Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Keskustaministerit tilasivat lähes 20 000 eurolla konsultointia soten uhkakuvista – Tekir nosti riskeiksi ministeriöiden riitelyn ja Jan Vapaavuoren

Silloiset keskustaministerit Anu Vehviläinen ja Annika Saarikko tilasivat sosiaali ja terveyspalveluiden (sote) ja maakuntauudistuksen tueksi kriisiviestintäpalveluita huhtikuussa 2018. Viestintäyritys Tekiriltä suorahankintana tilattu konsultointi maksoi arvonlisäveroineen noin 19 500 euroa, käy ilmi valtiovarainministeriön (VM:n) Lännen Medialle tietopyynnön kautta luovuttamista tiedoista. Ministereiden tilauksen taustalla oli sote-uudistusta koskeva kriittinen julkisuus. Keväällä 2018 pääministeri Juha Sipilän (kesk.) johtamaan hallitukseen kuuluivat keskustan lisäksi kokoomus ja sininen tulevaisuus. Sote- ja maakuntauudistusta arvosteltiin hallituspuolueiden riveistä. Esimerkiksi Helsingin kokoomustaustainen pormestari Jan Vapaavuori ennusti maaliskuussa 2018 maakuntauudistuksen kaatuvan. VM:n alivaltiosihteeri Päivi Nerg kertoo saaneensa sosiaali- ja terveysministeriön silloisen osastopäällikön Kirsi Varhilan kanssa pyynnön järjestää ensimmäinen tapaaminen Tekirin edustajien kanssa. – Aloite tuli ministeri Saarikolta ja ministeri Vehviläiseltä. He toimivat myös tilaajina, Nerg vastaa sähköpostitse. Vapaavuori ja "yllättävä liittolainen" Silloiset perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko sekä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen tapasivat Tekirin edustajat eduskunnassa hallituksen kokoushuoneessa 12. huhtikuuta 2018. Tapaamisessa olivat paikalla Tekirin Harri Saukkomaan ja Eero Rämön lisäksi Nerg, Varhila ja valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski . Nergin mukaan kokous oli parin tunnin mittainen "työpaja”. Valtioneuvoston kanslialle osoitetussa tarjouksessa Tekir lupasi laatia muun muassa listauksen soten maineriskien ajankohdasta, todennäköisyydestä sekä seurauksista. Tarjoukseen sisältyi myös issues management eli soteen liittyvien kysymysten hallinta maineriskien kartoituksineen sekä kuusi tuntia Saukkomaan pitämää konsultointia. Mukana oli myös videointia sisältävä optio mediavalmennuksesta. ”Valmennuksen tavoitteena on olla valmistautunut mahdollisiin sote-maku-uudistusta koskeviin ulkoisiin kysymyksiin sekä varautua vastaamaan kysymyksiin luontevasti ja provosoitumatta”, tarjouksessa todetaan. Tarjouksen arvolisäverollinen loppusumma oli 45 500 euroa. Nergin mukaan tilaus rajattiin tässä vaiheessa Tekirin tarjoamaan issues management-työkaluun. Tilauksen pohjalta Tekir toimitti ministeriöön 17- ja 48-sivuiset kalvosarjat. Ensimmäisessä kalvosarjassa soten riskeiksi listattiin muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön sisältä tuleva kritiikki, ministeriöiden keskinäinen riitely, epäonnistuneet sote-kokeilut kunnissa, Heikki Niemeläinen sekä Vapaavuoren ja "yllättävän liittolaisen" ulostulo. Niemeläisellä tarkoitettiin kalvoissa mitä ilmeisemmin kuntien takauskeskuksen toimitusjohtajaa Heikki Niemeläistä, joka on varoittanut soteen liittyvistä kuluriskeistä. Vapaavuori on sotea kritisoinut Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.). "Terveystietosi ovat turvassa" Viimeinen luonnokseksi merkitty kalvosarja valmistui 22. toukokuuta 2018. ”Tämä aineisto ei edusta Tekirin lopullista näkemystä”, siinä todetaan. Luonnoksessa nostettiin esiin huoli potilastietojärjestelmien, kuten Apotin turvallisuutta koskevista keskusteluista. Keskustelun potilasturvallisuuden vaarantumisesta epäiltiin kääntyvän sotea vastaan. "Keskustelu siirtyy herkästi digitaalisen maailman uhkiin, jotka voivat olla keskivertokansalaisille analogisia uhkia pelottavampia", konsulttiyhtiö arvioi. Luonnoksessa ehdotetaankin julkisuuteen annettavaksi lausuntoa, jonka mukaan "terveystietosi ovat turvassa" ja niiden luottamuksellisuus on sekä "tulee olemaan Suomessa korkealla tasolla". Saukkomaa laskutti 700 euroa tunnilta Myös keskeisten sote-toimijoiden, kuten Annika Saarikon ja Päivi Nergin luotettavuuden kyseenalaistaminen nähtiin riskiksi. "Henkilöistä voi nousta julkisuuteen luottamusta horjuttavia tietoja. Tehdään juttuja, joissa haastatellaan esimerkiksi vanhoja työ- tai opiskelukavereita. Jutut maalaavat henkilöstä negatiivisen kuvan", luonnoksessa arvioidaan. Toimenpiteeksi ehdotettiin esimerkiksi asioiden läpikäyntiä ennakkoon. Valtiovarainministeriössä Tekirin arvonlisäveroineen 19 500 euron lasku osoitettiin Nergille. Arvonlisäverollinen tuntihinta vaihteli laskussa noin 280 eurosta yli 700 euroon. Tunteja kertyi kaikkiaan 37,5. Korkeinta yli 700 euron tuntihintaa konsultoinnista laskutti Harri Saukkomaa. Hänen osuutensa laskusta oli arvonlisäveroineen noin 10 000 euroa. Lännen Median tietojen mukaan VM:n viestinnässä oli tyytymättömyyttä Tekirin työn laatuun. Tilaus kirjattiin ministeriössä poliittisen johdon kustannuspaikalle. Yleensä tilauksista jää valtionhallinnossa kirjallista dokumentaatiota, mutta tässä tapauksessa näin ei käynyt. Suorahankinnan peruste ei ole Tekir-tilauksen osalta tiedossa, vahvistaa valtiovarainministeriön talouspäällikkö Jan Holmberg . Hänen mukaansa valtionhallinnolla oli tilaushetkellä voimassa puitesopimus viestintä- ja markkinointipalveluista muun muassa viestintätoimisto Drumin ja kokoomustaustaisen Ellun Kanojen kanssa. "Konsultointia voi pitää hintavana" Nykyinen tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kertoo sähköpostitse, että hän ei tuntenut Tekirin kaltaisten palvelujen hinnoittelua tilauksen aikaan ja siksi vertailu oli hankalaa. – Totta kai jälkikäteen ajateltuna konsultointia voi pitää hintavana. Toisaalta materiaalin tuottamiseen käytetty tuntimäärä oli kohtuullisen mittava ja se näkyi myös lopputuloksessa, Saarikko kommentoi. Hän kertoo, että sote-hankkeen riskienhallintaa pohdittiin erityisesti keväällä 2018. – Vastuuministereinä koimme, että ulkopuolinen sparraus ja apu tilanteen analysointiin ja lakikokonaisuuden etenemisen tueksi oli tarpeellista, Saarikko viestittää. Hän kertoo kokeneensa Tekirin laatiman aineiston perusteelliseksi ja tarpeelliseksi. – Toki jälkikäteen voidaan arvioida sitä, että riskienhallinnan sinänsä hyödyllisestä työkalusta huolimatta maku-sote uudistus jäi viime vaalikaudella lopulta toteutumatta, Saarikko pohtii. Nykyisin eduskunnan puhemiehenä toimiva Anu Vehviläinen kertoo sähköpostitse, että Tekirin työtä hyödynnettiin kriisiviestinnän mallin laatimisessa maku-sotesta vastaavalle hallituksen reformiministeriryhmälle toukokuussa 2018. Vehviläinen sanoo, että hän ei tunne viestintätoimistojen yleistä hinnoittelua. – En pysty vastaamaan (tilauksen) dokumentteja koskeviin kysymyksiin, koska en käytännössä hoitanut suorahankintaa, hän kertoo. Tekisitkö vastaavan tilauksen nyt samalla tavoin, mikäli asia tulisi uudestaan harkittavaksi? – Pidän tärkeänä, että myös valtionhallinto voi hankkia tapauskohtaisesti osaamista alan yrityksiltä hankintalain puitteissa, Vehviläinen toteaa. Ministeriö ei luovuta sähköposteja VM:n alivaltiosihteeri Päivi Nerg kieltäytyi luovuttamasta Tekir-tilauksesta käytyä sähköpostikirjeenvaihtoa Lännen Medialle. – Kyseessä on hankkeen sisäistä ja luonteeltaan valmistelevaa sähköpostikirjeenvaihtoa, jota valtiovarainministeriö ei luovuta ulkopuolisille tahoille, Nerg perustelee. Tekir palkitsi Nergin lokakuussa 2018 luottamusta herättävästä viestinnästä. – Olen saanut yhdessä ministeri Petteri Orpon kanssa yrityksen vuosittain myöntämän viestintätekopalkinnon turvapaikka-asioiden viestinnästä. En ole ollut asiakassuhteessa Tekir oy:n kanssa työurani aikana, Nerg toteaa. Iltalehti uutisoi kesäkuussa Tekirin osallistuneen vuonna 2015 keskustan vaalikampanjaan lahjoittamalla puolueelle yhteensä 1 945 euroa. Kyseessä oli seminaariosallistuminen. Saarikon mukaan vaalikampanjan tukeminen ei ole vaikuttanut Tekiriltä tehtyihin tilauksiin. Samaa sanoo Vehviläinen. – Ei (vaalituki) vaikuttanut. En ole varma, olinko tuolloin (tilaushetkellä) tietoinen siitä, että Tekir olisi antanut vaalirahoitusta Keskustalle, hän toteaa. "Emme voi kommentoida" Viestintätoimisto Tekirin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Harri Saukkomaa ei halunnut itse vastata konsultointia koskeviin kysymyksiin. Tekirin toimitusjohtajan sijainen, johtaja Riikka Kouhi ei vastaa suoraan keskustan kampanjatukea ja tilausta koskevaan kysymykseen. – Tilauspäätökseen vaikuttaneiden tekijöiden osalta pyydämme kohdentamaan kysymyksen tilaajalle. Tekir on osallistunut usean puolueen vaaliseminaareihin vuoteen 2015 saakka. Sen jälkeen yhtiö ei ole osallistunut minkäänlaiseen vaalirahoitukseen, Kouhi vastaa sähköpostitse. Miksi lopullisesta työstä on toimitettu ministeriöön vain "luonnos"-versio? Millä tavoin haluaisitte kommentoida työn sisältöä? – Emme voi kommentoida yksittäisen asiakkaan asiaa, mutta issues management -työskentelystä voimme kertoa, että se on prosessi, jossa yhdessä asiakkaan kanssa kartoitetaan keskeisimmät maineriskit, arvioidaan niiden vaikutusta ja suunnitellaan keinoja riskien hallitsemiseen, Kouhi kertoo. Mitä vastaatte (VM:n viestinnästä nousseeseen) väitteeseen, jonka mukaan Tekirin toimittama lopputuote (kalvosarja) olisi ollut laadultaan osittain heikkoa työtä? – Emme voi kommentoida yksittäisen asiakkaan asiaa, mutta Tekirillä on prosessi korkean laadun varmistamiseksi ja mahdollisten laatupuutteiden havaitsemiseksi. Suhtaudumme työhömme vakavasti ja edellytämme kaikessa tekemisessämme itseltämme korkeaa laatua, Kouhi vakuuttaa.