Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Luottamusyhteiskunnan perustaa ovat rehellisyys, arvostus ja kunnioitus

Hallitusten tekemisistä ja tekemättä jättämisistä on käyty vilkasta keskustelua. Keskustelu on osoittanut, kuinka tärkeää on, ettei lyhytjänteinen politikointi nouse vallankäytön keskiöön. Yhteiskunnan kannalta valtapolitiikan ohjaama kehitys on turmiollista. Poliittiset ideologiat puoluekentässä ovat sekoittuneet ja poliittinen eliitti näyttää kuuntelevan asiantuntijoita yllättävän vähän. Intohimot ajavat tutkitun tiedon ohi. Onko yhteiskunta vapaassa Suomessa erilaisten intressiryhmien vanki? Trollit sekoittavat arkipäivän keskustelua. Puhutaan informaatiosodasta. Politiikka , josta valtakunnan politiikka on puhuttelevin, on asioista sopimista. Jokaisella intressiryhmällä on oma politiikkansa, joka on mukana isossa keskustelussa. Näiden keskustelujen yhteensovittamisessa tulee ennemmin tai myöhemmin luottamus mukaan. Ennen vanhaan sosiaalisuus ja yhdessä tekeminen sitoivat ihmisiä. Onko nyky-yhteiskunta punonut muita siteitä? Sidotaanko meitä teknokraattien siteillä? Suuret yhteiskunnalliset myllerrykset ja uudistukset ovat koetelleet viimeaikaisten hallitusten uskottavuutta. Muutoksessa viisaus ei asu yksittäisten ihmisten päässä, vaan tarvitaan laajaa vuoropuhelua. Muutoksen johtaminen vaatii tiukkaa paneutumista, paljon kokemusta ja erityisesti kärsivällisyyttä ja nöyryyttä. Rehellisyys, arvostus ja kunnioitus ovat sanattomien sopimusten ja luottamuksen perusta. Johtamisen tehtävä on luoda jatkuvuuden edellytykset, vaikka toimintaympäristö muuttuu nopeassa tahdissa. Johtamisen on oltava johdonmukaista ja avointa. Jatkuvuus luo näkyvää järjestystä ja auttaa ymmärtämään ihmissuhteita ja toimintaohjelmia kuten poliittisia hallitusohjelmia. Järkiperäisesti toimivassa yhteisössä arvostetaan luottamusta, arvokkuutta ja lojaalisuutta. Johtamis- ja toimintakulttuurin vaikutusta muutoksen hallintaan on tutkittu maailmalla. Richard Lewis kirjassaan When Cultures Collide toteaa, että kohtaamattomuus, ylemmyyden tunne, tiedon panttaaminen ja konfliktit aiheuttavat muutoksen hitaan etenemisen tai muutos ei etene ollenkaan. Johtamisen vaje johtaa kriisiytyneisiin tilanteisiin. Vuorovaikutuksen vaje aiheuttaa luottamuspulan ja kunnioituksen vaje väistämistä, jännitteitä ja ristiriitoja kohtaamistilanteissa. Hankaluudet kumuloituvat, kun toimintaympäristö muuttuu. Ihmisten kohtaaminen muuttuu yhteentörmäykseksi. Mitä kauempana hallitus ja poliittinen johto ovat kansasta, sitä enemmän tieto suodattuu liikkuessaan ja sitä ongelmattomampana poliittinen eliitti näkee kulloisenkin tilanteen. Johtajan on tarpeellista olla tietoinen johtamansa yhteisön kulttuurista samalla tavalla kuin jokaisen henkilön on tarpeellista olla tietoinen omasta persoonallisuudestaan. Useimmiten tätä tietoisuutta ei tarvita, mutta vaikeuksien kohdatessa – kun asiat eivät suju niin kuin pitäisi – on tarpeellista tietää, miten oma katsomus vaikuttaa ongelman ratkaisuun. Kirjoittaja on hallintotieteiden tohtori Pirkkalasta.