Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Tähtijutut Moro Näköislehti Mielipiteet

Kouluterveyskyselyn Pirkanmaan tulokset: Tyttöjen pahoinvointi kasvussa – uupumusta, riittämättömyyden tunteita ja univaikeuksia

Valtaosa pirkanmaalaisista nuorista on varsin tyytyväisiä elämäänsä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuore kouluterveyskysely . Elämäänsä erittäin tai melko tyytyväisten yläkoululaisten osuus oli Pirkanmaalla 75 prosenttia. Pojista tyytyväisiä on 84 prosenttia, kun tytöistä näin vastaa 67 prosenttia. Ammattia opiskelevista nuorista tyytyväisiä on 76 prosenttia ja lukiolaisista 73 prosenttia. Pojat ovat selvästi tyytyväisempiä kuin tytöt. Koulunkäyntikin tuntuu maistuvan, sillä ammattiin opiskelevista peräti 81 prosenttia, lukiolaisista 73 prosenttia ja yläkoululaisista 60 prosenttia sanoo pitävänsä siitä. Yläkoululaisista 48 prosenttia eli lähes puolet kertoo, että keskusteluyhteys vanhempien kanssa toimii. Tulosta voi pitää hyvänä, kun kyse on keskellä murrosiän kuohuja elävistä 14–15-vuotiaista nuorista. Tytöillä koulu-uupumusta Kauniissa kokonaiskuvassa on kuitenkin säröjä. Etenkin tyttöjen pahoinvointi näyttäisi lisääntyneen parin viime vuoden aikana. Uupumusasteista väsymystä koulutyöhön kertoo kokevansa 27 prosenttia yläkouluikäisistä ja 28 prosenttia lukiolaisista. Yläkouluikäisistä tytöistä uupuneita on nyt 35 prosenttia, kun kaksi vuotta sitten prosenttiluku oli 30. Lukiolaistytöistä uupumisoireita ja riittämättömyyden tunnetta opiskelijana kokee peräti 36 prosenttia. Pirkanmaalaisista yläkoulu- ja lukioikäisistä tytöistä useampi kuin joka kolmas (37-38 %) kokee vaikeuksia päästä uneen vähintään kerran viikossa. Peruskoulua käyvistä pojista näin vastaa joka viides ja lukiota käyvistä pojista joka neljäs. – Voisi ajatella, että koulu-uupumus ja vaikeus päästä uneen ovat jollain tavalla yhteydessä toisiinsa, THL erikoistutkija Riikka Ikonen pohtii. Vähintään kaksi viikkoa kestäneitä masennusoireita on ollut lähes neljäsosalla peruskoulun yläluokkien tytöistä ja viidesosalla lukiolaistytöistä. Myös masennus vaivaa tyttöjä selvästi useammin kuin poikia. Yksinäisyys yleistä Joka kymmenes yläkoululainen tuntee itsensä yksinäiseksi ja kertoo, ettei omista yhtään läheistä ystävää. Pirkanmaalaisista tytöistä yksinäisyyttä kokee peräti 14 prosenttia, kun pojista yksinäisiä on vain 6 prosenttia. – Tamperelaisista tytöistä itsensä yksinäiseksi tuntevien joukko on tosi iso, noin 15 prosenttia, kun pojilla vastaava luku on vain viisi. Pojat ehkä viihtyvät enemmän porukoissa, eivätkä siksi koe yksinäisyyttä niin helposti, miettii Tampereen lapsiasiavaltuutettu Tiia Heinäsuo . Ilman läheistä ystävää olevat nuoret myös kokevat terveydentilansa muita huonommaksi ja heillä on enemmän ahdistuneisuusoireita. Ystävien puute on yhteydessä myös päivittäiseen oireiluun, kuten päänsärkyyn ja niska-hartiaseudun kipuihin. Lähes joka kymmenes nuori kertoo potevansa näitä vaivoja lähes päivittäin. Aamupala jää väliin Peräti 39 prosenttia pirkanmaalaisista yläkouluikäisistä ilmoittaa, että ei syö aamupalaa joka arkiaamu. Heidän osuutensa on kasvanut edellisestä, vuoden 2017 kyselystä, jolloin aamupalan kertoi jättävänsä väliin 36 prosenttia. Koko maassa osuus oli nyt 41 prosenttia. –  Yksi huolenaihe on, että aika iso osa nuorista jättää aamupalan syömättä. Voi miettiä, mitä se tekee aamupäivän koulutyöskentelylle, jos tyhjin vatsoin yritetään pärjätä lounaaseen asti. Vireystila ei ole paras mahdollinen, erikoistutkija Riikka Ikonen toteaa. Koululounaan kertoo jättävänsä välillä syömättä 35 prosenttia nuorista, kun kaksi vuotta sitten näin vastasi 30 prosenttia. Tamperelaisista nuorista peräti 37 prosenttia ei syö koulussa lounasta joka päivä. – Kasvava nuori tarvitsee ravintoa ja nimen omaan sitä hyvänlaatuista ravintoa. Kyselystä ei käy ilmi, syövätkö nuoret koululounaan sijaan jotakin muuta ja mitä he syövät, Ikonen toteaa. Harrastuksia riittää Myönteistä sen sijaan on se, että nuoret harrastavat aktiivisesti. Pirkanmaalla yläkoululaisista 96 prosenttia, lukiolaisista 98 prosenttia ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista 91 prosenttia kertoo harrastavansa jotakin vähintään kerran viikossa. Tampereella luvut ovat vähintäänkin yhtä hyvät, eikä tyttöjen ja poikien välillä ole isoa eroa. Harrastamiseen lasketaan paitsi ohjatut harrastukset myös omaehtoinen tekeminen, esimerkiksi lenkillä käynti tai lukeminen. Myös nuorten päihteiden ja tupakkatuotteiden käyttö on selvästi vähentynyt viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Päivittäin tupakoivien tai muita tupakkatuotteita käyttävien osuus on enää 8 prosenttia ja suunta on laskeva. Sama koskee myös humalahakuista alkoholin käyttöä. Harvempi kuin joka kymmenes (9%) peruskoulun 8.-9. luokkia käyvä nuori kertoo juovansa itsensä tosi humalaan vähintään kerran kuukaudessa. Lukiolaisista 16 prosenttia vetää kännin vähintään kerran kuukaudessa. Ammatillisissa oppilaitoksissa osuus on selvästi suurempi, lähes 30 prosenttia. –Nuuskakokeilut kuitenkin näkyvät jo alakoulussa. Tämä käy ilmi 4—5-luokkalaisten poikien vastauksista Tampereella. Kun 2017 kokeiluista kertoi 2,6 prosenttia niin nyt luku on 3,1, Heinäsuo kertoo. Vastauksissa näkyy myös nettiriippuvuus. – Jo alakoululaiset kertovat, että ovat yrittäneet vähentää netissä viettämäänsä aikaa siinä kuitenkaan onnistumatta, Heinäsuo sanoo. Tiedot perustuvat keväällä 2019 toteutettuun Kouluterveyskyselyyn. Kyselyyn vastasi yhteensä yli 250 000 perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa, perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa sekä lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 1. ja 2. vuotta opiskelevaa nuorta. Kysely tehtiin koulupäivän aikana opettajan ohjaamana luokkakyselynä. Oppilaat ja opiskelijat vastasivat kyselyyn nimettömästi. Tiedot saatiin eri luokka-asteilla vaihdellen 70-82 prosentilta oppilaista/opiskelijoista. Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi.