Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Pälkäne vaatii Tavasen tekopohjavesihankkeen luvan kumoamista ja täytäntöönpanokieltoa

Pälkäneen kunta vaatii Vaasan hallinto-oikeutta kumoamaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) Tavase oy:lle Pälkäneelle myöntämän Vehoniemen-Isokankaan tekopohjavesilaitoksen rakentamisluvan. Pälkäneen mielestä Vaasan hallinto-oikeuden tulisi myös keskeyttää Tavasen toimenpiteiden täytäntöönpano, kunnes valitus on asianmukaisesti käsitelty. – Mikäli hallinto-oikeus ei katso olevan mahdollista ratkaista edellä mainituin tavoin valitusasiaa, tulee lupa­-asia palauttaa aluehallintoviraston uudelleen käsiteltäväksi, valituksessa todetaan. Lain edellyttämä vesitaloushankkeen välttämättömyys- ja tärkeysedellytys ei Pälkäneen mielestä Tavase-hankkeessa täyty, koska yhtiön osakaskunnat ovat turvanneet vedentarpeensa jo muilla ratkaisuilla. Tavasen toiminnalle ei kunnan mielestä ole missään olosuhteissa tarvetta toimia Pälkäneen kunnan alueella. Laskelmista tulee välittömästi poistaa hankkeesta irtautuneiden Akaan ja Valkeakosken vesimäärät, jotka vastaavat Tavasen Pälkäneen alueelta otettavaksi aiottua vesimäärää. ”Käsittelyssä tapahtunut menettelyvirhe” Pälkäneen mielestä aluehallintovirasto on lupaa myöntäessään sivuuttanut kunnan aiemmin muistutuksessaan esiin nostamat lupahakemuksen puutteet ja virheellisyydet. Kunnan mielestä Pälkänettä ja Pirkanmaan ely-keskusta on käsitelty eriarvoisesti muistutusvaiheen lausunnon lisäajan myöntämisessä. Laki ja asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä edellyttävät kunnan mukaan hakemuksen ja Natura-arvioinnin käsittelemistä samanaikaisesti, mutta nyt avi on käsitellyt niitä erillisinä. Käsittelyssä on Pälkäneen mielestä tapahtunut menettelyvirhe. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä Natura -arviointi on ollut päätösperustelujen mukaan olennainen osa KHO:n lopullista hylkäävää ratkaisua. Avi ei ole vaatinut kunnan mukaan uusia imeytyskokeita, vaikka hakemuksen mukaista toimintaa on tarkoitus harjoittaa uusilla entistä suuremmilla toiminta-­alueilla. ”Laitokselle ei ole vesilain edellyttämää tarvetta” – Pirkanmaalla on nyt jo hyvin toimintavarmat ja riittävät vesivarat, eikä hakijan hankkeelle ole tosiasiallista vesilain edellyttämää tarvetta. Aluehallintovirasto on aiemman hakemuksen yhteydessä hylännyt Tavase oy:n hakemuksen myös tällä perusteella ja korkein hallinto-oikeus vahvistanut mainitun päätöksen. Nyt aluehallintovirasto on päätynyt päinvastaiseen ratkaisuun, vaikka olosuhteissa ei ole tapahtunut ensimmäisen päätöksen jälkeen mitään muutoksia, valituksessa todetaan. KHO kumosi kunnan mukaan elokuussa 2018 Vaasan hallinto-oikeuden Pälkäneelle hyväksymän tuotantoalueen 3, eikä asiaa palautettu avin uuteen käsittelyyn. Mahdollisen tekopohjavesihankkeen haittavaikutukset olisivat kohdistuneet KHO:n mukaan Pälkäneen keskustan kohdalla sijaitsevaan Keiniänrannan Natura-alueeseen, joten avin aiemmin tekemä lupaa koskeva hylkäyspäätös olisi pitänyt pysyttää voimassa. Lue myös: Tavase oy sai nyt vesilain mukaisen luvan tekopohjavesilaitokselle Pälkäneelle KHO sanoi Tavaselle kyllä ja ei: Pälkäneellä tekopohjavesilaitoksesta voisi olla Natura-alueelle haittaa, Kangasalla ei Tavase-vyyhdin tuorein käänne: Pälkäneeltä vaatimus aville – uusi ympäristöarviointi tarvitaan