Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Tähtijutut Moro Näköislehti Mielipiteet

Pispalan eteläosan asemakaavasta pääsee keskustelemaan kaavoittajan kanssa

Nähtävillä olevasta Tampereen Pispalan niin sanotun Punaisen tukkitien uoman asemakaavasta pääsee keskustelemaan kaavoittajan kanssa syyskuussa. Päivystystilaisuus järjestetään torstaina 5. syyskuuta kello 14–18 rakennuskulttuurikeskus Piirulla, osoitteessa Uittajankatu 10. Tilaisuudessa on mahdollista keskustella kaavoittajan kanssa kaavaratkaisua koskevista kysymyksistä. Osaa Pispalan eteläosasta koskeva toisen vaiheen asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 23. syyskuuta saakka. Kaavamuutosalue sijaitsee Pispalan valtatien eteläpuolella ja ulottuu idässä Pispan koulun länsipuolelle, lännessä Tahmelan viertotien länsipäähän. Etelässä alue rajautuu Uittotunnelinkatuun, Tahmelan viertotiehen ja Uittoyhtiönkatuun. Kaava-alueen rajausta tarkistettiin valmisteluvaiheessa liittämällä siihen Punaisen tukkitien uoman eteläosa. Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö Pispala on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Pispalan asemakaavamuutoksen tavoitteena on kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen kehittäminen ja sen ominaispiirteiden säilyttäminen. Ehdotusvaiheessa on tehty viranomaispalautteen ja kaavoituksen harkinnan perusteella suojelutavoitteiden takia ja kaupunkikuvallisista syistä tonttitehokkuuteen tontti- tai korttelikohtaisia muutoksia. Rakennusoikeus on osoitettu kaavassa kerrosalaneliömetreinä. Kaavaehdotuksessa pääosalle kaava-alueen tonteista esitetään alueen aiemman asemakaavan mukaista rakennusoikeutta eli tonttitehokkuutta 0,5. Arvokkaimmille tonteille 0,4-tonttitehokkuus Arvokkaimmille suojelutonteille, joille ei voida sovittaa jäljellä olevaa rakennusoikeutta kaavan kulttuuriympäristön suojelun tavoitteita ohittamatta, rakennusoikeus on määritelty tonttitehokkuusluvun 0,4 mukaisesti. Punaisen tukkitien eteläosan korttelissa 1088 Punaisen tukkitien suojeltava uoma rajoittaa tonttien rakennettavaa aluetta. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 13. elokuuta asemakaavan asetettavaksi nähtäville siten, että korttelin Pulkkasaarenkadun puolen tonttien tehokkuuslukua nostettiin 0,3:sta 0,4:ään. 55 uutta asuinrakennuksen rakennuspaikkaa Kaava-alueen pinta-ala on noin 13 hehtaaria. Asemakaavoituksella syntyy 55 uutta asuinrakennuksen rakennuspaikkaa alueelle. Pispalan asemakaava uudistetaan kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen kaksi asemakaavaa harjun itäosassa on jo vahvistettu. Toisen vaiheen toinen asemakaava on ollut ehdotuksena nähtävillä alkuvuodesta 2019. Tavoitteena on viedä molemmat toisen vaiheen asemakaavat hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2019 loppuun mennessä. Ilman valvontaa syntynyt puutaloalue Pispala tunnetaan työväestön ilman valvontaa rakentamana puutaloalueena, jonka rakennuskanta on moninaista ja vaihtelevaa. Vaikka viimeaikaisen uudisrakentamisen myötä rakennuskanta on huomattavasti muuttunut, Pispalan rakennuksissa on edelleen ominaispiirteitä, jotka luovat Pispalan kaupunkikuvasta ainutlaatuisen. Lue myös: Voiko yhdelle tontille rakentaa enemmän kuin muille? Pispalassa väännetään nyt rakennusoikeudesta