Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Harvaan asutun Pohjois-Tampereen asutusta halutaan tiivistää – loma-asuntojen muuttamista vakituiseen asumiseen aiotaan helpottaa

Tampere aikoo helpottaa loma-asuntojen käyttötarkoituksen muuttamista vakituiseen asumiseen laajoilla alueilla Pohjois-Tampereella. Pohjois-Tampereen strategiseen yleiskaavaluonnokseen on merkitty alueita, joilla käyttötarkoituksen muuttamisen periaatteet tulevat muuttumaan. Luonnoksessa nämä alueet on merkitty kyläalueiksi ja palveluiden kannalta suotuisiksi alueiksi. – Näillä alueilla me voimme puoltaa käyttötarkoituksen muutosta, vaikka paikka ei alun perin olisikaan ollut pysyvän asumisen rakennuspaikka, Tampereen kaupungin yleiskaavapäällikkö Pia Hastio kertoo. Asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolisia kyläalueita ovat Palonkylän itä- ja länsiosat, Hirviniemi, Aitoniemi, Kolunkylä, Värmälä, Vattula, Pohtola, Viitapohja, Teiskon kirkonseutu, Terälahti, Velaatta, Vehokylä, Kaanaa ja Kapee. Palvelujen saavutettavuuden kannalta suotuisia alueita ovat nykyistä tiestöä pitkin alle 4 kilometrin etäisyydellä Kämmenniemen, Terälahden ja Sorilan kouluista olevat alueet sekä Nurmen ja Terälahden välillä olevista bussipysäkeistä alle kilometrin päässä olevat alueet. Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan luonnokseen voi tutustua täällä . Yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina asettaa vaihtoehdot nähtäville 4. huhtikuuta alkaen samaan aikaan Kämmenniemen yleissuunnitelman luonnosvaihtoehtojen kanssa. Vanha rantayleiskaava säilyy Alueelle aiemmin laaditut kaavat jäävät voimaan strategisen yleiskaavan hyväksymisen jälkeenkin. Ranta-alueilla luvittaminen tapahtuu pääosin Aitolahti-Teiskon vuoden 1989 rantayleiskaavan perusteella. – Rantayleiskaavaa ei olla kumoamassa mitenkään, vaan strateginen kaava tuo periaatteita, joita voimme ottaa käyttöön, Hastio kertoo. Jos haluaa muuttaa ranta-alueella sijaitsevan mökkinsä vakituiseen asumiseen, on haettava poikkeamislupaa rantayleiskaavaan. – Nythän ne ovat rantayleiskaavassa loma-asumisen rakennuspaikkoina. Pitää saada poikkeamislupa rantayleiskaavasta ja rakennuslupa, missä varsinaisesti todetaan rakennuksen status. Aiempaa tiiviimpää asutusta Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan luonnoksessa asemakaavoitettaviksi alueiksi on osoitettu nykyiset Kämmenniemen, Tarastenjärven ja Polson asemakaava-alueet laajentumisalueineen sekä Nurmi-Sorilan osayleiskaavan mukaiset asemakaavoitettavat alueet. Näillä alueilla rakentamisen mitoitus ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä. Palvelu- ja kyläalueilla paitsi mahdollistetaan aiempaa helpompi loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen, myös mahdollistetaan tiiviimpi rakentaminen. Näillä alueilla kaava antaa muuta maaseutualuetta enemmän mahdollisuuksia lisärakentamiseen. Uudisrakentaminen edellyttää pääsääntöisesti suunnittelutarveharkintaa ennen rakennusluvan myöntämistä. – Asukasmäärä ei ole juurikaan muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana, vaikka sinne on myönnetty lupia koko ajan. Väki on vähentynyt toisesta päästä, Hastio kertoo. Maaseutualueilla suora rakennuslupa on kaavassa mahdollinen Paarlahden pohjoispuolisilla harvaan asutuilla alueilla, mutta muutoin maaseutualueilla uudisrakentaminen edellyttää suunnittelutarveharkintaa. Kaava valmiiksi ensi vuonna Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan luonnokset ovat nähtävillä 4.4. alkaen kaupungin verkkosivuilla ja palvelupiste Frenckellissä toukokuun loppuun asti. Yleiskaavaa esitellään alueella järjestettävässä asukastilaisuudessa 7. toukokuuta. Kaavaehdotuksen arvioidaan valmistuvan alkuvuonna 2020. Kaavan hyväksymiskäsittelyn arvioidaan olevan loppuvuonna 2020. Alueen pinta-ala on 75 prosenttia koko kaupungin pinta-alasta. Strategisen yleiskaavan rajana on etelässä valtatie 9, lännessä Näsijärvi, pohjoisessa Ruoveden kunta sekä idässä Oriveden ja Kangasalan kaupungit. Alueella asuu noin 4 500 tamperelaista, mikä on noin 2 prosenttia kaupunkilaisista. Asukkaista vajaa 900 asuu Kämmenniemen asemakaava-alueella, noin 500 Nurmi-Sorilan alueella ja noin 150 Terälahden taajamassa. Etäisyys Tampereen keskustasta alueen eteläosaan Nurmiin noin 12 kilometriä ja pohjoisosaan Kapeeseen noin 50 kilometriä. Rantaviivaa 585 kilometriä, josta Näsijärvellä 226 kilometriä. Noin 2 000 ympärivuotista asuntoa ja reilut 2 700 loma-asuntoa.