Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Tampereen ylin johto saattoi toimia hyvän hallintotavan vastaisesti Aleksovskin nimityksessä – nyt aiotaan vaatia yksilöityjä selvityksiä

Tampereen kaupungin ylimmältä johdolta eli kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimivalta pormestari Lauri Lylyltä (sd.), konsernijaoston puheenjohtajalta Kalervo Kummolalta (kok.) ja konsernijohtaja Juha Yli-Rajalalta aiotaan vaatia yksilöidyt selvitykset toimista tilanteessa, jossa konsernijaosto esitti Atanas Aleksovskia (sd.) Finnparkin hallituksen puheenjohtajaksi. On mahdollista, että he ovat toimineet vastoin hyvää hallintotapaa. Nyt selvitetään, toimiko johto mahdollisesti virkavelvollisuuksiensa vastaisesti. Asia on kaupunginhallituksen listalla maanantaina. Tällöin päätetään mahdollisten yksilöityjen selvitysten pyytämisestä. Selvitysten pyytäminen perustuu tarkastustoimikunnan esitykseen. Lyly, Kummola ja Yli-Rajala ovat elokuussa antaneet asiasta yhteisen selvityksen. Asiassa on kyse siitä, miten kaupungin johtohenkilöt toimivat tilanteessa, jossa poliisi oli aloittanut Kotilinnasäätiön tontinsiirtoasiassa esitutkinnan, ja jossa Aleksovskia oli kuultu rikoksesta epäiltynä. Kaupunginhallituksen listalla todetaan, että pormestarilla on kaupunginhallituksen puheenjohtajana erityinen valvontarooli ja hänen olisi tullut reagoida hallintolain mukaisesti konsernijaoston Hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohjeen vastaiseen toimintaan viivytyksettä. Niin ikään todetaan, että konsernijaoston puheenjohtaja ei ole 13.4.2018 jälkeen tuonut hallintolain edellyttämällä tavalla konsernijaoston tietoon päätöksen perusteena olleiden tietojen virheellisyyttä eikä edellyttänyt asian uutta käsittelyä viivytyksettä. Esityksen mukaan kaupunginhallituksen tulee arvioida konsernijaoston puheenjohtajan, pormestarin ja konsernijohtajan toimia siitä näkökulmasta, ovatko he toimineet virkavelvollisuuksiensa vastaisesti toimiessaan vastoin hyvää hallintoa ja kaupunginhallituksen hyväksymää Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjetta. Saatuaan riittävät selvitykset kaupunginhallitus arvioi asiaa ja päättää jatkotoimista. Valtuuston tehtävänä on tarvittaessa arvioida luottamushenkilön nauttimaa luottamusta tilapäisen valiokunnan avulla. Kaupunginhallitus harkitsee työnantajan edustajana mahdolliset kurinpidolliset toimet konsernijohtajan osalta. Työnantaja voi antaa virkasuhteeseen liittyvistä rikkomuksista viranhaltijalle huomautuksen tai varoituksen. Lyly ja Kummola kommentoivat asiaa torstaina tiedotteessa. Heidän mukaansa on olennaista, että Aleksovski on kaupungin toimenpitein eronnut Finnparkista, kaupunginhallituksesta ja konsernijaostosta. – On hyvä, että asia selvitetään vielä kaupungin ohjeiden ja sisäisen toiminnan näkökulmista ja pitkään jatkunut prosessi saadaan myös tältä osin käsiteltyä loppuun. Olemme ryhtyneet tarvittaviin toimiin, kun Atanas Aleksovskia koskeviin tietoihin oli saatu täysi varmuus niiden tultua julkisuuteen syksyllä 2018, Lyly sanoo. Kummolan mukaan kysymys on nyt kaupungin oman ohjeen tulkinnasta. – Olemme toimineet kulloinkin käytettävissä olleiden tietojen perusteella ja pyytäneet lisäselvityksiä, Kummola sanoo. Konsernijohtaja Yli-Rajala vastasi Aamulehdelle tekstiviestitse, ettei hän kommentoi tässä vaiheessa asiaa. Tästä on kyse Poliisin esitutkintapöytäkirjasta ja Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen raportista kävi viime keväänä ilmi, että Tampereen kaupungin johtavat poliitikot ja viranhaltijat tiesivät demarivaikuttaja Atanas Aleksovskin olleen rikoksesta epäiltynä Kotilinnasäätiön tontinsiirtokiistassa, mutta eivät silti puuttuneet hänen valintaansa Finnparkin hallituksen puheenjohtajaksi. Mainittujen dokumenttien perusteella rikosepäilystä tiesivät jo vuoden 2018 keväällä pormestari Lauri Lyly, konsernijaoston puheenjohtaja Kummola, konsernijohtaja Yli-Rajala ja kaupunginlakimies Jouko Aarnio . Tampereen kaupungin hyvää johtamis- ja hallintotapaa koskevassa konsernimääräyksessä sanotaan, ettei tutkinnan kohteena olevaa saa valita kaupungin toimielimiin, eikä kaupunki esitä hänen valitsemistaan edustajakseen yhteisöihin, joihin nimetään kaupungin edustaja. Aleksovski kuitenkin valittiin Finnparkin hallituksen puheenjohtajaksi konsernijaoston kokouksessa 10. huhtikuuta 2018. Kaupungin johto sai varmistuksen Aleksovskin rikosepäilystä muutamaa päivää myöhemmin 13. huhtikuuta tapauksen tutkinnanjohtajalta. Siitä huolimatta esitystä Aleksovskin valinnasta ei muutettu. Nimitys vahvistettiin Finnparkin yhtiökokouksessa 23. toukokuuta. Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi Aleksovskin tammikuussa 2019 seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen luottamusaseman väärinkäytöstä. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Aleksovski on saanut valitusluvan Turun hovioikeuteen, jossa asian käsittely on tammikuussa 2020. Lue tausta: Tampereen kaupungin johto tiesi Aleksovskin rikosepäilystä, mutta katsoi sitä läpi sormien Finnparkin puheenjohtajavalinnassa – Lauri Lyly: ”Luotimme meille kerrottuihin tietoihin” 22.1.2018: Poliisi tiedottaa aloittaneensa esitutkinnan Kotilinnasäätiön tontinsiirtokiistasta. Vanhusten asumispalveluja tarjoava Tampereen kaupungin tytäryhteisö vuokrasi Muotialantiellä sijaitsevan tontin kaupungilta ja luovutti sen sopimusehtojen vastaisesti eteenpäin rakentamattomana ilman kaupungin suostumusta. Kotilinnasäätiön toiminnanjohtajaa Atanas Aleksovskia kuullaan epäiltynä muun muassa luottamusaseman väärinkäytöstä. 5.4.2018: Aleksovskia kaavaillaan Finnparkin hallituksen puheenjohtajaksi. Tampereen kaupunginlakimies Jouko Aarnio ja konsernijohtaja Juha Yli-Rajala tiedustelevat tontinsiirtokiistan tutkinnanjohtajalta Kirsi Silomäeltä, onko Aleksovski kuultavana rikoksesta epäiltynä ja onko mahdollinen tutkinta vireillä. Asiaa kysytään myös Aleksovskilta itseltään sähköpostilla. 10.4.2018: Aleksovski vastaa sähköpostilla Yli-Rajalalle ja Aarniolle kyselyyn siitä, onko hän rikostutkinnan kohteena. Viesti luetaan kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksessa, jossa jaosto hyväksyi Yli-Rajalan päätösesityksen Aleksovskin nimittämisestä Finnparkin hallituksen puheenjohtajaksi. ”En ole ilmoittanut julkisuudessa enkä lehdistössä, että olen rikoksesta epäiltynä. Eivätkä viranomaiset ole myöskään ilmoittaneet, että olen rikoksesta epäiltynä. En ole myöskään itse lukenut missään minun nimeni alta, että olisi joku rikosepäilynimike olemassa. Minua vastaan ei ole nostettu myöskään syytettä enkä ole saanut mitään rangaistusta.” 13.4.2018: Tutkinnanjohtaja vastaa kaupunginlakimies Jouko Aarniolle, että Aleksovskin antama tieto on virheellinen ja että Aleksovskia on kuultu rikoksesta epäiltynä muun muassa luottamusaseman väärinkäytöstä. Aleksovskille itselleen on myös kerrottu kuulusteluissa, että häntä epäillään rikoksesta. 3.5.2018: Konsernijaoston kokouksessa kaupungin johdolla on tieto, että Aleksovski on rikostutkinnan kohteena. Siitä huolimatta konsernijaostolle ei esitellä Finnparkin hallituksen jäsenten nimittämistä uudelleen. 23.5.2018: Aleksovskin nimitys Finnparkin hallituksen puheenjohtajaksi vahvistetaan yhtiökokouksessa. 29.5.2018: Konsernijaoston kokoustauolla Aleksovskilta kysytään, miksi hänen ja poliisin antamat tiedot poikkeavat toisistaan. Paikalla ovat Lyly, Kummola, Yli-Rajala ja Aarnio. Aleksovskille kerrotaan, ettei häntä voida valita hallitukseen ennen kuin poliisissa vireillä oleva asia on selvinnyt. Aleksovski arvelee, että prosessi on hänen osaltaan todennäköisesti ohi jo seuraavaan konsernijaoston kokoukseen mennessä. Hän kertoo olevansa valmis jättäytymään pois Finnparkin hallituksesta, jos syyte nostetaan. 6.8.2018: Kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen Aleksovski kertoo eri tilanteissa Lylylle, Kummolalle, Yli-Rajalalle ja Aarniolle saaneensa kesän aikana tutkinnanjohtajan päätöksen, joka keskeyttää rikostutkinnan. Aleksovskin mukaan hän kertoi kaupungin johdolle, ettei asiaa enää tutkita virkavelvollisuuden rikkomisen osalta. 17.9.2018: Poliisi ilmoittaa saaneensa valmiiksi Kotilinnasäätiön tontinsiirtokiistaa koskevan esitutkinnan, ja asia siirtyy syyteharkintaan. Poliisi kertoo, että asiaa on esitutkinnassa tutkittu epäiltynä luottamusaseman väärinkäyttönä, ja että epäiltynä on kuultu Kotilinnasäätiön vastuuhenkilöitä. 29.10.2018: Kihlakunnansyyttäjä Lassi Saarenmaa nostaa Aleksovskia vastaan syytteen luottamusaseman väärinkäytöstä Kotilinnasäätiön tontinsiirtokiistassa. 20.11.2018: Aleksovski jättää tehtävänsä Finnparkin hallituksen puheenjohtajana. Hän vetäytyy marraskuussa myös kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston luottamustehtävistä sekä sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtajan tehtävästä. 21.12.2018: Aleksovski antaa kaupunginhallitukselle oman kirjallisen selvityksensä tapahtumista. Selvityksen mukaan hän ei ole voinut puhua tapahtumista ennen kuin Kotilinnasäätiön tontinsiirtokiistaa alettiin joulukuussa käsitellä Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Aleksovskin selvityksen mukaan 10. huhtikuuta lähetetyssä sähköpostissa hän vastaa nimenomaan siihen kysymykseen, ettei ole julkisuudessa ilmoittanut olevansa rikoksesta epäiltynä. 9.1.2019: Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tuomionsa Kotilinnasäätiön tontinsiirtokiistassa. Aleksovski tuomitaan seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen luottamusaseman väärinkäytöstä. Tuomio ei ole lainvoimainen, sillä siitä on valitettu hovioikeuteen. Turun hovioikeudessa asiaa käsitellään tammikuussa 2020. 14.-15.1.2019: Kaupunginhallitus käsittelee asiaa salaisissa kokouksissaan ja päättää pyytää poliisin tutkimaan, onko Aleksovski luottamushenkilönä syyllistynyt virkarikokseen tai muuten menetellyt velvollisuuksiensa vastaisesti antaessaan väärää tietoa rikosepäilystään Finnparkin puheenjohtajavalinnassa. 6.2.2019: Sisä-Suomen poliisin rikosylikomisario Juha Siljamäki kertoo, että poliisi on käynnistänyt esitutkinnan Finnparkin hallituksen puheenjohtajan valinnasta. Aleksovskia epäillään petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. 8.3.2019: Finnparkin hallituksen nimittämisprosessi on Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen kohteena. Maaliskuulle päivätyssä tarkastusraportissa todetaan, ettei hallinnon rakenteiden ja asian käsittelyn sisäinen valvonta ole ollut hyväksyttävällä tasolla, ja että käsittelyn puolueettomuuden ja objektiivisuuden voidaan perustellusti arvioida vaarantuneen. Lisäksi todetaan, että Aleksovskin moninaiset roolit Tampereen kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston sekä tarkastustoimikunnan jäsenenä ja kaupunkikonserniin kuuluvan Kotilinnasäätiön toiminnanjohtajana ovat olleet omiaan johtamaan vallan keskittymiseen ja intressiristiriitojen syntymiseen. 25.4.2019: Kihlakunnansyyttäjä Saarenmaa ilmoittaa tehneensä syyttämättäjättämispäätöksen Aleksovskin valinnasta Finnparkin hallituksen puheenjohtajaksi. Aleksovskin toiminta asiassa ei täyttänyt virkavelvollisuuden rikkomisen tai petoksen tunnusmerkkejä. 26.6.2019: Puheenjohtajavalinnasta tehtiin selvityspyyntö poliisille myös kaupungin viranhaltijoiden eli Yli-Rajalan, Aarnion sekä liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaisen osalta. Kesäkuun lopulla Sisä-Suomen poliisilaitos totesi, ettei suorita esitutkintaa siitä, olivatko he tietoisia Aleksovskiin kohdistuneesta rikosepäilystä eikä asiassa ole syytä epäillä rikosta. 26.8. ja 16.9.2019: Kaupunginhallitus ja -valtuusto käsittelevät Aleksovskin mahdollista pidättämistä valtuutetun luottamustoimesta tonttikiistan hovioikeuskäsittelyn ajaksi. Asiasta äänestetään molemmissa luottamuselimissä. Enemmistö asettuu sille kannalle, että asian käsittelyn ollessa kesken Aleksovski saa jatkaa valtuutettuna.