Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Tähtijutut Moro Näköislehti Mielipiteet

Kehotti surevaa leskeä naimaan ”käskyjä tottelevan, kiltin ja tyhmän puudelimiehen” – Akaan seurakuntaa johtavan Ali Kulhian käytöstä selvitetty useasti: ”Minut yritetään savustaa virastani

Huonoa työilmapiiriä koskevat laineet eivät ota laantuakseen Akaan seurakunnassa. Vajaan 17 000 asukkaan Akaan seurakunnan työyhteisössä on ollut ongelmia vuosikausia. Tulehtunut työilmapiiri ja epäasiallinen käytös ovat poikineet viimeisten vuosien aikana useita kanteluita ja selvityspyyntöjä Tampereen hiippakunnan tuomiokapituliin. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) työsuojeluosaston viime vuonna tekemän tarkastuksen jälkeen työterveysyhtiö Pihlajalinna esitti selvityksessään kahden johtavan työntekijän eli seurakunnan johtaja (kirkkoherra) Ali Kulhian ja talouspäällikkö Arja Tarelan laittamista tehtäväkiertoon ongelmien ratkaisemiseksi. Kulhia ja Tarela ovat 32 henkilön työyhteisön ainoat johtavat työntekijät, eikä heidän tehtäväkiertoaan ole toteutettu. Seurakunnassa ollaan kuitenkin käynnistämässä muun muassa työhyvinvointikoulutusta ilmapiirin parantamiseksi. Seurakunnan on toimitettava aville 17. helmikuuta mennessä selvitys, mihin toimiin tilanteen korjaamiseksi on ryhdytty. Vitsaili pierutyynyistä Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on joutunut käsittelemään Ali Kulhian epäasiallista käytöstä alaisiaan tai asiakkaita kohtaan kahdessa kantelussa ja kahdessa selvityspyynnössä viimeisen kahden vuoden sisällä. Kun Kulhia toimi Viialan kappalaisena, hän sai tuomiokapitulilta vuonna 2011 kirjallisen varoituksen käyttäytyessään surukotikäynnillä virka-asemaansa sopimattomalla tavalla. Kulhia valitti kurinpitomenettelystä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, jonka mukaan ”kirjallinen varoitus ei ollut kohtuuttoman ankara seuraamus”. Kappalainen oli Hämeenlinnan hallinto-oikeuden helmikuussa 2012 tekemän päätöksen mukaan ”laskenut herkässä tilanteessa sopimatonta leikkiä tuoliin laitetuista pierutyynyistä, vitsaillut ja väännellyt vainajan nimeä ja kehottanut naimaan käskyjä tottelevan kiltin ja tyhmän puudelimiehen”. Varoituksen jälkeen johtajapapiksi Tapahtuneen jälkeen omaiset halusivat toisen papin suorittamaan asianmukaisen vainajan siunaamisen. Kulhia myönsi tuomiokapitulin suullisessa kuulemisessa ”vähäisiltä osin epäonnistuneensa toimituskeskustelussa ja tilannetajunsa pettäneen”. Kurinpitomenettelystä huolimatta tuomiokapituli asetti Kulhian kolme vuotta myöhemmin Akaan seurakunnan johtajapapin virkaan. Ankara nuhtelu Maaliskuussa 2019 kapituli käsitteli Kulhiasta tehtyä kantelua, jossa kantelija koki tulleensa puolisonsa kanssa johtajapapin hyökkäyksen kohteeksi kirkkoherranvirastossa, kun he olivat jättämässä läheisen vainajan viimeistä tahdonilmausta hautauksesta. Tuomiokapituliin tehdyn kantelun mukaan Kulhia oli muun muassa loukannut vainajan läheisiä paheksumalla tämän itsemurhaa. Tuomiokapituli nuhteli päätöksessään Kulhiaa ankarasti asiattomasta kielenkäytöstä sekä harkitsemattomista ja loukkaavista puheista, ja kehotti pyytämään asianomaisilta anteeksi. Muissa kolmessa kantelussa ja selvityspyynnössä ei tuomiokapitulin mukaan ollut aihetta enempiin toimenpiteisiin, mutta kapituli ohjasi kuitenkin Kulhian työskentelyä. – Tuomiokapituli kiinnittää Kulhian huomiota muistiossa mainittuun taipumukseen esittää asioita tahdittomasti tai töksähtelevästi ja toteaa, että tällaisesta käyttäytymisestä pidättäytyminen on erityisen tärkeää esimiesasemassa olevalle, kapitulin pöytäkirjassa todetaan. Hiippakuntadekaani Terhi Törmän mukaan kirkkolain mahdollistamalle kirjalliselle varoitukselle tai pappisvirasta pidättämiselle 1–6 kuukaudeksi ei ollut lainmukaisia perusteita. Työterveysyhtiö Pihlajalinna suositti kuitenkin työpaikkaselvitysraportissaan henkilökunnan psykososiaalisista kuormitustekijöistä, että seurakunnan johtotehtävissä tulisi tehdä henkilövaihdoksia. Johdon epäasiallinen käytös tuli ilmi jo keväällä 2018 tehdyssä ensimmäisessä psykososiaalista kuormitusta koskevassa selityksessä. Avi odottaa selvitystä Avi linjasi viime joulukuussa valmistuneessa tarkastuskertomuksessaan, että työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin haitallisten psykososiaalisten kuormitustekijöiden poistamiseksi tai niiden aiheuttaman vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. 42 prosenttia työntekijöistä koki työpaikalla esiintyvän häirintää ja epäasiallista kohtelua, joiden aiheuttama terveydellinen riski oli heidän mielestään merkittävä tai sietämätön. Epäasiallista kohtelua katsottiin aiheutuneen erityisesti kahden seurakunnan johtavassa asemassa olevan henkilön taholta. Se ilmeni huutamisena, nolaamisena, pahan puhumisena, syyllistämisenä sekä epätasa-arvoisena kohteluna. Avi määräsi seurakunnan toimittamaan kirjallisen selvityksen, mihin toimiin työnantaja on ryhtynyt epäasiallisen kohtelun ja esiin tulleen väkivallan uhan poistamiseksi. Tarkastuskertomuksen mukaan asian on oltava kunnossa 17. helmikuuta mennessä ja lisäksi seurakunnan on toimitettava selvitys aluehallintovirastoon. ”Voiko toimia omassa asiassaan?” – Odotamme nyt seurakunnan selvitystä toimenpiteistä ja arvioimme, ovatko ne riittäviä. Tarkoituksena on tehdä Akaan seurakunnassa uusi tarkastus maaliskuun alkupuolella, sanoo tarkastaja Soili Saarela avista. Diakoniatyöntekijöiden liiton toiminnanjohtaja Tiina Laine pitää erikoisena, että Kulhia toimii työyhteisönsä työsuojelupäällikkönä, kun se yleensä on talouspäällikkö tai vastaava. – Nyt, kun työilmapiiriä koskeva erimielisyys kohdistuu nimenomaan työyhteisön johtoon, niin pitää kysyä, voiko työsuojelupäällikkö Kulhia toimia omassa asiassaan, sanoo Laine. – On selvää, että työsuojelupäällikkö on esteellinen käsittelemään omaa asiaansa, olipa hän kirkkoherra tai joku muu seurakunnan johtavista viranhaltijoista, linjaa puolestaan hiippakuntadekaani Terhi Törmä. Kulhia: ilmapiiri vuoden tärkein asia Akaan seurakunnan johtavan papin Ali Kulhian mukaan työilmapiiriä parantaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. – Työilmapiirin parantaminen on kuluvan vuoden tärkein asia. Ei työilmapiiri seurakunnan työyhteisössä ollut kunnossa viisi vuotta sittenkään, kun tulin virkaani, mutta nyt tahtotila korjaamisesta on olemassa, sanoo Kulhia. Tuomiokapituli osoitti Akaan seurakunnalle avuksi kaksi työyhteisökonsulttia, jotka ohjaavat toimintaa kahden vuoden ajan. Kulhian mukaan myös laajat lähijohtajien koulutukset ovat alkamassa, ja talousjohtaja ja johtava pappi saavat työnohjausta tuomiokapitulin nimeämiltä konsulteilta. Lisäksi koko henkilökunta hankkii työhyvinvointikortit. Ali Kulhian mukaan tapaamisia on säännöllisesti tuomiokapitulin kanssa. – Onhan tässä kieltämättä merkkejä, että minut yritetään savustaa virastani. On myös huomautettava, ettei hyvää työilmapiiriä hetkessä palauteta. Talouspäällikkö Arja Tarelan mukaan ”koko työilmapiirikohu perustuu parin tyytymättömän työntekijän lausuntoihin”. – En haluaisi ottaa kantaa tähän tässä vaiheessa, mieluummin vasta sitten, kun oikea totuus asioista on saatu kaivettua esiin, vastasi Arja Tarela sähköpostitse Aamulehdelle . ”Vaativat pitkän ja syvällisen prosessin” – Tuomiokapitulin näkökulmasta on ollut tärkeää saada tilanteeseen ulkopuolista tukea ja ohjausta. Sitä varten on kutsuttu kaksi konsulttia, jotka tulevat työskentelemään työilmapiirin parantamiseksi. Usein nämä ongelmat ovat monitasoisia ja vaativat pitkän ja syvällisen prosessin. Seuraamme tietenkin tarkasti tämän työskentelyn etenemistä, sanoo hiippakuntadekaani Terhi Törmä. Ali Kulhian lähijohtaja, lääninrovasti ja Kangasalan seurakunnan johtaja Seppo Jarva sanoo vierailevansa kapitulin ohjeistuksen mukaan Akaan seurakunnassa parin viikon sisällä. – Tutustun työilmapiiri- ja muuhun tilanteeseen, ja suuremmat linjaukset tehdään kapitulin kanssa yhdessä kevään kuluessa, sanoo Jarva. Tuomiokapituliin tehdyistä kanteluista uutisoi ensimmäisenä Akaan Seutu . Aamulehti käyttää tasa-arvoisia ammattinimikkeitä, joten jutuissamme saattaa esiintyä tavallisuudesta poikkeavia tehtävänimikkeitä. Lue myös: Akaan seurakunnan työyhteisössä epäillään laajaa työilmapiiriongelmaa – ”Jos erottamisen tielle lähdetään, niin silloinhan täältä pitäisi erottaa kolmannes henkilöstöstä” Raportti paljastaa Akaan seurakunnan työilmapiiriongelmat: huutamista, nolaamista ja epäasiallista nimittelyä – työterveysyhtiö suosittelee henkilövaihdoksia johtotehtäviin