn – lupaharkinta liikenteen osalta puutteellinen

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on kumonnut Vaasan hallinto-oikeuden ja Lempäälän kunnan ympäristöjaoston päätökset Karhumäen murskausalueen ympäristöluvasta Kuljun Asemakylässä. Lupa-asia palautetaan ympäristöjaostolle uudelleen käsiteltäväksi, koska lupaharkinta on ollut lisääntyvän raskaan liikenteen osalta puutteellinen. Selvitys omakotitalojen ulko-oleskelualueiden melutasoista on ollut osittain epäselvä, ja louhinta- ja murskaushankkeen lupaharkinnassa olisi KHO:n mukaan tullut ottaa huomioon myös raskaan liikenteen aiheuttama melu-, tärinä- ja pölyhaitta osana ympäristönsuojelulain mukaista harkintaa. Asiaa uudelleen käsiteltäessä on toiminnanharjoittajalle varattava tilaisuus tarvittaessa täydentää lupahakemustaan liikenteen johdosta mahdollisesti asetettavien tarpeellisten lupamääräysten johdosta. Jopa 120 kuorma-auton ohiajoa vuorokaudessa KHO toteaa päätöksessään, että saadun selvityksen mukaan kysymyksessä olevan louhinta- ja murskaustoiminnan edellyttämä kuljetusliikenne aiheuttaa huomattavan raskaan liikenteen määrän lisäyksen kuljetusreittien teillä. – Kun luvanvaraisesta toiminnasta johtuvan raskaan liikenteen määrän lisäyksen on arvioitu olevan jopa 120 kuorma-auton ohiajoa vuorokaudessa muutoin vähän liikennöidyillä teillä, raskaan liikenteen voidaan katsoa tässä tapauksessa määrittävän käytännössä kokonaisuudessaan näiden teiden melualueen, KHO toteaa. Melun leviämismallin kartan mittakaava on suuri, mikä vaikeuttaa päätöksen mukaan tarkan melualueen arviointia. – Mallinnuksesta voidaan kuitenkin päätellä, että päiväaikainen (kello 07−22) melutaso 55 dB voi ylittyä useiden tietä lähellä sijaitsevien asuinrakennusten kohdalla. Selvitys ulko-oleskelualueiden melutasoista on lisäksi osin epäselvä. Alueen asutus muodostuu pitkälti kapeiden teiden varrelle sijoittuneesta nauhamaisesta omakotiasutuksesta, joten melutason ohjearvojen mahdollisesta ylittymisestä aiheutuvaa meluhaittaa on pidettävä alueella ennakoimattomana. – Kun vielä otetaan huomioon raskaan liikenteen määrän lisäys ja sen ajoittuminen koko vuoden ajalle, on liikenteestä syntyvän meluhaitan johdosta arvioitava, aiheutuuko toiminnasta jo yksin tästä syystä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, KHO kirjasi päätökseensä. Lue myös: Murskaamon rekkaralli pelottaa Lempäälässä: Kaksi rekkaa ja lapset eivät sovi tälle tielle KHO hylkäsi valitukset, vaikka kaksi rekkaa ja lapset eivät mahdu tälle tielle – "Liikenneturvallisuudella ei merkitystä"