Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Miten rahoja saa kerätä koulussa teatteriretkeä tai luokkaretkeä varten? Selvitimme puhuttaneen ja tuoreen linjauksen: ”Huoltajilta ei kerätä mitään maksuja”

Vastaava rehtori Ville Raatikainen Tampereelta, onko Tampereen kouluissa tehty jonkinlainen uusi linjaus rahankeruusta, joka koskee esimerkiksi leirikouluja, luokkaretkiä ja teatterikäyntejä? – Kaikissa Suomen kouluissa on jouduttu tekemään linjaus. Apulaisoikeusasiamies on linjannut, että yksiselitteisesti perusopetus on maksutonta. Esimerkiksi liikuntapäivänä ei voi tarjota vaikka maksullista laskettelua ja rinnalla jotain muuta maksutonta muuta vaihtoehtoa. Laskettelupäivä voidaan toki järjestää, mutta silloin koulu tai kunta maksaisi tämän retken. – On toki toinenkin tapa. Vanhempainyhdistys on saattanut ohjata varoja jollekin esimerkiksi koulun tietylle vuosiluokalle ja niillä varoilla on maksettu jokin retki. – Annan käytännön esimerkin. Opetusta voidaan edelleen järjestää niin, että koulun lukuvuosisuunnitelmaan merkitään jokin leirikoulu vaikkapa kuudennelle luokalle. Usein rahoja kerätään usean vuoden ajan. Edelleen varojen keruu on mahdollista, mutta sen tulee olla oppilaille ja huoltajille vapaaehtoista. Jos vaikkapa 6A luokassa, joku huoltajista ei kykene osallistumaan varojen keruuseen, kaikki varat kuitenkin ohjataan kaikille oppilaille. Kaupungin käsityksen mukaan rahaa siis saa edelleen kerätä mainitsemallasi tavalla? – Voidaan esimerkiksi vanhempainyhdistyksen kautta organisoidaan tapahtumia, joiden kautta saadaan tuloja. Niitä voidaan ohjata vaikka esimerkiksi kuudennen luokan leirikouluun kaikille luokan oppilaille. Saako rahaa kerätä niin, että lahjoittakaa, jos pystytte? – Yleensä ne pyritään hoitamaan niin, että myydään jotain tai järjestetään myyjäisiä tai muuta vastaavaa. Entä teatterikäynnit, miten niiden kanssa toimitaan ja tulisi toimia? – Kaupunki maksaa jo sovitut teatterikäynnit. Selvitämme kaupunkina parhaillamme, miten ensi lukuvuonna toimitaan. Kaupunkikehitysohjelma Tampere Juniorin puitteissa on valmisteltu tapaa, jolla saisimme järjestettyä vaikkapa jollekin vuosiluokalle teatterikäynnit. Tämä asia on vasta valmistelussa. – Itse pohdin, löytyykö tahoja, jotka haluavat tukea tällaista toimintaa. Rahat tulee kerätä jollain muulla tavalla kuin huoltajilta pyytämällä. Pystyykö rahaa keräämään huoltajilta samalla yhteisen laarin periaatteella kuin leirikouluesimerkissäsi, niin että kaikki hyötyisivät? – Ei. Huoltajilta ei kerätä mitään maksuja. Mutta jos se olisi vapaaehtoista? – Ei. Mutta miksi teatterikäyntiin ei voi kerätä rahaa vastaavalla tavalla kuin leirikouluun? – Kaikki lähtee siitä, että perusopetus on perustuslain perusteella ilmaista. Sitten on olemassa totta kai opintokäyntejä, retkiä ja leirikouluja. Oppilaat ja huoltajat voivat yhteisesti kerätä niitä varoja. Sen tulee olla heille vapaaehtoista. Jos joku opettaja haluaisi viedä oppilaansa katsomaan jotain teatteriesitystä ja olisi vanhempia, jotka haluaisivat tukea tällaista, miten se tulisi tehdä? – Paras tapa olisi se, että vanhempainyhdistys maksaisi koko ikäluokan esitykseen. Kaikkein paras tapa olisi kuitenkin se, että me kaupunkina tarjoamme teatterikäynnin jollekin ikäluokalle. Se olisi yksiselitteisintä. Silloin loppuisi myös turha rahaliikenne, koska laki määrää, että opetus on maksutonta. – Ehkä olemme itsekin luoneet tätä ongelmaa, että meillä on erilaisia järjestelmiä, vaikka opetuksen pitäisi olla samanlaista koko maassa. Toistaiseksi meillä ei ole vielä tällaisia varoja varattuna talousarvioon, koska tämä apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu on tullut vasta vuoden lopulla, jolloin talousarvio vuodelle 2020 oli jo päätetty. – Nyt on käynnissä pohdinta, millä tavalla kaupunki järjestää ensi lukuvuodella 2020–2021 yhteiset opintoretket. Meillä on ollut retki ja leirikouluasioita linjaava työryhmä. Odotamme opetushallituksen tarkentuvia ohjeita, jotka eivät ole vielä valmistuneet. Pystyisikö opettaja tätä odotellessa keräämään lapsien huoltajilta ne rahat? – Ei. Vaikka se perustuisi vapaaehtoisuuteen? – Ei. Teatteriretkeen ei voi nyt kerätä niitä maksuja. Vaikka maksut menisivät yhteiseen laariin ja ne käytettäisiin kaikkien ryhmäläisten hyväksi? – Ei. Teatterikäynti perustuu tietenkin äidinkielen oppisisältöihin, joissa tutustuntaan teatteriin. Se luetaan opetuksen antamiseksi. – Parasta olisi, että kaupunki maksaisi tai toiminta olisi ilmaista. Jos haluamme kasvattaa teatterisukupolvea, niin se on paras tapa. Joskus on seurattu myös ilmaisia harjoituksia. Meillä on valtava tarjonta: museoihin pääsee vierailemaan, Filharmonikot ovat jo vuosikymmeniä järjestäneet ilmaisia konsertteja. Teiskossa on luontokoulu, johon jokainen neljäsluokkalainen pääsee. Murheenkryyninä siis ovat teatterit, joiden pääsyliput maksavat vai? – Niin, kaikki missä on ollut rahaliikennettä. Nyt sitä ei saa yksiselitteisesti olla. – Laskettelu on hyvä esimerkki siitä, että usein koulujen liikuntapäivänä on järjestetty niin, että vaihtoehtoisia liikuntamuotoja on ollut useita, joista yksi on ollut maksullinen laskettelu. Teidän tulkintanne mukaan ero menee siinä verrattuna liikuntapäivään, että teatteriretki olisi opetusta ja siihen ei saa keltään kerätä rahaa, koska se on opetusta? – Ei saa lasketteluunkaan. Sekin on opetusta, liikuntaa. Leirikoulut ovat eri asia. Leirikoulut kategorisoitte opetuksen ulkopuolelle? – Sekin on opetusta. Leirikoulu on eri asia. Leirikouluun voidaan kerätä rahaa. Se on yhteistä varainkeruuta. Selvä. Ja äidinkielentunnilla tapahtuvaan retkeen ei? – Niin, koska sittenhän se pitäisi toteuttaa kaikille Tampereen tietyille vuosiluokille, jotka sen toteuttavat. Mitä varten? – Halutaan että kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet. Jos kaikkien vanhemmista ei kumpua spontaani vaikkapa yhden luokan tukeminen, niin kukaan ei pääse teatteriin? – Koulu voi edelleen maksaa sen teatteriesityksen. Eli jos on aktiivinen äidinkielenopettaja, joka haluaisi viedä lapset teatteriin ja olisi myös aktiivisia vanhempia, he eivät saa laittaa tikkua ristiin, koska koko vuosiluokka ei ole menossa? – Riippuu myös siitä, mitä vanhempainyhdistyksen kanssa sovitaan. Kyllä edelleen toteutetaan myös esimerkiksi luokkaretkiä Helsinkiin tai muualle. Vanhempainyhdistys ohjaa edelleen varoja retkien toteuttamiseen, he maksavat vaikka linja-autokyydin ja käynti jossain ja koulu tarjoaa tietenkin lounaan eli retkievään. Tällä tavalla saadaan toteutettua edelleen koulun ulkopuolisia myös opintoretkiä. Minä en käsitä, miksei teatteriin voi mennä, jos voi mennä bussilla Helsinkiin. – Silloin koulun täytyy maksaa se. Ennen tehtiin niin, että opettaja lähetti kotiin lapun, että meillä on teatteriretki ja oppilaan piti tuoda kouluun 20 euroa. Nyt tämä poistuu kuviosta kokonaan. Teatterikäynti täytyy suunnitella niin, että lähetetään vain tieto kotiin, maksuja ei kerätä. Jos bussiinkin voi kerätä rahaa, miksei samalla tavalla voi teatterilippuihin? – Voi kerätä sillä tavalla, että järjestetään vaikka myyjäiset. Vaikkapa vanhempainyhdistys tarjoaa teatteriliput kahdeksas- tai seitsemäsluokkalaisille. Hyvä tapa on myös, että on teatteriesitys, joka tulee koululle. Koskevatko luokkaretketkin aina koko luokka-astetta? – Kyllä. Tai vähintään koko luokkaa. Se merkitään jo lukuvuosisuunnitelmaankin. Ja silloin se on maksutonta. Eikö koko luokka-astetta pienemmissä yksiköissä voi toimia? – En näe sille estettä. Koulun ja rehtorin kanssa asia täytyy yhdessä suunnitella, niin että koulu maksaa osan ja vanhempainyhdistys osan. Varojen kerääminen on yhä mahdollista, mutta yhdessä sovitaan, mihin ne käytetään. Olisiko se vanhempainyhdistyksen tai muun tahon mahdollista kerätä varoja äidinkielen ryhmän teatterikäynnille? – Kyllä. Vanhempainyhdistyksen varojen käyttö on hyvä sopia rehtorin kanssa. Voiko epävirallinen joukko vanhempia ryhtyä toimeen vai pitääkö olla virallinen vanhempainyhdistys? – Mielellään virallinen vanhempainyhdistys. Ja mielellään koko luokka-aste. Miten näette, että teatterikäynnit sujuvat tulevaisuudessa? – Teatteriesitys voi olla myös ilmainen. Sehän on teattereista kiinni. Teatterit voivat pohtia, keräävätkö he toisella tapaa vaikkapa sponsoreita varoja ja tarjoavat sitten esityksen kouluille ilmaiseksi. – Eiköhän meiltä Tampereen kokoisesta kaupungista löydy teatterinystäviä, esimerkiksi yrityksiä, jotka voisivat miettiä, miten sponsorirahoja ohjaavat. He voisivat tukea kulttuuritoimintaa niin, että kasvatetaan tulevaisuuden teatterisukupolvia ja tarjotaan teatterielämyksiä. Nyt olisi siis jollain yrityksellä tuhannen taalan paikka ilmoittautua tukemaan koululaisten teatteria. – Kyllä. Urheiluseuratkin tarjoavat ilmaisia lippuja. Nämä tukijat voisivat olla yrityksiä, organisaatioita, varakkaita henkilöitä.