Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Näillä yhdeksällä keinolla Tampereella palataan ensi viikolla kouluun: Oppilaat opiskelevat ja ruokailevat omassa ryhmässään, osa kouluista lainaa lisätilaa

1. Oppilaat opiskelevat oman luokkaryhmänsä kanssa. Oppilaat opiskelevat oman luokkakirjaimensa mukaisessa ryhmässä eikä ryhmiä jaeta tai sekoiteta. Opettaja vaihtuu opiskeltavan aineen mukaan. Opettajat siis vaihtavat ryhmää, oppilaat eivät. Opetusryhmät pidetään etenkin alakouluissa toisistaan erillään. Joka koulupäivä vähintään kahdelle vuosiluokalle järjestetään opetus ulkotiloissa. Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä kertoo esimerkiksi tuhannen oppilaan yhtenäiskoulussa tämän tarkoittavan, että kerrallaan pari sataa oppilasta on ulkonaoppimispäivässä. Henkilöstö ei siirry koulusta toiseen. Koulua ei käydä vuoroissa, koska etenkin yläkoulun oppilaiden viikkotuntimäärää ei tällöin saavutettaisi ja opettajien työtuntien määrä paisuisi. Kristiina Järvelä tietää, että osa opettajista on huolissaan työturvallisuudestaan joutuessaan kiertämään luokkaryhmästä toiseen. Hän sanoo, että työturvallisuudesta pyritään huolehtimaan esimerkiksi sillä, että opettajat eivät kierrä koulusta toiseen, mutta opetusryhmien vaihtamisesta ei voida täysin luopua. – Historian opettajan olisi vaikea opettaa esimerkiksi fysiikkaa ja kemiaa. 2. Lisää tiloja käyttöön, jotta oppilaita on koulussa kerralla aiempaa vähemmän. Peruskoulujen omien tilojen lisäksi hyödynnetään ennen muuta Tampereen seudun ammattiopiston Tredun ja lukioiden tiloja, koska niissä pystytään järjestämään ruokailu. Esimerkiksi Sammon koulun oppilaista osa siirtyy Tammerkosken lukion tiloihin. Lisäksi hyödynnetään liikuntatoimen tiloja. Varalan urheiluopistossa järjestetään 40 luokalle ulkoliikuntapäivä. Kauppi Sports Center on varattu sitä varten, jos ulkonaoppimispäivinä on liian huono sää. 3. Kouluruokailu järjestetään oman ryhmän kanssa. Kouluruokailu järjestetään pääosin omassa luokassa. Myös ruokasalissa voidaan ruokailla porrastetusti oman ryhmän kanssa. Kristiina Järvelän mukaan koulun henkilökunta, esimerkiksi koulunkäyntiohjaajat, auttavat ruuan tarjoilussa. Ruuat valitaan niin, että ne on mahdollisimman helppo kuljettaa luokkiin ja helppoja syödä luokissa. Mahdollisesti käyttöön otetaan kertakäyttöastiat. Ulkonaoppimispäivässä oleville oppilaille annetaan eväät. 4. Koulukuljetukset toimivat kuten aiemmin. Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelän mukaan oppilaille ei ole mahdollista järjestää yksittäiskuljetuksia, vaan he tulevat yhteiskuljetuksella entiseen tapaan. Suuri osa Tampereen koulujen oppilaista ei tule normaalistikaan kouluun koulukyydillä. 5. Fyysisiä kontakteja vältetään. Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä. Kouluissa ei kokoonnuta auditorioihin, kevätjuhlia ei järjestetä isoina fyysisinä kokoontumisina ja ruokailuja porrastetaan. Kaikki henkilökunnan kokoukset pidetään etänä. Henkilökunnan tiloissa ei ole syytä olla yli kymmentä henkilöä kerrallaan. Luokissa istutaan erillispulpeteissa, ei ryhmissä. Välitunteja porrastetaan. Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan ei ole syytä oleilla koulun alueella. 6. Pestään usein käsiä ja pidetään huolta turvaväleistä. Sekä oppilaat että koulun aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tultaessa sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen sekä silloin, kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperipyyhkeisiin. Kouluihin voidaan hankkia käsidesiä. Kristiina Järvelän mukaan nykykouluissa ei ole runsaasti vesipisteitä eikä niitä ole esimerkiksi sisääntulojen läheisyydessä. Hänen mukaansa tämä on otettava tulevaisuuden koulusuunnittelussa huomioon. Kouluille on tilattu tarroja ja julisteita, jotka muistuttavat puolentoista metrin fyysisestä turvavälistä. Maskien käyttöä ei suositella koulussa tai varhaiskasvatuksessa. 7. Luokanohjaajat selvittävät kunkin oppilaan tilanteen. Luokanohjaajat pitävät toukokuun loppuun mennessä vähintään neljä luokanohjaajan tuntia, ja keskustelevat oppilaiden kanssa siitä, miten oppilaat ovat kokeneet etäopetusjakson sekä käyvät läpi suojautumiseen ja hygieniaan liittyvät ohjeet. Ennen lukuvuoden päättymistä koulu kartoittaa oppilaiden osaamisen tilanteen, oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeen sekä oppilashuoltoon liittyvät tarpeet. 8. Vanhemman vastuulla oppilas voi olla poissa koulusta. Järvelän mukaan 5–10 prosentille Tampereen koulujen oppilaista on haettu poissaololupaa. Esimerkiksi Tesoman koulussa, jossa on Ikurin Kalkun ja Kalkunvuoren oppilaat mukaan lukien 1 500 oppilasta, hakemuksia on jätetty 100. Live-etäopetusta koulut eivät voi enää järjestää, joten opiskelu kotona tapahtuu kirjallisten tehtävien avulla. 9. Kouluun ja varhaiskasvatukseen ei tulla sairaana. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, hänet siirretään erilliseen tilaan odottamaan, että hänet haetaan kotiin. Häntä odottaessa valvova koulun aikuinen välttää häneen lähikontaktia. Jos koulun työntekijä sairastuu, hänen ei tarvitse hakea sairauslomatodistusta työterveyshuollosta, vaan hän voi olla oman lähijohtajansa luvalla poissa 1–9 päivää. Yhdeksän päivän poissaoloa ei voida myöntää kerralla. Lääkäri arvioi, voiko lapsi, joka on riskiryhmäläinen tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus, palata kouluun. Sen, kuuluuko koulun työntekijä riskiryhmään lähiopetuksen aikana, määrittelee terveydenhuollon ammattilainen.