Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Valtatie 3:n oikaisun ja kakkoskehän suunnittelu Lempäälässä ja Pirkkalassa jatkuu – video näyttää, mikä muuttuisi

Pirkanmaan ely-keskus on käynnistänyt suunnitteluhankkeen valtatie 3:n ja Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän parantamisesta. Tarkoituksena on kehittää Tampereen kaupunkiseudun keskeisiä liikenneyhteyksiä sekä parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta. Hankkeen vaihtoehtoja on tarkennettu syyskuussa 2020. Suunnittelu sisältää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (yva-menettely) sekä liikennejärjestelmää ja maanteitä koskevan lain mukaisen yleissuunnitelman laatimisen. Tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2021 aikana. Katso videolta suunniteltu reitti: Lue myös: Helsingin moottoritie oikaistaan Lempäälästä suoraan Pirkkalaan – Uusi kehätie tuo suoran reitin Hervannasta lentokentälle Tällä hetkellä valtatie 3:n ongelmana Tampereen kaupunkiseudulla on liikenteen välityskyvyn riittämättömyys. Liikenteessä on sujuvuusongelmia aamu- ja iltaruuhkan aikaan sekä viikonloppuisin. Sääksjärven ja Tampereen eritasoliittymien kohdalla on myös liikenneturvallisuuspuutteita. Liikenne tulee tulevaisuudessa lisääntymään lähialueen muuta liikenneverkkoa nopeammin Tampereen seudun hyvin vahvasti kasvavan maankäytön vuoksi. Yhteyden parantaminen sisältyy maakunnan ja kaupunkiseudun tavoitteisiin. Mobiilikäyttäjä: klikkaa alla olevaa kuvaa, niin pääset vierittämään sitä sivusuunnassa. Asukkaat pääsevät mukaan vaikuttamaan Yva-menettelyssä arvioidaan hankkeen vaihtoehtoja lainsäädännön tarkoittamalla tavalla. Siihen liittyy keskeisesti myös kansalaisten osallistuminen ja tiedonsaanti. YVA-menettelyn ensimmäisenä vaiheena laaditaan arviointi- eli yva-ohjelma ja sen jälkeen yva-selostus, joka asetetaan nähtäville näillä näkymin alkuvuodesta 2021. Yva-menettelyn pohjalta tutkituista vaihtoehdoista valitaan jatkosuunnitteluun yksi ratkaisu. Tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu vuonna 2021, jonka jälkeen se lähtee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen hyväksymiskäsittelyyn. Hankkeet sisältyvät maakuntakaavaan 2040 Valtatie 3:n ja 2-kehän uudet suunniteltavat osuudet sijoittuvat Lempäälän ja Pirkkalan kuntien alueelle. Nykyisen valtatien osuuksia sijoittuu Tampereen kaupungin alueelle. Tutkittavien vaihtoehtojen lähtökohtana on Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jossa on esitetty varaukset valtatie 3:n ja 2-kehän uusille linjauksille. Tarkasteltavat vaihtoehdot ovat vaihtoehto 0+ sekä hankevaihtoehdot 1 ja 2. Vaihtoehto 0+ sisältää vähäisiä parantamistoimenpiteitä nykyiseen valtatiehen. Tutkittavia vaihtoehtoja on tarkennettu vuoden 2020 aikana yva-ohjelman nähtävilläolon jälkeen. Eniten vaihtoehdoista ovat muuttuneet 2-kehän linjaukset, joille on etsitty parempaa sijaintia lentoaseman ja maankäytön tarpeet sekä luontoarvot huomioiden. Muiden hankevaihtoehtojen yksityiskohtia on tarkennettu Kuljussa ja Pirkkalassa.