Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Oriveden kultakaivoksen toiminta päättyy –Kaivoskuilun laittoman kaatopaikan sisältö selvitetään koekairauksissa

Oriveden kultakaivos on tulossa tiensä päähän. Korkein hallinto-oikeus toteaa torstaina antamassaan päätöksessä, että kaivosyhtiö Dragon Miningin on huolehdittava päästöistä vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi siihen asti, kunnes kaivoksen sulkemisesta ja alueen jälkihoidosta on annettu lainvoimainen päätös. Ratkaisu tarkoittaa, että Oriveden kaivoksen toiminta loppuu, ja lopettamisen osalta on noudatettava vanhan ympäristöluvan määräyksiä. Kaivosyhtiön on seuraavaksi esitettävä sulkemista koskeva suunnitelma aluehallintovirastolle. Aikaa sulkemissuunnitelman jättämiselle on puoli vuotta sen jälkeen kun sulkemispäätös on tullut lainvoimaiseksi. Dragon Miningin maajohtaja Ilpo Mäkinen ei suoralta kädeltä kommentoi KHO:n päätöstä vedoten siihen, että ratkaisuun täytyy ensin huolellisesti tutustua. Ei valituslupaa KHO hylkäsi Pirkanmaan ely-keskuksen ja Dragon Miningin jättämät ympäristölupaa koskevat valituslupahakemukset ja valitukset. Pirkanmaan ely-keskus oli pyytänyt lupaa valittaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä ja vaatinut hallinto-oikeuden ja aluehallintoviraston päätösten kumoamista. Ely-keskus mielestä kaivosyhtiölle olisi tullut myöntää määräaikainen ympäristölupa sen varmistamiseksi, että kaivostoiminta voidaan ajaa alas hallitusti. Dragon Mining pyysi myös lupaa valittaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä. Yhtiö totesi vähentäneensä jatkuvasti päästöjä ja toiminnan olleen lupamääräysten mukaista. Esimerkiksi Oriveden ympäristölautakunta oli sillä kannalla, että hakemuksesta tulee antaa määräaikainen lupa tai sellainen hylkäävä päätös, joissa on määräykset kuivatus- ja hulevesien käsittelystä ja tarkkailusta sekä Ala-Jalkajärven ja Peräjärven kunnostamisesta. Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on puolestaan vastineessaan todennut, että mikäli kaivos saisi määräaikaisen luvan jatkaa toimintaa, syntyisi lisää päästöjä tuottavaa sivukiveä. Tutkimuskairauksia – Kaivoksen sulkeminen ei muuta millään yhtiön vastuita kaivoksen laittoman kaatopaikan puhdistamisen osalta, sanoo ylitarkastaja Vesa Hyvärinen Pirkanmaan ely-keskuksesta. Ensimmäisessä vaiheessa jätettä poistettiin 28 460 kiloa. Ely vaati siivouksen jatkamista. Kaivosyhtiö on jättänyt ely-keskukselle siivoussuunnitelman. Kaivosyhtiö on tilannut Envineer oy:ltä tutkimussuunnitelman. Sen mukaan louhostäytöstä otetaan porakonekalustolla kairausnäytteitä. Ne ovat pituudeltaan 20–27 metriä. Louhostäytön tilavuus on arviolta 3 100 kuutiometriä. Kairaus toteutetaan kesällä sen jälkeen, kun ely-keskus on hyväksynyt työsuunnitelman. Kiinnostuksen kohteena on kaivososuus 66 metristä 85 metriin. Tällä välillä olevan jätteen määrästä ja laadusta ei toistaiseksi ole käytettävissä luotettavia tietoja. Erityisesti selvitetään vaarallisten jätteiden, kuten öljyisten jätteiden, esiintymistä. Riskiarvioinnin keskeinen asia on selvittää, mikä vaikutus jätteellä on ulos purkautuvan veden laatuun sen jälkeen, kun vesi nousee kaivoksessa louhoksen yläpuolelle. Oriveden kultakaivoksen jätevesien on todettu vaikuttaneen kielteisesti Ala-Jalkajärveen ja Peräjärveen. Sulfaatti- ja typpipitoisuudet ovat nousseet ja aiheuttaneet KHO:n mukaan järvissä merkittävää pilaantumista. KHO:n mukaan jätevesien käsittelyn tehostamista koskevat toimenpiteet eivät ole kohdistuneet kaivoksen perusongelmiin eli kaivokseen johtuvien valumavesien ja sivukivikasojen hulevesien olennaiseen vähentymiseen. Poliisi tutkii Sisä-Suomen poliisi tutkii kaivoksessa mahdollista ympäristörikosta. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Joni Länsipuro sanoo, että useita henkilöitä on kuulusteltu sekä todistajina että epäiltynä. Kuulusteluja jatketaan. Länsipuro ei tarkenna onko mukana Dragon Miningin lisäksi myös kaivostoimintaa aiemmin harjoittaneen Outokummun edustajia. Oriveden kultakaivoksella on ollut määräaikainen ympäristölupa, joka päättyi vuonna 2010. Toimintaa on harjoitettu vuodesta 2011 tähän asti vanhan luvan määräysten nojalla. Ympäristölupaan ei liity jätevakuutta. Outokumpu Mining oy sai Oriveden kaivokselle ympäristöluvan vuonna 1999. Kaivoksen toiminnat siirtyvät vuonna 2003 yrityskaupalla Polar Mining oy:lle. Dragon Mining oy osti Polar Miningin vuonna 2003. Kaivos oli suljettuna vuosien 2003–2006 välisen ajan. Kaivoksen kuivatusvesiä on johdettu Ala-Jalkajärveen vuodesta 1994 alkaen. Vuosina 2016–2017 vesimäärä on ollut 110 000 kuutiota vuodessa.