Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Jätelaitoksesta satoja ilmoituksia Tampereella – ely-keskukselta kymmenien tuhansien eurojen uhkasakot: ”Ihmisille vaarallisia hajuhaittoja”

Pirkanmaan ely-keskus vaatii Deleten Tampereen Ruskossa toimivalta jätteenkäsittelylaitokselta tehokkaampia toimenpiteitä, jotta sen toiminta vastaisi ympäristöluvan määräyksiä. Maanantainen jätekasan palo laitoksen pihalla aiheutti ely-keskuksen mukaan ympäristöön merkittäviä ja ihmisille vaarallisia hajuhaittoja. Pelastuslaitos joutui evakuoimaan asukkaita läheisen Lintuhytin asuinalueelta. Jätteenkäsittelylaitoksella on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2015 myöntämä ympäristölupa, jonka noudattamista ely-keskus valvoo. Ely-keskus on perjantaina antanut Deletelle kehotuksen aloittaa toimet ympäristölle ja ihmisille vaaraa aiheuttavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Ely-keskus on ylitarkastaja Emmi Pajusen mukaan puuttunut jätteenkäsittelylaitoksen luvanvastaiseen toimintaan vuodesta 2017 lähtien. Jätteiden pitkäaikaisesta ja luvan vastaisesta varastoinnista on aiheutunut toistuvasti hajuhaittoja ja roskaantumista. Niistä on tullut vuosien 2017–2020 aikana yhteensä satoja yleisöilmoituksia. Pihan luvanvastaisessa jätekasassa on ollut kierrätyspolttoaineen raaka-ainetta. Maanantain tulipalo syttyi rakennusjätteen kasassa, jossa oli roskapeltiä. –  Laitoksella on tapahtunut vuosien 2018–2020 aikana myös useita kyty- ja tulipaloja, jotka ovat pääosin liittyneet jätteiden luvanvastaiseen ja pitkittyneeseen varastointiin, kertoo Pajunen. Piha-alueen jätekasojen suuret koot ovat hidastaneet kyty- ja tulipalojen sammuttamista. Tästä on Pajusen mukaan aiheutunut pitkittynyttä ja kohtuutonta haittaa lähialueen asukkaille. Luvan vastaista varastointia Ympäristöluvan vastainen jätteen varastointi piha-alueella on jatkunut ely-keskuksen huomautuksista huolimatta vuodesta 2017 lähtien. Ely-keskus on antanut Deletelle hallintopakkopäätöksen 22.3.2019. Delete Finland on valittanut hallintopakkopäätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Delete on ely-keskuksen mukaan poistanut ympäristöluvan vastaista jätettä piha-alueelta hallintopakon jälkeen. Toiminta ei muuttunut luvan mukaiseksi määräaikaan 1.6.2019 mennessä. Siksi ely-keskus määräsi 28.6.2019 Deletelle uhkasakon. Delete Finland Oy on valittanut tästäkin päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Sakko juoksee koko ajan – Sakossa on erikseen määritelty 80 000 euron peruserä, joka on nyt tuomittu. Sitten on juokseva 20 000 euron uhkasakko, joka juoksee kuukausittain siihen saakka kun tilanne on luvanmukainen, Pajunen sanoo. Ely-keskus on seurannut jätteiden varastointia tihennetyin tarkastuksin. Viimeinen tarkastus on tehty 12.5.2020. – Piha-alueella on ollut edelleen varastoituna 4000–5000 tonnia luvanvastaisia jätteitä, Pajunen sanoo. Pajunen aloitti laitoksen valvojana viime keväänä. Hallintopakon antamisen aikaan jätekasa oli Pajusen mukaan noin 16 000 tonnia. Suurimmillaan jätekasassa on ollut yli 20 000 tonnia jätettä. Kasoja pienennettävä Ely-keskus määräsi perjantaina 15. toukokuuta Deleten tehostamaan vastaanotettavien jätekuormien tarkkailua ja ulkona varastoitavien jätteiden esikäsittelyä, pienentämään jätekasojen kokoa ja suurentamaan niiden välistä etäisyyttä. Jätekasan korkeus saa olla enintään neljä metriä ja kasojen välissä pitää olla viiden metrin etäisyydet. Laitoksen on myös rajoitettava vastaanotettavien jätteiden määrää. Kesäkuun 2020 loppuun mennessä Deleten pitää teettää ulkopuolisella asiantuntijalla jätekasojen koon ja määrän selvitys, hajun leviämistä koskeva selvitys sekä toimittamaan suunnitelma jätteiden varastoinnista. Sen pitää myös tehdä ympäristömelun leviämismallli, meluselvitykset ja pölyselvitys 15.9.2020 mennessä. Deleten pitää toimittaa selvitykset Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle, joka voi selvitysten perusteella muuttaa ympäristöluvan määräyksiä. –Mikäli Delete ei pysty saattamaan laitoksen toimintaa ympäristöluvan mukaiseksi, sen tulee hakea ympäristöluvan muutosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta, sanoo Pajunen. Ely-keskus on velvoittanut Deleten selvittämään tulipalosta aiheutuneita vaikutuksia maaperään ja lähiojiin näytteenotoilla. Lisäksi laitoksen pitää päivittää suunnitelmaansa tulipalojen ennaltaehkäisystä. Näin Deleten toimitusjohtaja kommentoi: Delete Finland oy:n toimitusjohtaja Tommi Kajasojan mukaan ely-keskuksen listaamat haasteet johtuvat vanhan ja uuden ympäristöluvan välisestä siirtymävaiheesta. Tulipalo oli Kajasojan mukaan onnettomuus, jossa roskapeltikassan joutui mukaan ulkoinen esine, joka palon todennäköisesti sytytti. Roskapeltikasa saa olla ympäristöluvan mukaisesti ulkona jatkossakin. – Tämän seurauksena emme varastoi sitä kuin pakollisen määrän. Uusimman hallin viimeiset valut on saatu tänään tehtyä ja kahden viikon kuluttua viimeinen halli pitäisi olla otettavissa käyttöön. –Suhtaudumme Ruskon jätteenkäsittelyaseman ongelmiin vakavasti. Aiomme tehdä kaikkemme, jotta alueen ongelmat saadaan pikaisesti kuntoon. Kajasoja kertoo, että Delete on investoinut kolmeen uuteen halliin ja uuteen tuotantoprosessiin. Jäte saadaan pidettyä kuivempana, eikä sitä jatkossa edes tarvitse välivarastoida ulkona. Delete on tehnyt myös hajuselvitystä ja kokeillut ympäristöluvan siirtymävaiheessa hajunsidontaa kemikaaleilla. Oikaisu: Korjattu tulipalon aiheuttaneen jätekasan tiedot 15.5. klo 20.34. Päivitys: Lisätty Deleten toimitusjohtajan uudet kommentit 15.5. klo 20.35.