Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Tampereen naapurikunnat linjasivat seuturatikan reittivaihtoehdot – tältä pohjalta suunnittelua nyt jatketaan

Tampereen kaupunki, Pirkkalan kunta sekä Kangasalan ja Ylöjärven kaupungit ovat laatimassa yleissuunnitelmaa raitiotien laajentamiseksi neljälle ratasuunnalle. Tulevaisuudessa kuntarajat ylittävän ratikan laajentamissuunnat ovat Kangasalan Lamminrahka ja Saarenmaa sekä Pirkkala ja Ylöjärvi. Yleissuunnitelma ei tähtää raitiotieratojen välittömään rakentamiseen, vaan tavoitteena on määrittää kaavoitusta, liikennettä ja kunnallistekniikkaa varten varaukset, jotka mahdollistavat raitiotiejärjestelmän laajentamisen tulevaisuudessa. Pirkkalan suunta Tampereen Härmälän ja Pirkkalan kunnan suunnan ratahaaralla jatkosuunnitteluun valittiin Hatanpään kohdalla vaihtoehto Hatanpään valtatie sekä Lahdenperänkadun ja Partolan välillä vaihtoehdot Nuolialantie Partolan kautta kulkevalla alavaihtoehdolla sekä Ilmailunkatu. Pirkkalan kunnanhallitus valitsi jatkosuunnitteluun Suupalla Terveyskeskuksen ja Naistenmatkantien linjausvaihtoehdot siten muutettuna, että samalla selvitetään myös jatkomahdollisuus Turriin päin. Terveyskeskus–vaihtoehto saavuttaa parhaiten palvelut ja siinä raitiotietä on helpointa laajentaa lentokentän suuntaan. Tämä linjaus oli suosituin myös syys–lokakuussa tehdyssä asukaskyselyssä Partolassa säilytetään Partolan alueen läpi tulevat vaihtoehdot. Tavoitteena on tehdä aluevaraussuunnitelma lentoasemalle yleissuunnittelun jälkeen. Kangasalan suunta Kangasalan kaupunginhallitus on valinnut jatkosuunnitteluun Saarenmaan ratahaaralla vaihtoehdot Kauhakorvenkatu ja Kehätie. Perusteena valinnoille ovat muun muassa reittien suoruus ja luonnonympäristön säilyminen. Lamminrahkan ratahaaralla on Kangasalan puolella suunnittelussa vain yksi reitti, joka on jo huomioitu Lamminrahkan asemakaavoituksessa. Tampere on valinnut Tampereen puolella Lamminrahkan ratahaaralla jatkosuunnitteluun raitiotien linjausvaihtoehdot Piettasenkatu ja Mäentakusenkatu jatkettuna idässä Käpylehmänpuiston reittiä. Ylöjärven suunta Tampere valitsi Lielahden alueen ja Ylöjärven kaupungin suunnan ratahaaralla jatkosuunnitteluun Lielahden ja Teivon välillä vaihtoehdot Ryydynpohja ja Radanvarsi. Ylöjärven kaupunginhallitus on valinnut jatkosuunnitteluun kaksi linjausvaihtoehtoa kultakin Tampereen Lielahden ja Ylöjärven Kirkonseudun väliseltä rataosuudelta. Jatkosuunnitteluun valitut vaihtoehdot ovat Lielahden ja Teivon välillä Ryydynpohja ja Radanvarsi, Teivon ja Soppeenmäen välillä vaihtoehdot Kantatie ja Mikkolantie sekä Soppeenmäen ja Kirkonseudun välillä vaihtoehdot Asemantie ja Kirkko. Partolaan ensin Yleissuunnitelman verkkosivuilla järjestettiin syksyn aikana kysely, jossa tiedusteltiin kuntalaisten näkemyksiä linjausvaihtoehdoista ja eri ratahaarojen toteuttamisjärjestyksestä. Kyselyyn saatiin 2 854 vastausta. Tuloksissa korostuivat ne vaihtoehdot, jotka kulkevat samaa reittiä kuin nykyiset bussilinjat ja joiden varrella on nykyistä asutusta ja palveluita. Kyselyyn vastanneiden mielestä raitiotie olisi tarpeen ulottaa ensimmäisenä Tampereen keskustasta Pirkkalan Partolaan ja Tays keskussairaalalta Koilliskeskukseen. Yleissuunnitelman jatkosuunnitteluvaiheessa joulukuusta 2019 elokuuhun 2020 tullaan suunnittelemaan, arvioimaan ja vertailemaan tarkemmin jatkoon valittuja ratalinjauksia. Kevään 2020 aikana tullaan järjestämään yleisötilaisuuksia, karttapalautekysely kuntalaisille sekä työpajat ja lausuntokierros keskeisille sidosryhmille. Tilaajakuntien eli Tampereen, Kangasalan, Pirkkalan ja Ylöjärven valtuustojen on määrä syksyllä 2020 tehdä päätökset valittavasta, yhdestä varaukseksi otettavasta ratalinjauksesta kutakin ratahaaraa kohden.