Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Tähtijutut Moro Näköislehti Mielipiteet

Varhaiskasvatuksen suhdelukuja seurataan Tampereella tarkasti

Superin ja Tehyn Tampereen ammattiosastot esittivät huolensa ja nostivat esiin kysymyksiä varhaiskasvatuksen ryhmäkoosta ja kasvattajien määrästä eli lasten ja aikuisten suhdeluvusta ( Aamulehti 6.4.2019). Varhaiskasvatuslaki (2015) ja asetus (2018) määrittelee, että yli kolmevuotiaita lapsia voi olla kahdeksan ja alle kolmevuotiaita neljä lasta yhtä kasvattajaa kohden kokoaikaisessa hoidossa. Osa-aikaisessa hoidossa lapsia voi olla 13 lasta yhtä kasvattajaa kohden. Osa-aikaisen hoidon vaihtoehtoja ovat esim. 20 tuntia viikossa ja enintään 5 tuntia päivässä. Varhaiskasvatuslain mukaan (§36) päiväkodissa voidaan poiketa suhdeluvuista, jos lasten keskimääräiset varhaiskasvatuspäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät. Tampereen varhaiskasvatus noudattaa lapsiryhmien muodostamisessa ja henkilöstömitoituksessa varhaiskasvatuslakia. Tampereen valtuuston talousarvioneuvottelujen yhteydessä syksyllä 2018 ja Sivistys- ja kulttuurilautakunnan hyväksymässä kasvatus- ja opetuspalvelujen palvelu- ja vuosisuunnitelmassa (20.12.2018 § 172) on varhaiskasvatuksen suhdeluvuksi linjattu yli kolmevuotiailla 1/7, mikä tarkoittaa seitsemää lasta yhtä kasvattajaa kohden. Lisäksi Tampereella huoltaja voi valita joko 10 tai 15 hoitopäivää kuukaudessa, jolloin lapsi ei ole hoidossa kuukauden jokaisena toimintapäivänä. Suhdelukuja seurataan aktiivisesti ja ne kuvaavat lasten määrää suhteessa kasvattajien määrään. Tampereen kaupungin päiväkodeissa koko kaupunkitasolla suhdeluvut olivat tammikuussa 6,47 ja helmikuussa 6,33. Viiden palvelualueen suhdeluvut olivat seurannan mukaan helmikuussa 6,26 -6,38. Suhdeluku lasketaan läsnä olevista lapsista ja tällöin ryhmässä voi olla kirjoilla lapsia suhdelukua suurempi määrä. Hoitopaikat päiväkodeissa täytetään huomioiden lasten hoidon tarpeet. Ryhmät muodostuvat sekä kokoaikaisista että osa-aikaisista lapsista. Tampereella lapsi on keskimäärin paikalla hoidossa noin 16 päivää kuukaudessa. Ryhmän kokonaislapsimäärä määräytyy käyttötavan mukaan. Mikäli lapsiryhmät täytetään suhdeluvulla 1/7 riippumatta siitä, onko hoitopaikan käyttö osa- tai kokoaikaista, edellyttäisi tämä arviolta vuositasolla 300 uuden hoitopaikan perustamista. Tähän tarvittaisiin noin 3 miljoonan lisärahoitus. Henkilöstön riittävyys suunnitellaan lain ja linjauksen mukaisesti. Henkilöstön äkilliset poissaolot muodostavat haastavia tilanteita toiminnan järjestelylle. Sijaisia palkataan, mutta sijaisia ei ole riittävästi tarjolla Tampereella, eikä myöskään seutukunnissa. Tampereen varhaiskasvatuksessa olemme luoneet ja kehittäneet varahenkilöjärjestelmää. Olemme palkanneet vakituista henkilöstöä, joiden työpanos kohdistetaan päiväkotien sijaistarpeen mukaan. Lisäksi päiväkodeissa henkilöstö tekee hyvin yhteistyötä ryhmien kesken ja joustavat tarvittaessa työvuorojärjestelyissä. Tästä kiitos henkilöstölle. Taru Kuosmanen on Tampereen kaupungin hyvinvointijohtaja ja Kristiina Järvelä kasvatus- ja opetusjohtaja