Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Etätyö lisää työntekijän itseohjautuvuutta – Se nostaa esiin myös kysymyksiä, kuten kuka huolehtii ergonomiasta ja työajasta?

Muutama viikko sitten ennustettiin, että tulevaisuudessa tietyt työt voidaan tehdä missä ja milloin vain. Tänään tämä on jo monelle totta. Työn tekeminen ja työelämä muuttuvat nyt nopeasti – nopeammin kuin mitä olisi tapahtunut ilman koronaviruspandemiaa. Pandemian myötä emme enää palaa entiseen, vaan siirrymme uuteen normaaliin – tilanteeseen, jossa satojen tuhansien ihmisten työ on pysyvästi muuttunut. Pandemian aikana opitut tavat tehdä työtä otetaan jatkossakin käyttöön. Työtä tehdään etänä – eri paikoissa, vaihtelevissa olosuhteissa ja teknologiaa täysipainoisesti hyödyntämällä. Olemme digitaalisesti yhdessä, mutta fyysisesti yksin. Miten tämä vaikuttaa työsuojeluun? Lain mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Miten työnantaja arvioi etätyöpaikan riskejä, miten huolehtii ergonomiasta, turvallisista työvälineistä, työajan seurannasta ja taukojen pitämisestä? Miten toteutetaan työnantajan valvontavelvoite? Työntekijän omalle vastuulle jää paljon, sillä jatkossa työelämässä korostuu itseohjautuvuus. Nyt saamme tästä kokemusta, sekä myönteistä että kielteistä: osaammeko tehdä etätyötä ilman esimiehen välitöntä valvontaa siten, että saamme työt turvallisesti tehtyä, mutta emme kuitenkaan kuormitu liikaa? Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön Eurofoundin tutkimuksen mukaan etätyössä olevat tekevät usein enemmän työtunteja kuin heiltä odotetaan. Tämä kuormittaa työntekijää. Lisäksi työaika ja vapaa-aika sekoittuvat keskenään. Kuormittuminen ja palautumiseen tarvittavan vapaa-ajan vähyys puolestaan lisäävät riskiä sairastumiseen. Suunta pitäisi olla toisinpäin. Uusien työnteon tapojen, kuten etätyön, pitää helpottaa työntekijän kokonaiskuormitusta sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Tämä hyödyntää työnantajaa, työntekijää ja koko yhteiskuntaa. Etätyöhön liittyvä ergonomia on otettava vakavasti. Hyvä työergonomia on tärkeä tekijä ehkäistäessä tuki- ja liikuntaelinten sairauksia. Kirjoittaminen saunanlauteilla tai kannettavan tietokoneen pienen ruudun tuijottaminen useita tunteja peräkkäin ei ole ergonomisesti järkevä ratkaisu. Mitä työnantaja voi tehdä? Rohkeita esimerkkejä on paljon. Etätyötä tekevät työntekijät voidaan pikakouluttaa etäpisteen ergonomiasta ja työtuolit, isot näytöt sekä muut ergonomiaa parantavat välineet voidaan siirtää työpaikoilta etäpisteisiin. Työnantaja voi kannustaa liikkumaan sekä työ- että vapaa-ajalla. Työyhteisön tuki on työntekijälle yleensä hyvin tärkeä, sillä työyhteisöltä saa ammatillista ja sosiaalista vahvistusta ja kannustusta. Etätyössä nämä vähenevät merkittävästi. Eristäytymisen tunne ja yksin jääminen omien töiden kanssa saattaa kostautua terveysongelmina ja vähentää työn mielekkyyttä. Johtaminen joutuukin nyt kovalle koetukselle. Vanhat johtamisen opit ja pikkutarkat käytännöt eivät enää päde. Johtaminen on entistä enemmän työyhteisön yhteisen toiminnan ja kanssakäymisen mahdollistamista ja työntekijän itseohjautuvuuden tukemista. Silti myös esimiehen oikeuden käyttämistä valvoa työn tekemistä ja tulosten aikaansaamista tarvitaan. Työlle on asetettava selkeät ja mitattavat tulokset, ja niiden saavuttaminen on tärkeämpää kuin työn pikkutarkka valvonta. Työ muuttuu siis sekä työntekijän että työnantajan kannalta vaativammaksi. Kuitenkin myös joustavammaksi. Luottamus puolin ja toisin korostuu. Koronaviruspandemia on myös työsuojelun kannalta merkittävä muutosvoima. Työntekijöiden tartuntariskiin, turvallisuuteen ja terveyteen ja sairaana töissä olemiseen kiinnitetään jatkossa entistä enemmän huomiota, ja varautuminen uusiin epidemioihin ja riskien arviointi lisääntyy. Samalla on huomioitava työsuojelun perusasiat: työn tekemisen on oltava aina turvallista eikä se saa vaarantaa työntekijän terveyttä. Kirjoittajista Mattila-Wiro on neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Husberg on itsenäinen työsuojeluasiantuntija. Korjaus 14.4. klo 13.40: Kirjoittajien titteleitä korjattu. Husberg ei ole töissä Sosiaali- ja terveysministeriössä, kuten aiemmin kerrottiin.