Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Näistä syistä valmiuslaki on hallituksen mukaan välttämätön – Muistio: Ihmishenget ja yhteiskunnan välttämättömät toiminnot ovat vaarassa

Valtioneuvosto julkaisi tiistaina päätösaineistonsa maanantaisesta istunnostaan, jossa se totesi, että maassa vallitsevat poikkeusolot ja päätti ottaa käyttöön valmiuslain pykäliä. Päätösmuistiossa perustellaan, miksi hallituksen mielestä valmiuslain käyttäminen on välttämätöntä. Hallitus on siis kertonut, että se tarvitsee valmiuslain säädöksiä. Valmiuslakia ei ole vielä otettu käyttöön. Seuraavaksi eduskunnan perustuslakivaliokunta käy läpi hallituksen perustelujen peruslain mukaisuuden. Valiokunta kuulee asiassa asiantuntijoina useita professoreja. Asialla on kiire, sillä hallitus päätyi ottamaan lain käyttöön kiireellisellä menettelyllä. Ratkaisua voi jo nyt sano ainutlaatuiseksi, ja sitä tullaan varmasti arvioimaan kriittisesti. Poliittisesti hallituksella kuitenkin on jo ennakkoon varmistettu eduskunnan tuki jonkinasteiselle valmiuslain käyttöönotolle. Valmiuslain voimaan tulemista voi siis pitää lähes varmana. Hallitus: Kaksi perustetta täyttyvät Hallituksen mukaan koronaviruspandemia täyttää valmiuslaissa mainitut kaksi perustetta poikkeustilalle. Perussyy on hallituksen mukaan lain kolmannessa pykälässä mainittu kohta viisi eli vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Tartuntatauti on siis tilanteen alkusyy. Hallituksen mukaan valmiuslain käyttöön oikeutta myös saman pykälän kohta kaksi eli se, että mainittu väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat. Muistiossa todetaan, että valtakunnallisetkin toimet olisivat mahdollisia voimassa olevan lainsäädännön perusteella, jos esimerkiksi kaikki aluehallintovirastot tekisivät samanlaisen päätöksen koko maassa. Tällä hallitus viittaa esimerkiksi yli 500 hengen tilaisuuksien kieltämiseen, jonka eilen kerrottiin muuttuvan yli 10 hengen kokoontumiskielloksi. Linjaukset toteutetaan aluehallintovirastojen päätöksellä tartuntatautilain suomin valtuuksin. Tämä toimintatapa ei hallituksen mukaan ole riittävä. Normaalilait eivät riitä Muistion mukaan ”tartuntatautilain ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaiset toimivaltuudet eivät riitä tilanteen hallitsemiseksi siten, että voitaisiin riittävästi suojata sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten toimintaa tai päättää valtakunnallisista toimenpiteistä”. Lisäksi muistiossa huomautetaan, että valmiuslakia tarvitaan opetustoiminnan keskeyttämiseksi. Hallitus tarkoittanee tässäkin nimenomaan valtakunnallisen linjauksen tekemistä. Koronaviruksesta voinee objektiivisesti sanoa, että se on ”erityisen laajalle levinnyt”. Muistiossa arvioidaan, että korona on muista maista saatujen tartunta- ja kuolleisuuslukujen perusteella myös rinnastettavissa ”erityisen vakavaan suuronnettomuuteen”. Välttämättömyysperiaate Valmiuslain käyttämisen on lain mukaan oltava välttämätöntä väestön suojaamiseksi. Hallituksen mukaan välttämättömyysvaatimus täyttää, sillä ”koronaviruksen aiheuttama sairaanhoidon tarve voi osoittautua erittäin suureksi ja sairaanhoitohenkilökuntaa vaikeasti kuormittavaksi”. Valmiuslain keinoin halutaan osaltaan hidastaa taudin etenemistä niin, että pienempi osa sairastuisi samaan aikaan. Tämä on hallituksen mukaan välttämätöntä, jotta hoitoa voitaisiin tarjota kaikille sitä tarvitseville. Strategiana on hallituksen mukaan voittaa aikaa sairastuvuutta vähentämällä. Samalla pyritään lisäämään sairaanhoitojärjestelmän kapasiteettia. Näiden tavoitteiden vuoksi hallitus pitää oikeutettuna sitä, että valmiuslain keinoin puututaan ihmisten perusoikeuksiin. Hallitus katsoo myös väestön toimeentuloon liittyvän kohdan kaksi toteutuvan. Hallituksen mukaan ”väestön toimeentulon ja talouselämän toiminnan perusteiden turvaamiseksi saattaa syntyä tarve poikkeuksellisiin toimiin, joilla turvataan muun muassa välttämättömyyshyödykkeiden tuotanto ja saatavuus.” Muistio toteaa yhteenvetona, että koronavirus aiheuttaa erityisen vakavan uhan väestön toimeentulolle ja maan talouselämän perusteille. Hallituksen mukaan ”yhteiskunnan toiminnalle välttämättömät toiminnot ovat olennaisesti vaarantumassa.” Oli päätös mikä tahansa, sitä tullaan arvioimaan kriittisesti. Tärkeintä on saada aikaiseksi tehokkaita päätöksiä pandemian torjumiseksi. Samaan aikaan on syytä pitää huolta menetelmien lainmukaisuudesta. Pientä haparointia lienee luvassa. Sen suomimisen aika tulee, kun akuutti kriisi on hallinnassa.