Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Eskarilaisen päivä voi venyä yhdeksään tuntiin - isot yksiköt ja keskitetty toiminta koulujen yhteydessä voivat olla ylikuormittavia lapsille ja aikuisille

Esitämme syvän huolemme Oriveden Kultavuoren tulevien esikoululaisten suuren määrän, rajallisten sekä toisenlaiseen toimintaan suunniteltujen tilojen ja niukkojen henkilökuntaresurssien vuoksi. Esikoululaisia on noin 50. Erityisesti aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen yhdessä koululaisten kanssa on haaste. Tässä "varhennetun koulupolun huumassa” on unohtunut se, että monenkaan eskarilaisen päivä ei ole vain neljän tunnin esiopetuspäivä, vaan päivälle voi kertyä mittaa yli yhdeksän tuntia. Monet esikoululaiset tarvitsevat kunnon lepohetken. Miten lepo mahdollistetaan koulun touhussa ja hälinässä rajallisissa tiloissa? ”Suurta lapsimäärää ei ole huomioitu pihojen, vessojen, naulakoiden eikä kuivaustilojen suunnittelussa.” Kultavuoren esiopetustiloista puuttuvat mahdollisuudet lasten omaehtoiseen liikuntaan, joita on tarjolla kaupungin aiemmin käytössä olleissa esikouluissa. Saavutetut uudet hyödyt liittyvät lähinnä esiopetuksen koulumaistamiseen, yhdenvertaistamiseen, nivelvaiheen ajankohtaan ja oppilashuollon saavutettavuuteen, jotka voisi toteuttaa lapsilähtöisemmin. Pelkäämme myös, että perusopetuksen erityisopetusresurssit vähenevät. Suurta lapsimäärää ei ole huomioitu esiopetustilan pihan, WC-tilojen, naulakoiden eikä kuivaustilojen suunnittelussa. Yli 50 esiopetusikäistä lasta tarvitsee rajattuja tiloja myös turvallisuusnäkökulmasta. Täyteen ahdettuja tiloja ei voi pitää tarkoituksenmukaisina. Resursseja eskareiden ja toisaalta isompien koululaisten omalle, rajatulle, turvalliselle ja toiminnalliselle hoidolle kaivataan. Myös erilaisia rauhoittumis-, leikki- ja liikuntatiloja on saatava lisää uusittuine leikkivälineineen. Jos levätään patjoilla tai säkkituoleilla, jotka eivät ole henkilökohtaisia, lepo voi häiriintyä. Myös taudit leviävät helposti. Esikoululaisissa ja koulun ensimmäisillä luokilla on myös tukea tarvitsevia lapsia. Pidennettyyn oppivelvollisuuteen osallistuvia lapsia ei saa laittaa yli 20 hengen luokkiin, mutta aamupäivä- ja iltapäivätoiminnassa rajoja ei näytä olevan. Entä miten toteutetaan niukoilla resursseilla turvallisesti esimerkiksi retkiä lähiympäristöön? ”Me toivoimme lapsillemme aikaa ja rauhaa oppia, syödä, leikkiä ja levätä sekä saada turvaa ja lohdutusta.” Vetoamme , että kaavailtuun toimintamalliin tehdään muutoksia, jotta lapsemme saavat turvallisen ja mielekkään esikouluvuoden ja jotta aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan laatu ei heikkene. Toivomme Oriveden kaupungin olevan lapsiläheinen paikkakunta, jossa esikoulujen ja peruskoulujen resurssit ovat lähtökohtaisesti kunnossa. Iso yksikkö ja liian nopeasti toteutettu muutos kuormittavat myös jo nyt tiukoilla olevaa esiopetushenkilöstöä. Samalla riski menettää hyvää henkilöstöä kasvaa, sairaslomista puhumattakaan. Tämä panostus esikoululaisiimme olisi tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla todennäköisesti vähentäisi tuen tarvetta tulevaisuudessa. Nyt suunnitellussa mallissa riski siihen, että esikouluikäinen lapsi kokee esikoulupäivän turhan raskaaksi ja kokee jääneensä huomiotta. Meillä aikuisilla on vastuu vaatia lapsillemme parempaa. Me toivomme lapsillemme rauhaa paitsi oppia yksilölliseen tahtiin, aikaa ja rauhaa syödä, leikkiä ja levätä sekä mahdollisuutta saada turvaa ja lohdutusta, päästä syliin. ”Meille ei ole tarjottu riittävästi tietoa tiloista, opetuksen järjestämisestä eikä vastuuaikuisista.” Me vanhemmat toivomme, että voimme edelleen kuulla lapsen päivän kulusta henkilökohtaista tietoa. Toivomme, että lastemme esikoulupäivät ja siirtymätilanteet esikoulutiloissa ja koulussa eivät olisi liian haastavia pienen ihmisen sietokyvylle väkimäärän paljouden, melutason, tilojen ahtauden, turvattomuuden ja henkilöstöresurssien niukkuuden vuoksi. Huoltajien esiopetuspaikkatoiveita ei ole kuultu, esikoululaisten eikä koulutulokkaiden vanhemmille ei ole järjestetty riittävää, faktoihin perustuvaa etukäteistietoa esiopetustiloista, opetuksen järjestelyistä eikä vastuuaikuisista toukokuussa 2019, koska muutos ei yllä mainittuihin seikkoihin vedoten ole ollut riittävän valmisteltu. Tämän puheenvuoron takana on joukko esikoululaisten ja iltapäiväkerholaisten vanhempia, muita perusopetuksen ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä huolestuneita.