Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Asukkaat taistelevat lähimetsänsä puolesta Lempäälässä, pelkona avohakkuu aivan omakotialueen vieressä – luvan käsittely jatkuu kunnassa

Omakotiasukkaat taistelevat lähivirkistysmetsänsä puolesta Lempäälän Marjamäessä. Asukkaat pelkäävät, että Peräsalon alueella olevassa neljän hehtaarin metsässä tehdään avohakkuu. Lempäälän metsänhakkuista vastaavan kunnossapitopäällikkö Tiina Pekkalan mukaan hakkuista on neuvoteltu pystypuukaupan tehneen UPM-metsäyhtiön kanssa. – Yhtiön kanssa on sovittu, ettei avohakkuutta toteuteta asutukseen liittyvässä lähivirkistysmetsässä, joka on kaavassa merkitty VLL-1 -alueeksi eli luonnonmukaiseksi lähivirkistysmetsäksi. Pekkalan mukaan lähivirkistysmetsässä tehdään yläharvennus eli niin sanottu poimintahakkuu. Osa Peräsalon metsistä on kaavoitettu tulevaksi teollisuusalueeksi, joten siinä osassa tehdään avohakkuu. Edistetään metsän luontaista uudistumista Poimintahakkuussa pyritään edistämään metsän luontaista uudistumista poistamalla metsikön suurimpia puita, tekemällä tilaa pienemmille elinvoimaisille puille sekä lisäämällä kasvutilaa kenttäkerroksessa uusien taimien syntymiseksi. Tiina Pekkalan mukaan kunnan noin 1 200 hehtaarin suuruisilla metsäalueilla tehdään vuosittain hakkuita 15 vuodeksi laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti. Naapureita kuullaan ennen luvan myöntämistä Hakkuille on haettu maisematyölupaa Lempäälän kunnalta, mutta sitä ei johtavan rakennustarkastajan Johanna Pitkäsen mukaan ole vielä myönnetty. – Maisematyölupahakemus on sisässä, ja siinä yhteydessä on kuultu myös lähiasukkaita, sanoo Pitkänen. Lempäälän kunnan viranhaltijat ovat juuri palanneet joulutauoltaan, joten luvan käsitteleminen on edelleen kesken. Valtaosa metsistä asutuksen läheisyydessä Valtaosa Lempäälän kunnan metsistä rajautuu asutuksen välittömään läheisyyteen. Alueita käytetään paljon virkistyskäyttöön, vaikkakin ne ovat kunnalle myös metsätalousmaita, joilla on myös taloudellisia tavoitteita. Vuosittaiset toimenpiteet Lempäälän kunnan metsissä valitaan olemassa olevan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti, maankäytön tarpeiden perusteella, asukastoiveiden pohjalta sekä määritettyjen taloudellisten tavoitteet huomioiden. Metsänhoitosuunnitelmassa ja hakkuutoiminnassa kiinnitetään huomiota erityisesti kunnan metsäomaisuuden hoitoon, virkistys- ja luontoarvoihin sekä turvallisuuteen.