Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Valvira: Invalidi­liiton omistaman Validian asumis­palveluissa havaittu puutteita – Ilmoituksia tehty myös kolmesta Tampereen toimintayksiköstä

Riittämätöntä henkilöstöä, puutteita lääkehoidossa, puutteita työtehtävien organisointia ja virkistystoiminnan laiminlyöntiä. Terveydenhuollon valvontaviranomainen Valvira on havainnut Invalidiliiton omistamassa Validia Asumisen toiminnassa puutteita. Valviraan on tullut vuosien 2017–2020 aikana useita yhteydenottoja ja epäkohtailmoituksia Validia vammaisten asumispalveluiden toimintayksiköiden toiminnasta. Epäkohtailmoitukset ovat koskeneet Validian 15 yksikköä: Insinöörinkadun, Ritakadun ja Hervannan yksiköitä Tampereella, Poltinahon yksikköä Hämeenlinnassa, Porslahden, Jätkäsaaren ja Kalasataman yksiköitä Helsingissä, Hippoksentien yksikköä Turussa sekä Kouvolan, Mikkelin, Joensuun, Iisalmen, Seinäjoen, Vaasan ja Porin Validian yksiköitä. Joistakin yksiköistä on tullut yksittäisiä ilmoituksia useampana vuonna tai useampia ilmoituksia samaisena vuonna Ilmoitusten mukaan Validian yksiköissä on tai on ollut asiakkaiden palvelujen tarpeeseen nähden liian vähän hoiva- ja hoitohenkilöstöä, henkilöstön rakenne ei vastaa tai ei ole vastannut asiakkaiden palvelujen tarvetta. Hoiva- ja hoitohenkilöstön työtehtäviin on myös sisällytetty avustavia työtehtäviä ilman, että tätä on huomioitu välittömään hoito- ja hoivatyöhön laskettavassa henkilöstömitoituksessa, työvuorosuunnittelussa on tai on ollut puutteita, toimitilat ovat tai ovat olleet toimimattomia ja lääkehoidossa, perushoidossa- ja hoivassa sekä asiakaskirjauksissa. Ilmoitusten johdosta Valvira aloitti yhdessä aluehallintavirastojen kanssa koko Validia Asumisen kattavan tarkastusoperaation, jossa Valviran johdolla Validia Asumiseen tehtiin useita ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä. Tarkastuskäynnit on tehnyt joko kaupunki, aluehallintovirasto tai Valvira. Koska ilmoituksia epäkohdista tuli eri puolilta Suomea, selvitystä on johtanut Valvira. Tarkastuskäyntien pohjalta laaditussa raportissa Valvira havaitsi useita puutteita. Esimerkiksi Turun yksikköön tehdyssä tarkastuksessa Valviran toiselta vastuuhenkilöltä saaman tiedon mukaan asiakkaat olivat osittain traumatisoituneet henkilöstövajeesta, ja osan asiakkaiden käyttäytyminen henkilökuntaan kohtaan oli jopa väkivaltaista tai asiatonta. Samassa yksikössä myös esimerkiksi asiakkaan lääkkeet jäivät antamatta ja aina vuorossa ei ole ollut lääkeluvallista työntekijää. Valvira on antanut Validialle yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain nojalla määräyksen poistaa toiminnassa havaitut puutteet ja epäkohdat. Validian tulee korjata epäkohdat ja puutteet tammikuun 2021 loppuun mennessä ja tehdä niistä yksityiskohtainen selvitys Valviralle 31. maaliskuuta 2021 mennessä. Validia on Valviran saamien selvitysten mukaan jo ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin muun muassa omavalvonnan kehittämiseksi sekä lääkitysturvallisuuden saattamiseksi asiakas- ja potilasturvalliseksi. – Ottaen huomioon puutteiden vakavuuden ja laajuuden, korjaavien toimenpiteiden riittävyyttä ja niiden vaikutusten pysyvyyttä ei kuitenkaan voida vielä luotettavasti arvioida, Valviran tiedotteessa kerrotaan. Validian mukaan suurin syy ilmenneisiin ongelmiin on henkilöstöpula. Erityisesti sijaisten saaminen on todella haastavaa. Validian hallituksen puheenjohtajan Kirsi-Marja Uran mukaan Validia on jo korjannut osan epäkohdista. – Olemme erittäin pahoillamme näistä ilmenneistä ongelmista. Teemme Validiassa paljon töitä henkilöstötilanteen parantamiseksi, Ura sanoo tiedotteessa. Päivitys 8.10.2020 kello 7.17: Lisätty Validian hallituksen puheenjohtajan kommentti.