Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Hämeenkyrö aikoo korvata metsittämällä ohitustien alle jäävää puustoa

Hämeenkyrössä alkaa ensi vuonna Hämeenkyrönväylän eli Hämeenkyrön ohitustien rakentaminen kymmenen kilometriä pitkälle tielinjaukselle, jonka sijainti on ollut vuosikymmeniä tiedossa, ja jonka alue on nykyään pääosin kunnan omistuksessa. Väylän linjauksen alueelta tulee poistumaan puustoa ja metsää metsänhoitoyhdistyksen alustavan arvion perusteella 10 000 kuutiota. Kunnanjohtaja Antero Alenius esittää maanantaina 9. joulukuuta kokoontuvalle kunnanhallitukselle, että tielinjan alta poistuva puumäärä korvattaisiin uudella, istutettavalla hiilinielulla. Kunta aikoo selvittää metsänhoitoyhdistyksen kanssa omistamansa metsittämiseen soveltuvat ja muuhun maankäyttöön soveltumattomat alueet ja keinot niiden osoittamisen hiilinielun ylläpitämiseksi tehtävään metsittämiseen tieväylän johdosta poistuvan puuston kompensoimiseksi. Lisäksi kunta toivoo, että myös valtio osallistuu vastaavaan selvittämiseen omalta osaltaan. Hämeenkyrö kuuluu niin sanottuun Hinku-verkostoon, jonka tavoitteena on päästöjen vähentäminen 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Hämeenkyrön kunnan hiilidioksidipäästöistä suurimman osuuden muodostaa tieliikenne, jonka osuus vuonna 2016 oli 41 prosenttia. Sekä tieliikenteen että maatalouden päästöt edellyttävät, että ei kiinnitetä huomiota vain päästöihin, vaan myös mahdollisuuteen kompensoida niitä hiilinieluilla. Hämeenkyrön kunnalle olisi tärkeää pystyä osoittamaan, että poistuvan puuston tilalle toteutuu istutettavia tiealueen osia ja tien läheisyydestä löytyy uusia metsittämiseen soveltuvia alueita poistuvan puuston ja hiilinielun tilalle. Kuntia on marraskuussa lähestynyt Puuni oy tavoitteella löytää kuntien joutomaita ja peltoheittoja, joita metsitettäisiin uudelleen hiilinieluiksi ja tarjottaisiin yritysten hiilidioksidikompensaation kohteiksi. Puuni oy suorittaa metsityksen yritysten kompensaatiomaksuilla. Tavoitteena on saada aikaan metsiä, joita ei muutoin syntyisi. Joutomaata ainakin 100 000 hehtaaria Puuni oy:n lisäksi metsitystä ja puiden istutusta suorittavat kaikki metsäorganisaatiot, kun joutilaita ja tuettomia peltoja ja joutomaita on ensin löydetty. 4H-järjestöllä on myös hyvä nuoria osallistava www.taimiteko.fi -konsepti metsitykseen. Taimitekojen tavoitteena on työllistää suomalaisia nuoria sekä lisätä Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla taimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton mukaan Suomessa on tälläkin hetkellä noin 100 000 hehtaaria maa-alueita, jotka soveltuisivat metsitettäväksi. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, jolloin uusia puita syntyisi yhteensä noin 20 miljoonaa kappaletta. Maksaa 2,5 euroa taimelta Menettely tapahtuu niin, että yrityksellä on laskettuna hiilidioksidipäästönsä, jonka jälkeen laskuri laskee paljonko kompensaatio tulisi maksamaan ja kuinka paljon istutetaan metsää. Organisaatio ottaa yhteyttä 4H:hon ja maksaa 2,5 euroa taimelta. 4H ja paikalliset metsänhoitoyhdistykset etsivät metsitettävät maa-alueet ja 4H rekrytoi nuoret ja kouluttaa heidät istutustyöhön. Nuoret tekevät istutustyön ja saavat siitä rahallisen korvauksen. Taimesta maksettava summa kattaa kaikki kulut, joita maa-alueiden metsittämiseen, nuoren palkkaan ja kouluttamiseen sekä 4H:n toimintaan tarvitaan. Metsänhoitoyhdistykseltä tilataan tarvittaessa istutusalueen valmistelut kuten heinikon ja vesakon raivaus sekä maanmuokkaus ja oikeanlaisten taimien tilaaminen.