Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Tähtijutut Moro Näköislehti Mielipiteet

Nokialla esitetään 50 000 euron määrärahaa Upofloorin tiloja koskeviin selvityksiin

Upofloorin tuotanto- ja toimistokäytössä olleet 13 000 neliön tilat siirtyvät Nokian kaupungin vastuulle kesäkuussa 2020 yhtiön irtisanottua kohdetta koskevan vuokrasopimuksen. Nokian kaupungin on valmistauduttava siirtymässä olevien rakennusten vastaanottamiseen sekä niiden hyödyntämiseen, joten kaupunginjohtaja Eero Väätäinen esittää maanantaina 26. elokuuta kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että tarvittavien selvitysten tekemiseen anottaisiin kaupunginvaltuustolta 50 000 euron määräraha. Toisessa vaiheessa on Väätäisen mukaan otettava tarkasteltavaksi koko Tehdassaaren kehittäminen ja sen nykyistä voimakkaampi liittäminen osaksi muuta kaupunkirakennetta ja -toimintoja. Asiantuntijaselvitykset käyntiin syksyllä Syksyn aikana käynnistetään tarvittavat asiantuntijaselvitykset eli kiinteistö-, yhtiö- ja sopimusoikeudelliset selvitykset, rakennusmassaan liittyvät selvitykset, arvonmääritys, laskelmat rakennusten ylläpitokustannuksista, rakennusten kuntotutkimukset sekä tutkitaan kaavalliset mahdollisuudet, rajoitteet ja velvoitteet. Alkuvaiheessa tutkittaviin asioihin kuuluvat myös tilojen jakamisen mahdollisuudet ja käytettävyys eri tarkoituksiin sekä niihin liittyvät riskit. Kiinteistöissä on tehtävä maaperän pilaantuneisuutta koskevat selvitykset ja haitta-ainekartoitukset. Patorakenteet on korjattava. Nokian on hankittava myös ”vertaistietoa” jo toteutetuista vastaavista kohteista, lähestyttävä potentiaalisia kohderyhmiä ja laadittava markkinointisuunnitelma 2020 kokoon kumppani- tai kehittäjäkonsortio Vuoden 2020 aikana on koottava kumppani- tai kehittäjäkonsortio Tehdassaaren koko- naisvaltaiseksi kehittämiseksi. Tavoitteena on, että ensimmäisiä kokonaisuuteen liittyviä tietoja saataisiin jo talousarvion 2020 valmisteluun mennessä. Mahdollisuuksia ja uhkia olemassa Upofloorin tilojen siirtymisessä kaupungille on olemassa sekä mahdollisuuksia että uhkia. Kaupunki saa käyttöönsä vuokrattavaa tai myytävää teollisuus- ja yritystilaa vuoden kuluttua, alueelle voi syntyä uusia työpaikkoja, Tehdassaari voi aktivoitua muutenkin ja kaupungin vetovoima ja kiinnostavuus vahvistua. Yhtenä kehittämisen esimerkkinä on käytetty Raaseporissa sijaitsevaa Fiskarsin rautaruukkialuetta. Vuokrasopimuksen päättymisen myötä kaupungille tulee omistukseen vanhaa kiinteistömassaa, mitä ei ainakaan pääosin tarvita omaan ydintoimintaan. Epäselvää on, kattavatko vuokratuotot ylläpito- ja pääomakustannukset, jos rakennusmassa on kaupungin omistuksessa. Kaupunki joutuu investoimaan infraan Tehdassaaren nostaminen merkittäväksi osaksi Nokian kaupungin yhdyskuntarakennetta ja saavutettavuutta edellyttää merkittäviä investointeja infrastruktuuriin eli katuyhteyksiin, sillan kunnostamiseen tai uuden rakentamiseen Nokianvirran yli sekä rannassa kulkevaan kevyen liikenteen yhteyteen. Esityksen mukaan kokonaiskehittämistä on pakko jaksottaa pitkälle ajalle. Nokia omistaa Tehdassaaren maapohjasta noin puolet, ja vajaan vuoden kuluttua sille on siirtymässä Tehdassaaresta vanhaa rakennuskantaa 13 060 neliötä. Tehdassaari ja Nokianvirran rantavyöhyke ovat kaupungin teollisen perinteen keskiössä, sillä teollistumisen voidaan sanoa alkaneen Tehdassaaren vaiheilta, kun Knut Fredrik Idestam perusti Emäkosken pohjoisrannalle puuhiomon 1868. Paperin valmistus alkoi 1880. Tehtaan alue muodostui saareksi, kun voimatuotantoa tehostettiin, ja vuosina 1911–1913 rakennettiin kanava, jolla vesi ohjattiin voimalaitokseen. Sähkötuotannon ansiosta Suomen Gummitehdas Oy siirtyi Nokialle. Tehdassaaressa sijaitsevat Nokian vanhimmat teollisuusrakennukset. Sähkösilta on vanhin Nokianvirran ylittävistä silloista, ja on valmistunut 1923. Sillalle on sen omistaja saanut purkuluvan. Tätä terässiltaa edelsi kaksikin puusiltaa. Nokianvirran rannat ovat teollisuudelta vapauduttuaan jääneet valtaosin joutomaaksi. Nokianvirran varren teollisuusympäristö on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.