Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Hyvä suunnittelu pienentää rakennusten hiilijalanjälkeä

Suurin osa työstä ilmastohaittojen minimoimiseksi tehdään kaupungeissa. Tästä syystä erityisesti suurissa kasvavissa kaupungeissa, kuten Tampereella, rakentamisen aiheuttaman hiilijalanjäljen ennakointi ja vähentäminen tulee ottaa entistä tarkemmin huomioon. Kaupungeissa tai taajama-alueilla asuu tilastointitavasta riippuen jo nyt 70–84 prosenttia suomalaisista. Yli 70 prosenttia päästöistä syntyy joko suoraan tai epäsuoraan kaupunkien ja siellä toimivien ihmisten ja yritysten toiminnoista. Rakennusten osuus kasvihuonepäästöistä on vuorostaan yli viidennes päästöistä. Luvut ovat pysäyttäviä. Suomessa rakentamisen hiilipäästöjen taso on tällä hetkellä 900-950 gigatonnin luokkaa vuodessa. Rakentamisen päästöjen määrää voidaan vähentää ennen kaikkea suunnittelemalla rakennukset pitkäikäisiksi, energiataloudellisiksi ja monikäyttöisiksi. Rakentamiseen ja rakennusten elinkaareen liittyvät päätökset tehdään aivan rakennusprojektien alkuvaiheessa. Tästä syystä laadukas suunnittelu ja sen riittävä resursointi pitäisi huomioida jo rakentamispäätöksiä tehtäessä ja rakennuttajan suunnitellessa hanketta. Mitä varhaisemmassa vaiheessa hanketta suunnittelija otetaan rakennushankkeisiin mukaan, sen parempi ja taloudellisempi on lopputulos myös ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta. Arkkitehdin koulutus antaa valmiudet suunnitella rakennuksesta tarkoituksen mukainen, ekologisesti ja kestävästi. Maankäyttö- ja rakennuslain parhaillaan käynnissä oleva uudistus tulee muokkaamaan rakennetun ympäristömme tulevaisuutta. Siksi rakennushankkeissa tulee vahvistaa suunnittelun roolia niin hankesuunnitteluvaiheessa kuin koko rakentamisen prosessin aikana. Mitä varhaisemmassa vaiheessa suunnittelija otetaan rakennushankkeisiin, sitä parempi ja taloudellisempi on lopputulos myös ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta. Hallinnon hajanaisuus on vaikeuttanut rakennetun ympäristön yhtenäistä ja määrätietoista kehittämistä. Jo tulevan hallituskauden aikana pitäisi rakennettuun ympäristöön liittyvät asiat keskittää yhteen ministeriöön ja suunnittelun palauttaminen keskeisemmäksi osaksi rakentamista. Arkkitehtitoimistojen liiton mielestä maankäyttö- ja rakentamislain uudistamisessa on tärkeää, että rakentamisprosessin tehostumistavoitetta ei toteuteta laadun kustannuksella. Tampere näyttää kansainvälistä esimerkkiä kestävän suunnittelun ja rakentamisen edelläkävijänä. Asemalle nouseva Tampereen Kansi sekä uusi tornitalo Luminary ovat ensiluokkaisia osoituksia uudistumiskyvystä. Tiivis rakentaminen ydinkeskustassa vähentää liikkumisen tarvetta, kun käveleminen on mahdollista kaikkialle. Sijainti rautatieaseman ja raitiovaunun varrella tekee liikkumisesta ekologisempaa, kun viherkatot imevät hiiltä ilmakehästä ja luovat viihtyisää elinympäristöä.