Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Näitä alueita muutos koskee, katso laajat kartat: Tampere harkitsee ajonopeuksien laskemista neljällä isolla alueella – voimaan nopeasti?

Aluenopeusrajoitukset laskevat 30 kilometriin tunnissa neljällä isolla asuinalueella Tampereella, mikäli 12. toukokuuta kokoontuva yhdyskuntalautakunta näin päättää. – Muutos tehdään aina kaksiportaisesti. Tänä vuonna tehdään liikennemerkkimuutokset ja ajoratamaalaukset. Liikennemääriä ja ajonopeuksia seurataan ennen ja jälkeen muutoksen. Sen jälkeen tehdään rakenteellisia toimenpiteitä, kuten hidasteita ja kavennuksia, kertoo liikenneinsinööri Heljä Aarnikko Tampereen kaupungilta. Yhdyskuntalautakunta päätti aluenopeusrajoitusten päivittämisestä vuonna 2016. Sen jälkeen nopeuksia on jo laskettu monella alueella, ja Aarnikon mukaan monella alueella on tehtävää vielä jonossa. Lopuille alueille on tarkoitus saada ainakin nopeusrajoitukset ensi vuoden aikana. Jäljellä ovat muun muassa Hervanta, Pyynikki, Härmälä ja Multisilta. Aarnikon mukaan jo merkkimuutokset leikkaavat törkeimpiä ylinopeuksia. – Ei tietenkään siihen 30 kilometriin tunnissa, mutta eivät 40:n rajoitusalueellakaan kaikki aja 40:tä. Nopeusrajoituksen alentamisella on kuitenkin Aarnikon mukaan merkittävä vaikutus, koska muutokset koskevat aina isoa aluetta. – Muutosvaiheessa on käytetty nopeusnäyttötaulua havahduttamaan ihmisiä, ja sillä on saatu positiivisia vaikutuksia. Koivistonkylä oli ensimmäinen alue, jossa aluenopeutta alennettiin. Aarnikon mukaan muutos näkyi niin, että läpiajoliikennettä siirtyi isommille väylille. Ennen kuin mitään muutoksia tehdään, alueella järjestetään asukastilaisuus ja myös sähköinen kysely. Aarnikon mukaan varsinkin kyselyihin tulee aina runsaasti vastauksia kuten tälläkin kertaa. – Sillä tavoitetaan selvästi työikäiset ja lasten vanhemmat. Vastaukset painottuvat aina samoihin kohteisiin. Ne antavat meille hyvää tukea suunnitteluun. Yhdyskuntalautakunnan kokous on tiistaina 12. toukokuuta. Esittelemme alla kunkin neljän alueen liikenteen erityispiirteet, joita asukkaat nostivat esiin valmistelun yhteydessä. Yhdyskuntalautakunnan kokous on tiistaina 12. toukokuuta. Esittelemme alla kunkin neljän alueen liikenteen erityispiirteet, joita asukkaat nostivat esiin valmistelun yhteydessä. Kartoista näkyy alue, jota muutos koskee. Kannattaa huomioida, että nopeusrajoitus ei laske kaikilla kaduilla. Pääväylillä nopeusrajoitus on yhä 40 tai 50 kilometriä tunnissa. Jokaiselle alueelle esitetyt tarkat muutokset perusteluineen ja kartta löytyvät esityslistasta . Atala–Tasanne-Olkahinen–Kumpula Suunnitelmaa esiteltiin asukastilaisuudessa helmikuussa. Siellä alueen liikennejärjestelyjä moitittiin ennen kaikkea siitä, että Aitolahdentien liittymissä näkymät ovat heikot ja polkupyöräilijöiden ajonopeudet liian kovia. Tilaisuuden osallistujat pitivät ongelmana myös sitä, ettei nopeusrajoituksia valvota riittävästi. Palautetta annettiin myös sähköisessä karttakyselyssä. Siihen vastasi 312 henkilöä. Kaikista vastaajista noin joka kolmas vastusti ajonopeuden alentamista 30 kilometriin tunnissa. Sen sijaan suunnittelualueen asukkaista 61 prosenttia kannatti nopeuden alentamista. Vastaajat merkitsivät kartalle 286 vaaranpaikkaa. Vastauksissa korostuivat erityisesti kovat ajonopeudet ja saattoliikenteen aiheuttamat ongelmat Jenseninkadulla. Ongelmana pidettiin myös näkyvyyttä haittaava pysäköinti Nikinväylän varrella. Myös Aitolahdentien vilkkaasta liikenteestä ja kovista ajonopeuksista tuli runsaasti vastauksia. Epilänharju–Ikuri–Myllypuro–Ristimäki–Tesomajärvi–Tohloppi–Haukiluoma–Lamminpää Suunnitelmaa esiteltiin asukastilaisuudessa marraskuussa. Osallistujat pitivät alueen turvallisuuspuutteina erityisesti huonoa valaistusta Epilänkadun suojateillä ja Tohlopinrannan kovia nopeuksia. Ehdotuksesta annettiin palautetta myös karttakyselyn kautta. Kyselyyn vastasi 305 henkilöä. Kaikista vastaajista hieman alle puolet (42 prosenttia) vastusti aluerajoituksen alentamista 30 kilometriin tunnissa. Suunnittelualueella asuvista puolestaan hieman yli puolet (61 prosenttia) kannatti ajonopeuden alentamista. Vastaajat merkitsivät kartalle 196 vaaranpaikkaa. Karttavastauksissa eniten moitteita saivat Kortesuontien suojatiet. Vastaajien mielestä ne on vaikea havaita ja kääntyvät bussit ovat ahtaassa mutkassa vaarallisia. Myös K-Market Lamminpään edustalla sijaitsevaa suojatietä pidettiin vaarallisena, koska Ylöjärventiellä ajetaan kovaa ja kaupan pysäköintialueelle pysäköidyt autot estävät näkyvyyttä. Linnainmaa–Leinola–Holvasti Helmikuussa pidetyssä asukastilaisuudessa alueen vaaranpaikkoina mainittiin Holvastinkadun ja Vestonkadun liittymä, Lahtomäenkadun läpiajoliikenne ja Holvastinkadun kovat ajonopeudet. Suunnitelmaehdotuksesta annettiin palautetta myös sähköisessä karttakyselyssä. Kyselyyn vastasi 492 vastaajaa. Kaikista vastaajista noin joka kolmas (39 prosenttia) vastusti ajonopeuden alentamista 30 kilometriin tunnissa. Suunnittelualueella asuvista vastaajista puolestaan yli puolet eli 59 prosenttia kannatti ajonopeuden alentamista. Erityisen turvattomiksi paikoiksi mainittiin Mäentakusenakadun ja Orimuskadun liittymä. Sen ongelmana pidetään kovia ajonopeuksia ja vilkasta liikennettä. Myös Orimuskadulla sijaitsevaa suojatietä pidetään turvattomana. Vastaajat toivoivat muutoksia myös Vestonkadun ja Holvastinkadun liittymän liikennejärjestelyihin. Kyselyn mukaan Orimuskadulla ja Leinolankadulla ajetaan jatkuvasti liian kovaa. Epilä–Haapalinna–Kaarila–Kalkku–Rahola–Villilä Alueen suunnitelmaa esiteltiin asukastilaisuudessa viime marraskuussa. Siellä nousi merkittävänä vaaranpaikkana esille muun muassa Nokiantie, jossa on useita koululaisten käyttämiä suojateitä mutta ajonopeudet kovia. Sähköiseen karttakyselyyn vastasi 357 henkilöä. Kaikista vastaajista joka neljäs vastusti aluenopeusrajoituksen alentamista 40:stä 30 kilometriin tunnissa. Sen sijaan suunnittelualueella asuvista henkilöistä kolme neljästä (76 prosenttia) piti 30 kilometrin tuntinopeutta parempana vaihtoehtona. Vastaajat merkitsivät karttakyselyyn 445 turvattomaksi koettua paikkaa. Karttavastauksissa korostui erityisesti Nokiantien turvattomuus. Vastaajat moittivat Nokiantien ja Vanhan kirkkotien liittymän korkeita ajonopeuksia ja vilkasta liikennettä. Liittymässä olevalla suojatiellä on laskentojen mukaan runsaasti käyttäjiä. Vastaajat pitivät hankalina Nokiantien ja Metsäkyläntien liittymän järjestelyjä erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannalta. Heidän mielestään suojatien liikennevalot eivät sijaitse käyttäjien luonnollisella reitillä.